Indicatori economici

Indicatorul
Țara
Impact general
Publicare
Produsul Intern Brut
Toate țările
High
3 ori/semestru
ADP- Schimbările în
ocuparea forţei de muncă
SUA
High
lunar
Încrederea în climatul de afaceri
Australia, Zona Euro
Medium
lunar
Indicele CIPS
Marea Britanie
Medium
lunar
Indicele prețurilor de consum
Toate țările
High
lunar
Contul curent
Toate țările
High
lunar
Exporturi
Toate țările
High
lunar
GFK- Încrederea consumatorilor
Marea Britanie, Germania
Medium
lunar
Construcțiile de case noi
SUA, Canada
High
lunar
IFO- Climatul de afaceri
Germania
High
lunar
Importuri
Toate țările
High
lunar
Producția industrială
Germania, Japonia, SUA,
Zona Euro, Marea Britanie
Medium
lunar
Deciziile privind rata dobânzii
Toate țările
High
lunar
Indicele ISM de fabricație
SUA
High
lunar
IVEY- Indicele PMI
Canada
High
lunar
Indicele Leading
Australia, SUA, Japonia
Low
lunar
Indicele PMI
Țări din zona euro
Medium
lunar
Indicele Prețului de Producător
Toate țările
High
lunar
Vânzările cu amănuntul
Toate țările
High
lunar
Vânzările cu amănuntul
excluzând auto
SUA, Canada
High
lunar
Ancheta Tankan
Japonia
High
semestrial
Balanța Comercială
Toate țările
High
lunar
Rata Șomajului
Toate țările
High
lunar
Indicele Universității Michigan
al Încrederii Consumatorilor
SUA
Medium
bilunar
Indicele ZEW
Germania, Zona Euro
High
lunar

Începeți acum