Acord pentru Robo Trading

Prezentul acord constituie un contract între:

1) Dvs., în calitate de beneficiar al serviciilor noastre în baza acestui contract de client (denumit în continuare „Dvs.”, „a dvs.” sau „Client”) și
2)Trading 212 Ltd., o societate de investiții licențiată, având numărul de înregistrare 201659500 și sediul social la Litex Tower, fl. 10, 3 Lachezar Stanchev Str., Sofia, Bulgaria, (în continuare „Trading 212”, „Noi”, sau „Al nostru”) numite împreună „Părțile”.

Acest contract este încheiat pe baza licenței ca firmă de investiții acordată societății Trading 212 de Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (Numărul de înregistrare RG-03-0237).

Acest Contract de tranzacționare robotizată (“Contractul de tranzacționare robotizată” or “RTA”) include termeni și condiții speciale față de Contractul de Client Trading 212 (denumit în continuare “Contractul de Client”), care vi se vor aplica dvs. dacă vă înscrieți la Serviciile de tranzacționare robotizată (așa cum sunt definite mai jos). Nu aveți dreptul de a utiliza Serviciile de tranzacționare robotizată fără să acceptați Contractul de Client Termenii contractului de client se vor aplica mutatis mutandis următorului RTA. În cazul în care apar discrepanțe, vor prevala termenii RTA.

1. Introducere.

Trading 212 va pune la dispoziția clienților săi posibilitatea de a utiliza serviciile și instrumentele de tranzacționare automate. Astfel de servicii vor include diferite servicii electronice (împreună cu orice altă aplicație sau soft) accesibile prin orice metodă tehnologică, fără limită de tranzacționare, acces direct pe piață, direcționarea ordinelor, API sau servicii de informare pe care vi le oferim sau vi le punem la dispoziție fie direct, fie printr-un furnizor extern de servicii pe care îl utilizați pentru a vedea informațiile și/sau pentru a derula Tranzacții, iar Serviciile de tranzacționare robotică vor însemna oricare din aceste servicii („Servicii de tranzacționare robotică”). Serviciile vor fi furnizate printr-o platformă(platforme) specifică(specifice), puse la dispoziția Clienților pe site-ul Trading 212 sau pe un site terț care va permite accesul la sistemele Trading 212 (denumite în continuare “Platforma” și respectiv“Site-ul”).

Prin utilizarea Serviciilor noastre de tranzacționare robotizată, confirmați și conveniți că:

