Wiadomości

04:00

Niemcy: Sentyment gospodarczy ZEW: -22.5

We wrześniu Sentyment gospodarczy ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) wynosi -22.5 pkt, oczekiwano -28.5 pkt w stosunku do -44.1 pkt poprzednio.

04:00

Niemcy: Bieżąca sytuacja ZEW: -19.9

We wrześniu bieżąca sytuacja ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) wynosi -19.9 pkt, oczekiwano -7.0 pkt w stosunku do -13.5 pkt poprzednio.

02:30

Szwecja: Poziom bezrobocia: 7.1%

W sierpniu poziom bezrobocia wynosi 7.1%, przewidywano % w porównaniu do 6.9% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz