Calendar Economic

Oră
Valută
Ţară
Impact
Evenimente
Perioadă
Actuală
Previziune
Precedentă
00:00
EUR
Finlanda
Produsul Intern Brut (PIB) a/a
Februarie
-0.6%
-
-3.7%
01:00
EUR
Germania
Indicele prețurilor de consum - final l/l
Martie
0.5%
0.5%
0.7%
01:00
EUR
Germania
Indicele prețurilor de consum - final a/a
Martie
1.7%
1.7%
1.3%
01:00
EUR
Germania
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final a/a
Martie
2.0%
2.0%
1.6%
01:00
EUR
Germania
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final l/l
Martie
0.5%
0.5%
0.6%
01:45
EUR
Franța
Indicele prețurilor de consum l/l
Martie
0.6%
0.6%
0.0%
01:45
EUR
Franța
Indicele armonizat al preţurilor de consum l/l
Martie
0.7%
0.7%
0.0%
01:45
EUR
Franța
Indicele armonizat al preţurilor de consum a/a
Martie
1.4%
1.4%
0.8%
03:00
EUR
Italia
Indicele prețurilor de consum - final l/l
Martie
 
0.1%
0.3%
03:00
EUR
Italia
Indicele prețurilor de consum - final a/a
Martie
 
0.6%
0.8%
03:00
EUR
Italia
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final a/a
Februarie
 
1.0%
0.6%
03:00
EUR
Italia
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final l/l
Februarie
 
-0.2%
1.8%
07:30
USD
Statele Unite
Indicele de fabricaţie FED pe New York
Aprilie
 
-
17.40
07:30
USD
Statele Unite
Indicele de fabricaţie FED pe Philadelphia
Aprilie
 
23.0
51.8
07:30
USD
Statele Unite
Vânzările cu amănuntul l/l
Martie
 
-0.5%
-3.0%
07:30
USD
Statele Unite
Vânzările cu amănuntul ex. Automobilele l/l
Martie
 
-
-3.3%
08:15
USD
Statele Unite
Gradul de utilizare a capacităţii
Martie
 
-
73.8%
08:15
USD
Statele Unite
Producția industrială l/l
Martie
 
-
-2.2%
09:00
USD
Statele Unite
Stocurilor de afaceri l/l
Februarie
 
-
0.3%
09:00
CHF
Elveția
Guvernatorul Băncii Naţionale a Elveţiei (SNB), va susține un discurs
 
-
-
09:30
USD
Statele Unite
Stocurile de gaze naturale
Săpt. până la 09.04.2021
 
-
1784 mld picioare cubice
10:30
USD
Statele Unite
Președintele Rezervei Federale (FED) din Atlanta, Raphael Bostic, va susține un discurs
 