 • Ați citit, înțeles și acceptat contractul de client și acest RTA;
 • Ați citit, înțeles și acceptat Documentele legale ale programului Trading 212;
 • Ne dați acordul să acționăm conform oricărei instrucțiuni transmisă de către dvs. (inclusiv prin mijloace electronice) sau a ceea ce considerăm că a fost transmis de dvs.;
 • Sunteți exclusiv responsabil pentru selectarea și aprobarea serviciilor de tranzacționare robotizată;
 • Declarați și garantați că ați efectuat testele potrivite (inclusiv testarea ex-post), modificările și analizele potrivite pentru utilizarea serviciilor de tranzacționare robotizată;
 • Serviciile de tranzacționare robotică nu pot reduce riscurile legate de tranzacționarea CFD-urilor, inclusiv, dar nelimitate la acelea listate în Contractul cu clientul și în Notificarea privind riscurile ale al Trading 212, respectiv pe site-ul nostru;
 • Vom avea dreptul să suspendăm, să închidem sau să blocăm unul sau toate serviciile de tranzacționare robotică, la aprecierea noastră și fără înștiințare prealabilă;
 • Nu suntem obligați de niciun parametru al vreunui ordin/semnal creat de serviciile de tranzacționare robotică. Vom executa doar ordinele care respectă cerințele Trading 212;
 • Nu vom avea nicio obligație și nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru transmiterile incorecte și/sau cele care nu reflectă valoarea contului sau alte cerințe de tranzacționare (marjă, niveluri de levier etc.) și să executăm orice ordin de îndată ce îl primim.
 • În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru nicio pretenție, daune sau altă răspundere, inclusiv pierderea fondurilor, pierderi indirecte (precum pierderi de profit), întreruperi de serviciu sau informații, sau în măsuri contractuale, delictuale sau de altfel, din, din afara sau în legătură cu utilizarea, operarea sau executarea și/sau eroarea sau proasta funcționare a vreunui Serviciu de tranzacționare robotică și/sau a altor servicii oferite de vreun furnizor de-al nostru în afară de frauda, întârzierea voită sau neglijență noastră;
 • Trading 212 nu garantează că utilizarea serviciilor de tranzacționare robotizată va avea efecte pozitive sau rezultatul dorit sau o performanță specifică;
 • Serviciile de Tranzacționare Robotică sunt create exclusiv pentru utilizarea dumneavoastră și nu ar trebui să oferiți nimănui acces la servicii și la contul dvs.
 • Nu aveți dreptul să utilizații Serviciile de tranzacționare robotică, instrumente sau soft, altele decât cele aprobate anterior de noi, nici să încercați să le modificați în vreun fel;
 • Ați luat o decizie în cunoștință de cauză și ați evaluat și înțeles riscurile legate de utilizarea serviciilor de tranzacționare robotizată. Aveți controlul absolut și sunteți singurul responsabil cu privire la contul și tranzacțiile dvs.;
 • Nu controlăm, susținem sau garantăm pentru acuratețea și integralitatea oricăror servicii de tranzacționare robotizată sau a utilității acestora pentru dvs. Serviciile de tranzacționare robotizată vă sunt oferite pe o bază „așa cum este”, fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanții de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop;
 • Anumiți furnizori de servicii de tranzacționare robotizată merg urmăresc comisioanele oferite de către noi unui administrator de soft terță parte. Putem avea legături directe sau indirecte cu furnizorul de servicii de tranzacționare robotizată și vom depune toate eforturile pentru a rezolva orice conflict de interese care ar putea rezulta din acestea. Vom lua măsuri rezonabile pentru a asigura un serviciu acceptabil, însă dvs. acceptați că datele privind prețurile afișate de orice furnizor de servicii de tranzacționare robotizată pot fi întârziate și că nu garantăm exactitatea și caracterul complet al datelor, fie prezente, fie istorice și că nu garantăm că serviciul nu va fi întrerupt. Totodată confirmați și sunteți de acord că în cazul oricărei discrepanțe între datele (preț sau de altă natură) serviciilor de tranzacționare robotizată și celălalt serviciu de tranzacționare robotizată, datele din celălalt site web și platformă vor prevala;
 • Nu va fi admisă o frecvență ridicată a serviciilor de tranzacționare;
 • Nu oferim sfaturi privind investițiile, nici nu vă oferim recomandări și/sau sfaturi personalizate privind avantajele oricăror investiții sau în ceea ce privește serviciile de tranzacționare robotizată.
 • Este posibil să percepem comisioane pentru utilizarea serviciilor de tranzacționare robotizată.

2. Instrumente financiare disponibile prin tranzacționarea automată.

Instrumentele financiare pentru care serviciile de tranzacționare robotică pot fi furnizate, prevăzute în acest Contract vor fi stabilite de Trading 212. Fără limitare, se indică faptul că Serviciile de tranzacționare robotizată se referă în primul rând la Contracte pe diferență (CFDs), având ca active de bază rate de schimb, mărfuri sau alte active, fără a exclude extinderea Serviciilor de tranzacționare robotizată la alte instrumente financiare pe viitor.

Trading 212 ia măsurile necesare pentru a evita situațiile de conflicte de interese care pot apărea din efectuarea activităților de investiții și furnizarea de servicii de investiții și auxiliare. Conflictul de interese înseamnă că în exercitarea activității Trading 212 , interesele Trading 212 și ale clienților săi sau a filialelor sale se află în conflict direct sau indirect.

3. Decizia de investiție.

Prin cele menționate mai sus, clientul, în mod expres înțelege și acceptă faptul că el/ea nu se așteaptă ca Trading 212 să propună orice platformă, website, servicii de tranzacționare robotizată, inclusiv, dar fără a se limita la, numai la tranzacții, instrumente și strategii astfel încât să deservească anumite scopuri de investiții.

Serviciile de tranzacționare robotizată sunt disponibile pentru Clienții care au decis anterior să efectueze tranzacții cu CFD-uri și, prin urmare, au obiective de investiții care realizează profit.

Nicio decizie de investiție nu este luată de Trading 212.

