W sierpniu zmiana w płacach poza rolnictwem wynosi 1371 000, oczekiwano 1425 000 w porównaniu do 1763 000 poprzednio.