-
-
15:00
USD
Statele Unite
Fluxurile nete de capital
Februarie
 
-
90.8 mld USD
21:00
CNY
China
Produsul Intern Brut (PIB) a/a
Q1
 
6.1%
6.5%
21:00
CNY
China
Investiția Activelor Fixe (imobilizate) ytd/a
Martie
 
25.3%
35.0%
21:00
CNY
China
Producția Industrială a/a
Martie
 
-
35.1%
21:00
CNY
China
Vânzările cu amănuntul a/a
Martie
 
27.2%
33.8%
00:00
Produsul Intern Brut (PIB) a/a
FinlandaEUR
Perioadă
Februarie
Actuală
-0.6%
Previziune
-
Precedentă
-3.7%
PIB-ul, produsul intern brut la preţurile de piaţă, este rezultatul final al activităţii de producţie a unităţilor producătoare rezidente. Acesta poate fi definit în trei moduri: ca suma valorii adăugate brute a diverselor sectoare instituţionale sau a diverselor industrii, plus impozite, minus subvenţiile pe produse; ca suma utilizărilor finale de bunuri şi servicii de către unităţile instituţionale rezidente (consum final, Formarea brută de capital, exporturi minus importuri); ca suma utilizărilor în total economie de generare de venituri cont (remunerarea salariaţilor, impozite pe producţie şi importuri, minus subvenţii, excedentul brut din exploatare şi venitul mixt brut). Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu anul anterior.
01:00
Indicele prețurilor de consum - final l/l
GermaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
0.5%
Previziune
0.5%
Precedentă
0.7%
Indicele preţurilor de consum pentru Germania măsoară preţul mediu de schimbare pentru toate bunurile şi serviciile achiziţionate de către gospodării pentruîn scop consumativ. Indicele preţurilor de consum oferă o imagine de ansamblu a preţurilor din Germania. Indicele se referă la toate tipurile de gospodării, toate regiunile, în Germania şi toate bunurile şi serviciile care sunt în cerere, în acele locuri - chirii, alimente, îmbrăcăminte şi, de asemenea, autovehicule şi servicii, cum ar fi coafor, curatatorie sau reparatii. Calcularea indicele preţurilor de consum se bazează pe un coş de bunuri şi servicii, care include toate bunurile şi serviciile care sunt relevante componentelor de consum din Germania. Coşul este continuu actualizat pentru a include produsele care sunt în mod frecvent cumpărate de către consumatori în preţul curent de observare. Acesta este ultimul variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
01:00
Indicele prețurilor de consum - final a/a
GermaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
1.7%
Previziune
1.7%
Precedentă
1.3%
Indicele preţurilor de consum pentru Germania măsoară preţul mediu de schimbare pentru toate bunurile şi serviciile achiziţionate de către gospodării pentruîn scop consumativ. Indicele preţurilor de consum oferă o imagine de ansamblu a preţurilor din Germania. Indicele se referă la toate tipurile de gospodării, toate regiunile, în Germania şi toate bunurile şi serviciile care sunt în cerere, în acele locuri - chirii, alimente, îmbrăcăminte şi, de asemenea, autovehicule şi servicii, cum ar fi coafor, curatatorie sau reparatii. Calcularea indicele preţurilor de consum se bazează pe un coş de bunuri şi servicii, care include toate bunurile şi serviciile care sunt relevante componentelor de consum din Germania. Coşul este continuu actualizat pentru a include produsele care sunt în mod frecvent cumpărate de către consumatori în preţul curent de observare. Acesta este ultimul variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
01:00
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final a/a
GermaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
2.0%
Previziune
2.0%
Precedentă
1.6%
Indicele armonizat al preţurilor de consum se foloseşte pentru măsurarea inflaţiei, în contextul internaţional, de cele mai multe prin comparaţii interior-europene. Calcularea sa, care se bazează pe concepte armonizate, metode şi proceduri, reflectă evoluţia preţurilor în statele individuale, pe baza modelelor de consum naţionale. În special, preţurile colectate pentru indicele german al preţurilor de consum sunt, de asemenea, folosite pentru a calcula indicele german armonizat al preţurilor de consum. Diferenţa în acoperire între indicele de preţ pentru Germania şi indicele armonizat al preţurilor de consum constă în principal în suplimentarea de includere a proprietarilor de locuinţe ocupate şi autovehicule fiscale în indice de preţ pentru Germania. Acesta este ultima variaţie procentuală, în comparaţie cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
01:00
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final l/l
GermaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
0.5%
Previziune
0.5%
Precedentă
0.6%