4. Strategii de tranzacționare și execuția automată.

Reproducerea semnalelor de tranzacționare de la serviciile de tranzacționare robotizată furnizează strategii de tranzacționare create cu ajutorul unui site sau al unei platforme și sunt realizate în mod automat, iar Trading 212 acceptă aceste semnale pentru executarea automată a ordinelor . Utilizarea unui software pentru generarea strategiilor de tranzacționare în combinație cu executarea automată a semnalelor generate de software ar putea fi clasificată dintr-o perspectivă de reglementare ca management al portofoliului. Prin urmare, vă exprimați înțelegerea și consimțământul explicite că efectuăm o astfel de evaluare și că putem procesa date relevante. Detaliile cu privire la această evaluare sunt prezentate în continuare.

În astfel de situații, prestarea serviciilor de gestionare a portofoliului de către Trading 212 se va face pe baza autorizației acordate către Trading 212 prin și în cadrul licenței sale, luând în considerare faptul că sunt efectuate tranzacții automate fără aprobarea specifică pentru fiecare dintre acestea din partea Clientului.

Este clarificat expres faptul că orice referință la termenul „gestionarea portofoliului” sau la termeni similari, fie în prezentul document, fie în orice alte mijloace scrise de comunicare, în ceea ce privește serviciile și operarea Platformei, va avea doar sensul de mai sus și va avea legătură exclusivă cu serviciile anume descrise în prezentul document. Nu se va considera sub nicio formă că Trading 212 își asumă orice fel de obligații față de Client cu privire la luarea unor decizii de investiții în numele Clientului, la inițiativa sau la alegerea Trading 212, pentru îndeplinirea oricărui obiectiv de investiții al Clientului. Utilizarea tranzacționării automate nu va afecta, modifica sau înlocui în niciun fel faptul și afirmațiile făcute de dvs., confirmând că nicio decizie de investiție nu este luată în numele dvs. de nicio parte terță, inclusiv Trading 212, și că fiecare tranzacție este încheiată în continuare doar la dorința și ordinul dvs., și va fi în întregime pe riscul și cheltuiala dvs.

Utilizarea unui astfel de instrument poate permite, în principiu, funcții precum limitarea pierderilor. Cu toate acestea, în cazul unor circumstanțe speciale, care nu permit executarea imediată a ordinelor de închidere a poziției, Clientul poate suferi pierderi ulterioare datorită fluctuațiilor rapide care au loc între ora producerii semnalului relevant de tranzacționare și ora execuției efective a respectivului semnal. Asemenea circumstanțe speciale se referă la piața valutară, în general, la una sau mai multe perechi valutare, sau la Firma de executare unde este menținut contul de tranzacționare al clientului sau o combinație a acestora. Așadar, clientul înțelege și acceptă riscul de a avea și pierderi mai mari decât limita sa de pierdere, pentru care Trading 212 nu va fi răspunzătoare.

În cadrul tranzacționării automate, Clientul poate primi semnale de tranzacționare de la un furnizor de software (cum ar fi ProQuant) direct în contul său, pentru execuție. Totodată, în cel din urmă exemplu, Clientul are, în orice moment, controlul asupra întregului software de generare de strategii , fiindcă se consideră că el l-a creat și are controlul asupra tuturor parametrilor unei strategii, respectiv îl poate opri în orice moment. Clientul își păstrează controlul asupra contului său. Utilizatorul doar folosește instrumentele oferite de platformă. În acest sens, Trading 212 oferă facilitarea prin infrastructura tehnică.

  Pentru evitarea oricărui dubiu în cazul în care serviciile de tranzacționare robotizată furnizează strategiile de tranzacționare, acestea din urmă vor fi valabile și recomandate de Trading 212 dacă toate condițiile stabilitate de Client în strategia relevantă respectă următoarele:
 • Termenii și condițiile Contractului de client și acest RTA;
 • și orice alte legi, reguli și regulamente aplicabile (cum ar fi, dar fără limitare la, orice restricții ESMA privind tranzacționarea CFD-urilor); și
 • fondurile disponibile în contul respectivului client; și
 • orice alte reguli tehnice și de siguranță.

Trading 212 nu va executa niciun ordin, semnal sau instrucțiune contrare cerințelor de mai sus. Tranzacțiile vor fi efectuate în baza și conform fondurilor disponibile și limitărilor aplicabile, tipului contului dvs. și termenilor și condițiilor noastre și pot să nu reflecte în totalitate strategia selectată.

La efectuarea unei Evaluări a adecvării, Trading 212 va revizui Serviciile de tranzacționare robotizată și funcțiile acestora pentru a le accepta ca mijloace de furnizare a unor soluții software adecvate pentru clienții săi.

