Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 10.12.2020 wynoszą 885 000, oczekiwano 800 000 w porównaniu z 853 000 poprzednio.