Indicele armonizat al preţurilor de consum se foloseşte pentru măsurarea inflaţiei, în contextul internaţional, de cele mai multe prin comparaţii interior-europene. Calcularea sa, care se bazează pe concepte armonizate, metode şi proceduri, reflectă evoluţia preţurilor în statele individuale, pe baza modelelor de consum naţionale. În special, preţurile colectate pentru indicele german al preţurilor de consum sunt, de asemenea, folosite pentru a calcula indicele german armonizat al preţurilor de consum. Diferenţa în acoperire între indicele de preţ pentru Germania şi indicele armonizat al preţurilor de consum constă în principal în suplimentarea de includere a proprietarilor de locuinţe ocupate şi autovehicule fiscale în indice de preţ pentru Germania. Acesta este ultima variaţie procentuală, în comparaţie cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
01:45
Indicele prețurilor de consum l/l
FranțaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
0.6%
Previziune
0.6%
Precedentă
0.0%
Indicele preţurilor de consum este instrumentul oficial de măsurare a inflaţiei. Acesta permite o estimare dat între două perioade de mediu de modificare a preţurilor a produsele consumate de către gospodării. Acesta este un rezumat ecartament de mişcări în preţurile produselor pe o baza constanta de calitate. IPC se referă la toate produsele şi serviciile consumate pe teritoriul francez de către gospodăriile rezidente şi nerezidente gospodării (de exemplu, turişti). Singura zonele excluse din câmpul de observaţie IPC sunt jocuri de noroc, spital privat de servicii, şi de asigurare de viaţă. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
01:45
Indicele armonizat al preţurilor de consum l/l
FranțaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
0.7%
Previziune
0.7%
Precedentă
0.0%
Acoperire a indicelui armonizat al preţurilor de consum este definită în termeni de "monetare finale pentru consumul casnic de cheltuieli", prin referire la conturile naţionale conceptul de Sistemul European de Conturi. IAPC este proiectat lunar indicele preţurilor de comparaţie internaţională a inflaţiei preţurilor de consum. Indicele se referă la toate formele de uz casnic de cheltuieli, fără a rambursării, subvenţii şi reduceri. Aceasta este de variaţie procentuală, în comparaţie cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
01:45
Indicele armonizat al preţurilor de consum a/a
FranțaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
1.4%
Previziune
1.4%
Precedentă
0.8%
Acoperire a indicelui armonizat al preţurilor de consum este definită în termeni de "monetare finale pentru consumul casnic de cheltuieli", prin referire la conturile naţionale conceptul de Sistemul European de Conturi. IAPC este proiectat lunar indicele preţurilor de comparaţie internaţională a inflaţiei preţurilor de consum. Indicele se referă la toate formele de uz casnic de cheltuieli, fără a rambursării, subvenţii şi reduceri. Aceasta este de variaţie procentuală, în comparaţie cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
03:00
Indicele prețurilor de consum - final l/l
ItaliaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
0.1%
Precedentă
0.3%
Indicele preţurilor de consum măsoară modificări ale preţurilor în timp, pe unui eşantion de bunuri (sau coş) presupunând că cantităţile achiziţionate sunt constant pe parcursul a două perioade consecutive. El descrie un coş de bunuri şi servicii cumpărate de pe piaţă pentru gospodării final de utilizare. Preţul la care se face referire în indicele preţurilor de consum pentru întreaga naţiune este complet dacă preţul de vânzare, plătite integral de către consumator sau nu. În fiecare lună aproximativ 300 000 cotaţiile sunt colectate în 25 000 de magazine şi 12 000 de case. Locuinţele ocupate de proprietari sunt excluse. Acesta este ultima variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din lunal precedentă.
03:00
Indicele prețurilor de consum - final a/a
ItaliaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
0.6%
Precedentă
0.8%
Indicele preţurilor de consum măsoară modificări ale preţurilor în timp, pe unui eşantion de bunuri (sau coş) presupunând că cantităţile achiziţionate sunt constant pe parcursul a două perioade consecutive. El descrie un coş de bunuri şi servicii cumpărate de pe piaţă pentru gospodării final de utilizare. Preţul la care se face referire în indicele preţurilor de consum pentru întreaga naţiune este complet dacă preţul de vânzare, plătite integral de către consumator sau nu. În fiecare lună aproximativ 300 000 cotaţiile sunt colectate în 25 000 de magazine şi 12 000 de case. Locuinţele ocupate de proprietari sunt excluse. Acesta este ultima variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
03:00
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final a/a
ItaliaEUR
Perioadă
Februarie
Actuală
 