Pentru luarea unei decizii de automatizare a execuției ordinelor, ați luat în considerare deplina dvs. situație financiară, inclusiv angajamentele financiare și înțelegeți că utilizarea strategiilor de tranzacționare cu executare automată este foarte speculativă și că puteți suferi pierderi semnificative, care depășesc suma utilizată pentru demararea strategiei, cu toate acestea nu puteți pierde mai mult decât capitalul din contul dvs., așa cum este prevăzut în Contractul de Client. Vă rugăm să rețineți faptul că noi nu vă putem oferi garanție cu privire la performanța unei anumite investiții, cont, portofoliu sau strategie.

5. Reglementări.

Pentru utilizarea Serviciilor de tranzacționare robotică, care esențial vor rezulta în execuția automată a deciziilor dumneavoastră de investiții, veți fi taxat la o rată de 0,005% din volumul total tranzacțional al fiecărei tranzacții.

6. Evaluarea rentabilității.

Înainte de a vă putea angaja în execuția automată a ordinelor, vom evalua dacă strategiile de tranzacționare sunt adecvate pentru dvs. și în ce condiții („Evaluarea adecvării”) și vom stabili profilul dvs. de investiții pornind de la această bază. Vă informăm că răspunsurile pe care ni le furnizați pe durata Evaluării adecvării vor avea un impact direct asupra deciziei dacă tranzacționarea automată este adecvată pentru dvs. Recunoașteți că este responsabilitatea dumneavoastră și este în interesul dumneavoastră să ne oferiți informații corecte, actuale și complete. Vă informăm că, în scopul evaluării adecvării, putem utiliza de asemenea evaluarea adecvării pe care am realizat-o deja sau orice alte informații corespunzătoare pentru evaluare sau putem efectua o nouă evaluare a adecvării, la alegerea noastră. Dacă nu ați respectat criteriile minime ale acestei evaluări sau nu ați respectat niciunul dintre ele, nu veți avea dreptul să utilizați Serviciile de tranzacționare robotică. Înainte să continuăm cu Evaluarea rentabilității, vă rugăm să vă asigurați că evaluarea caracterului adecvat este corectă și exactă.

Trading 212 nu propune/sugerează utilizatorilor Serviciilor de tranzacționare robotică nicio tranzacție în CFD-uri sau orice alte instrumente financiare ca fiind potrivită sau adecvată pentru client comparativ cu alte forme de investiții. În aceste situații, clientul ar trebui să înțeleagă cel puțin riscul global al portofoliului și să aibă o înțelegere generală a riscului asociat cu fiecare tip de instrument financiar care poate fi inclus în portofoliu.

Clientul declară că datele furnizate de el/ea sunt adevărate și reflectă actuala situație al lui/ei. Clientul înțelege pe deplin că Serviciile de tranzacție robotică sunt doar instrumente informatice și necesită asumarea riscurilor investițiilor, care nu pot fi evitate pe deplin. În cazul în care clientul crede că descrierea de mai sus nu corespunde actualului profil de investiții al lui/ei, el/ea nu trebuie să continue cu acceptarea acestor condiții și să oprească imediat acest proces.

În plus, clientul se angajează să informeze Trading 212 de inițiativa lui/ei, în caz de schimbarea datelor declarate pentru Trading 212 prin chestionar, precum și recompletarea chestionarului la intervale regulate conform solicitării de către Trading 212. Clientul nu poate să folosească împotriva Trading 212 nicio astfel de schimbare dacă el/ea nu a informat anterior Trading 212 în scris cu privire la modificările specifice.

7. Prezentarea informațiilor privind riscurile.

Deși vom integra toate Serviciile de tranzacționare robotizată aprobate astfel încât serviciile să fie prestate imediat (de ex., execuția ordinului), pot apărea și devieri.

De asemenea, Clientul înțelege și acceptă riscurile asociate utilizării calculatoarelor și sistemelor de comunicare în contextul desfășurării tranzacțiilor cu instrumente financiare și posibilei incapacități de transmitere la timp a comunicării relevante datorită unor întreruperi, defecțiuni etc.

Este posibil ca semnalele să nu fie direcționate datorită caracteristicilor software-urilor, problemelor tehnice sau incompatibilității sistemelor de operare utilizate de părți. Serviciul oferit de Trading 212 cuprinde executarea semnalelor în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic în cadrul software-ului. Nu vor fi efectuate intervenții manuale din partea Trading 212 sau a furnizorului de software.

8. În cazul tranzacționării automate.

