W lipcu bilans cen domów RICS (Królewska Instytucja Członkowska Badaczy) wynosi %, oczekiwano -25% w porównaniu z -32% poprzednio.