Previziune
1.0%
Precedentă
0.6%
Acoperirea indicelui armonizat al preţurilor de consum este definită în termeni de "cheltuieli financiare finale ale unei gospodării", prin referire la conturile naţionale din conceptul Sistemului European de Conturi. IAPC proiectează lunar indicele preţurilor de comparaţie internaţională a inflaţiei preţurilor de consum. Indicele se referă la toate formele de uz casnic de cheltuieli, fără rambursării, subvenţii şi reduceri. Acesta este ultimul variaţie procentuală, în comparaţie cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
03:00
Indicele armonizat al preţurilor de consum - final l/l
ItaliaEUR
Perioadă
Februarie
Actuală
 
Previziune
-0.2%
Precedentă
1.8%
Acoperirea indicelui armonizat al preţurilor de consum este definită în termeni de "cheltuieli financiare finale ale unei gospodării", prin referire la conturile naţionale din conceptul Sistemului European de Conturi. IAPC proiectează lunar indicele preţurilor de comparaţie internaţională a inflaţiei preţurilor de consum. Indicele se referă la toate formele de uz casnic de cheltuieli, fără rambursării, subvenţii şi reduceri. Acesta este ultimul variaţie procentuală, în comparaţie cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
07:30
Indicele de fabricaţie FED pe New York
Statele UniteUSD
Perioadă
Aprilie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
17.40
Indicele reprezinta un sondaj lunar de producători de la New York de stat efectuate de către Federal Reserve Bank of New York. Ancheta este trimis în prima zi a fiecărei luni, la acelaşi grup de aproximativ 200 de directori de fabricaţie de la New York membru. Participanţii au răspuns la un chestionar şi un raport de schimbare intr-o varietate de indicatori, faţă de luna anterioară. Respondenţii au stat de asemenea, probabil aceeaşi direcţie a acestor indicatori de şase luni înainte. Aprilie 2002 este primul raport. Rezultatele sunt calculate ca diferenţa dintre procentul de scorurile pozitive şi negative. Zero acţionează în calitate de breakpoint.
07:30
Indicele de fabricaţie FED pe Philadelphia
Statele UniteUSD
Perioadă
Aprilie
Actuală
 