Noi vom actualiza periodic Evaluarea rentabilității. Dumneavoastră puteți revizita oricând conformitatea chestionarului și puteți evalua dacă a avut loc o modificare a experienței dumneavoastră, a obiectivelor tranzacționale și/sau situației financiare.

Fără derogare de la caracterul general al clauzelor de mai sus, ați revizuit și confirmat Riscurile asociate execuției automate a serviciilor de ordine și tranzacționării cu CFD-uri, așa cum sunt descrise în detaliu în prezentul, inclusiv dar fără limitare la, execuția automată a serviciilor de ordine, prin care deschiderea și închiderea tranzacțiilor va avea loc în contul dvs. fără intervenția dvs. manuală.

Ne autorizați prin prezentul să limităm și/sau să reținem execuția automată a serviciilor de ordine pe baza profilului dvs. de investiții și a evaluărilor continue ale adecvării din partea Trading 212 conform politicilor și procedurilor sale.

De asemenea autorizați Trading 212 să execute oricare și toate tranzacțiile și/sau pozițiile asumate prin strategia pe care ați anexat-o la contul dvs., inclusiv, dar fără limitare, la strategia și setarea limitelor la orice poziție. Aceste acțiuni sunt efectuate automat odată inițiate de către dumneavoastră și nu prevăd nicio consultare prealabilă, consimțământ sau aprobare a activității în curs de desfășurare/tranzacțiilor copiate. Astfel confirmați că sunteți conștient că în orice moment, la discreția exclusivă vă puteți opri, lua o pauză, restricționa/limita orice executare automată a serviciilor permanente făcute de dumneavoastră sau prin intermediul website-ului. Sunteți exclusiv responsabil pentru monitorizarea, selectarea și evaluarea caracterului adecvat al strategiilor.

În special când este folosită execuția automată a serviciilor de menținere, autorizați Trading 212 să: (a) conecteze sau să înceteze conectare strategiei la contul dvs.; (b) deschidă și/sau închidă orice poziție disponibilă pe Site-urile/aplicațiile noastre, la propria și absoluta sa alegere; (c) să actualizeze și/sau modifice politica, obiectivele, structura și/sau componentele oricărei executări automate a serviciilor de ordine, la propria și absoluta sa alegere; (d) închidă orice astfel de strategie, la propria și absoluta sa alegere.

Trading 212 va continua să se angajeze în exercitarea unor măsuri rezonabile pentru a monitoriza performanța strategiilor/conturilor față de parametrii stabiliți de aceasta, care pot include profilul riscurilor, profitabilitate, retrageri și orice alți parametri considerați relevanți de Trading 212 și a stoca și/sau bloca orice trader/strategie de a fi anexată și/sau executată.

Ne rezervam dreptul de a opri automatizarea oricărei strategii la libera noastră alegere.

Nici Trading 212 (în ceea ce privește strategiile) și nici persoanele care au creat software-ul nu garantează performanța ulterioară a Contului dvs., niciun nivel specific de performanță, succesul oricărei strategii de investiții sau succesul administrării noastre globale a Contului. Strategiile de investiții sunt supuse la numeroase riscuri de piață, valută, economie, politică și afaceri. Majoritatea acestor strategii sunt bazate pe o performanță anterioară și nu reflectă trendul pieței actuale. Deciziile de investiții pot fi neprofitabile și pot duce la pierderea întregii investiții. Performanțele anterioare nu sunt o garanție pentru o viitoare performanță.

Vă informăm că Noi și afiliații noștri putem adopta aceleași poziții sau poziții similare în investiții specifice pentru ceilalți clienți ai Noștri și conturile Noastre proprii, așa cum procedăm și pentru dvs., și că Noi sau afiliații noștri sau alți clienți putem deschide tranzacții într-o direcție opusă față de dvs. Nu avem obligația de a cumpăra sau vinde sau de a recomanda cumpărarea sau vânzarea în Contul dvs. a niciunui instrument financiar pe care noi sau Afiliații noștri îl putem cumpăra sau vinde pentru ceilalți clienți ai noștri și propriile noastre conturi. Vă informăm, de asemenea, că putem alege să ne remunerăm traderii copiați.

