Wiadomości

08:15

USA: Inwentarze biznesowe: %

W kwietniu Inwentarze biznesowe wynoszą % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.4% w porównaniu z 0.0% poprzednio.

08:15

USA: Produkcja przemysłowa m/m: %

W maju produkcja przemysłowa wyniosła % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z -0.5% poprzednio.

08:15

USA: Wykorzystanie mocy produkcyjnych: %

W maju Wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi %, oczekiwano 78.0% w porównaniu z 77.9% poprzednio.

07:30

USA: Sprzedaż detaliczna m/m: %

W maju sprzedaż detaliczna wynosi % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.4% w porównaniu z -0.2% poprzednio.

07:30

USA: Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m: %

W maju sprzedaż detaliczna bez samochodów wynosi %, oczekiwano 0.5% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

04:00

Włochy: Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: %

W maju końcowy HICP (Zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich) wynosi % w stosunku rocznym, oczekiwano 0.9% w porównaniu z 0.9% poprzednio.

04:00

Włochy: Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: %

W maju końcowy HICP (Zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich) wynosi % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.1% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

04:00

Włochy: Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: %

W maju końcowy CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi % w stosunku rocznym, oczekiwano 0.9% w porównaniu z 0.9% poprzednio.

04:00

Włochy: Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: %

W maju końcowy CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.1% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

03:00

Włochy: Sprzedaż przemysłowa r/r: %

W kwietniu sprzedaż przemysłowa wynosi % w stosunku rocznym w porównaniu z 1.30% poprzednio.

03:00

Włochy: Sprzedaż przemysłowa m/m: %

W kwietniu sprzedaż przemysłowa wynosi % w stosunku miesięcznym w porównaniu z 0.30% poprzednio.

03:00

Włochy: Zamówienia przemysłowe r/r: %

W kwietniu zamówienia przemysłowe wynoszą % w stosunku rocznym, oczekiwano -4.1% w porównaniu z -3.6% poprzednio.

03:00

Włochy: Zamówienia przemysłowe m/m: %

W kwietniu zamówienia przemysłowe wynoszą % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 2.4% w porównaniu z 2.2% poprzednio.

02:30

Szwecja: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.2%

W maju CPI (Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych) wynosi 2.2% w stosunku rocznym, przewidywano 2.0% w porównaniu z 2.1% previously.

02:30

Szwecja: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.3%

W maju CPI (Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych) wynosi 0.3% w stosunku miesięcznym, przewidywano 0.1% w porównaniu z 0.7% previously.

02:00

Chiny: Inwestycje w aktywa trwałe ytd/y: 5.6%

Zmiana inwestycji w aktywa trwałe w Chinach wyniosła 5.6% od początku roku do końca maja w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Poprzednio wynosiła 6.1%.

02:00

Chiny: Sprzedaż detaliczna y/y: 8.6%

Zmiana sprzedaży detalicznej w Chinach wyniosła 8.6% w maju w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Prognoza zakładała 8.0%, a poprzednia zmiana wynosiła 7.2%.

02:00

Chiny: Produkcja przemysłowa y/y: 5.0%

Zmiana produkcji przemysłowej w Chinach wyniosła 5.0% w maju w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Prognoza zakładała 5.5%, a poprzednia zmiana wynosiła 5.4%.

01:45

Francja: Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: %

W maju HICP (Zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich) wynosi % w stosunku rocznym, oczekiwano 1.1% w stosunku do 1.1% poprzednio.

01:45

Francja: Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: %

W maju HICP (Zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich) wynosi % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w stosunku do 0.2% poprzednio.

01:45

Francja: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: %

W maju CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi % w stosunku rocznym, oczekiwano 1.0% w porównaniu z 1.0% poprzednio.

01:45

Francja: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: %

W maju CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi % w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z 0.2% poprzednio.

01:00

Niemcy: Indeks cen hurtowych r/r: %

W maju Indeks cen hurtowych wynosi % w stosunku rocznym, oczekiwano % w porównaniu z 2.1% poprzednio.

01:00

Niemcy: Indeks cen hurtowych m/m: %

W maju Indeks cen hurtowych wynosi % w stosunku miesięcznym, oczekiwano % w porównaniu z 0.6% poprzednio.

00:00

Finlandia: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: %

W maju CPI (Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich) wynosi % w stosunku rocznym, poprzednio wynosił 1.5%.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.