În măsura maxim permisă în baza legislației aplicabile, nici noi și niciunul din afiliații noștri nu vom fi răspunzători pentru (a) nicio pierdere decurgând din aderarea la instrucțiunile dvs. scrise sau verbale; (b) nicio pierdere pe care o puteți suferi ca urmare a oricărei decizii luate sau altei acțiuni asumate de un cont ales să fie copiat de dvs., inclusiv, dar fără limitare la, orice strategie; sau (c) orice pierdere specifică decurgând din orice decizie de investiții luată sau altă acțiune asumată sau omisă cu bună credință prin orice strategie anexată. Nicio prevedere din acest Contract nu va refuza sau limita niciun drept pe care dvs. îl puteți avea în baza oricărei legi aplicabile care nu poate fi refuzat sau limitat.

În calitatea unei persoane care ia decizia de a face o investiție, trebuie să vă asigurați că înțelegeți elementele avantajoase, dezavantajoase și riscurile pe care le are orice investiție. Veți primi informații cu privire la natura producției, riscurile și costurile acesteia. Aceste informații includ, de exemplu, descrierea riscurilor care pot interveni și dacă prețul/valoarea fluctuează. Cantitatea de informații depinde de tipul produsului, complexitate și profilul de risc.

Rețineți că toate investițiile includ un anumit nivel de risc: asumându-vă un risc mai mare, va crește posibilitatea de a pierde câteva sau toate investițiile inițiale. Este important să știți care sunt opțiunile de investiții și cum diferite tipuri de investiții vă pun banii la lucru. Riscurile și potențialele returnări variază enorm de la investiție la investiție.

Clientul declară, de asemenea, că este conștient și acceptă riscurile care pot apărea după utilizarea serviciilor de tranzacționare automată care sunt bazate pe investiția unei terțe părți și nu sunt determinate de Trading 212.

Se poate întâmpla ca semnalul să nu fie transmis, lucru ce se poate întâmpla din cauza software-ului, a problemelor tehnice sau a incompatibilității cu sistemul de operare folosit de părți. Serviciul oferit de Trading 212 cuprinde executarea semnalelor în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic în cadrul software-ului. Nu există niciun manual de intervenție pentru Trading 212.

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informația de pe acest website este precisă și completă, astfel încât nici Trading 212, nici funcționarii, directorii, angajații sau agenții nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere, pagubă, cost sau cheltuială (incluse, dar nu limitate pentru scăderea profitului, scăderea uzului, pagube directe sau indirecte) rezultate din orice eroare, omisiune sau alterare a informației. Cele menționate mai sus se vor pune în aplicare indiferent de mențiunile prevăzute în contract, altfel sunt considerate fapte ilicite, din culpă, cu răspundere obiectivă.

Platforma oferită prin intermediul unei licențe Trading 212 pune la dispoziție un serviciu de rulare automată a tranzacționării în contul clientului. Asta înseamnă că puteți alege, prin controale în platformă, ca contul să fie operat automat folosind semnalele „cumpără” și „vinde” generate de una sau mai multe platforme.

Modificările rapide și neașteptate ale prețurilor și/sau nedifuzarea acestora pot genera semnale de cumpărare și vânzare care determină câștiguri sau pierderi mai mari decât cele anticipate și care sunt întotdeauna independente de ce se poate întâmpla în perioada istorică analizată de utilizator. Trading 212 efectuează execuția acestor ordine (semnalele de cumpărare și vânzare generate de Platformă) în contul Clientului pe o bază „fără rezerve”, însemnând că Trading 212 nu va fi considerată responsabilă pentru executarea ordinelor la prețul indicat sau altfel; și nu va fi considerată responsabilă pentru performanța Platformei, inclusiv pentru niciun fel de pierderi posibile din tranzacționare, pe care utilizatorul le poate suferi ca rezultat al utilizării Platformei. În special, Trading 212 nu este responsabilă pentru nicio daună care poate rezulta din funcționarea incorectă a platformei, precum și orice problemă tehnică externă a serverelor Trading 212, cum ar fi defecțiuni mecanice sau ale liniei de comunicare, sau erori de sistem, sau orice altă cauză în afara controlului său; și poate accepta și executa ordine numai dacă acestea sunt primite sau generate efectiv; declinând în mod expres răspunderea pentru orice funcționare defectuoasă a Platformei, a rețelei de telefonie, a serviciilor de găzduire și a asistenței tehnice ale Platformei.

Prin prezentul confirmați că sunteți conștient că oricând, la discreția exclusivă, vă puteți opri, lua o pauză, restricționa/limita orice executare automată a serviciilor permanente făcute de dumneavoastră sau prin intermediul Wwebsite-ului. Sunteți în orice moment unicul responsabil atât pentru monitorizarea, cât și pentru selectarea și evaluarea adecvării strategiilor.

Trading 212 Printează