Previziune
23.0
Precedentă
51.8
Business Outlook Survey este un sondaj lunar de producători, în cea de-a treia Districtul Federal Reserve. Participanţii indica direcţia de schimbare în total activitate de afaceri, precum şi în diverse măsuri de activitate, la plante: ocuparea forţei de muncă, ore de lucru, şi noi, necompletarea lor determinând comenzi, transporturilor, stocurilor, de livrare, preţurile plătite, precum şi preţurile primite. Sondajul a fost efectuat în fiecare lună începând din mai 1968. Rezultatele sunt calculate ca diferenţa dintre procentul de pozitive şi negative scoruri; zero acţionează în calitate de breakpoint.
07:30
Vânzările cu amănuntul l/l
Statele UniteUSD
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
-0.5%
Precedentă
-3.0%
Vânzările includ marfa vândută (de numerar sau de credit la en-gros sau cu amănuntul) în primul rând, de către instituţiile implicate în comerţul cu amănuntul. Servicii care sunt legate de vânzarea de mărfuri, şi accize, care sunt plătite de către producător sau de angrosist şi a trecut pe la distribuitorul sunt incluse, de asemenea. Vânzările sunt nete, după ce deduceri, pentru restituiri şi a indemnizaţiilor pentru mărfuri returnate de către clienţi. Vanzari exclude vânzările impozitele colectate direct de la clienţi şi plătite direct de la un local, de stat, sau federale de impozitare agenţie. Estimările cu privire la vânzările de măsură de operaţiunile de încasări prestate de magazine care vând în primul rând, la vânzare cu amănuntul. Estimările de vânzări reprezintă vânzările totale şi încasări în primul rând a tuturor unităţilor implicate în comerţul cu amănuntul. Ele nu includ vânzările cu amănuntul, de la producatori, angrosisti, serviciu de unităţi, şi alţii, a cărui principală activitate este altul decât comerţul cu amănuntul. Pentru ca unitate de vânzare cu amănuntul este de bază, unitatea de măsură, a publicat estimări ale vânzărilor în funcţie de tipul de magazin de vânzare cu amănuntul nu sunt destinate pentru a măsura totală de vânzări pentru o anumită linie de marfă sau de marfă. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu luna precedentă.
07:30
Vânzările cu amănuntul ex. Automobilele l/l
Statele UniteUSD
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
-3.3%
Acestea reprezintă schimbările în valoarea totală a vânzărilor la nivelul vânzării cu amănuntul, cu excepţia automobilelor. Automobile de vânzări reprezintă aproximativ 20% din vânzarea cu amănuntul, dar au tendinţa de a fi foarte volatilă şi denatura subiacente tendinţă. Datele exclusiv masini, prin urmare, este considerat a fi o scară mai bine de cheltuieli tendinţe. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu luna precedentă.
08:15
Gradul de utilizare a capacităţii
Statele UniteUSD
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
73.8%
Federal Reserve Board construieşte o estimare a capacităţii şi a capacităţii de utilizare în industria de fabricaţie, minerit, şi electrice şi a gazelor naturale utilitare. Pentru o anumită industrie, rata de utilizare a capacităţii rata este egală cu o producţie Index (ajustate sezonier) împărţit la o capacitate de index. Federal Reserve Board capacitatea indexurile încercare de a capta conceptul de durabilă maximă de ieşire - cel mai mare nivel al producţiei de plante o pot menţine în cadrul unui program de lucru realist, după factoring în normal şi asumarea de nefuncţionare suficient disponibilitatea de a opera intrările de capital în loc.
08:15
Producția industrială l/l
Statele UniteUSD
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
-2.2%
Indicele productiei industriale (IP) măsoară ieşirile reale din industria prelucrătoare, industria minieră, şi electrice şi a gazelor naturale utilitati industrii. De fabricaţie constă din aceste industrii incluse în America de Nord Industrie sistem de clasificare, sau NAICS, definiţia din procesul de fabricaţie plus, aceste industrii, care în mod tradiţional au fost considerate a fi de fabricaţie şi incluse în sectorul industrial. Valoarea totală a indicelui de IP a fost construit de la 303 individuale bazate pe seria 2002 din America de Nord industriale sistem de clasificare (NAICS) coduri. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu luna precedentă.
09:00
Stocurilor de afaceri l/l
Statele UniteUSD
Perioadă
Februarie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
0.3%
Indicele reprezinta schimbarea din valoarea totală a bunurilor deţinute de către producători în inventar, angrosisti, şi comercianţi cu amănuntul. Producătorii "Transporturile, Stocuri, si Comenzi (M3) sondaj oferă bază largă, lunar date statistice cu privire la condiţiile economice în sectorul de producţie internă. Sondajul curent măsuri activităţi industriale şi oferă o indicaţie de afaceri tendinţele viitoare. Există 89 separat tabulated în industria categoriile M3 sondaj. Aceste categorii sunt grupurile de 473 de fabricaţie industrii. Stocurile în M3 sondaj sunt colectate de la un curent de cost sau de pre-LIFO (ultima in, prima) baza. Inventarul de date sunt solicitate de către respondenţi de la stadiul de fabricaţie, care este, produse finite, în procesul de lucru, şi de materii prime şi bunuri.
09:00
Guvernatorul Băncii Naţionale a Elveţiei (SNB), va susține un discurs
ElvețiaCHF
Perioadă
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
-
09:30
Stocurile de gaze naturale
Statele UniteUSD
Perioadă
Săpt. până la 09.04.2021
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
1784 mld picioare cubice
Acest raport urmăreşte în SUA stocurile de gaze naturale a avut loc în subterane de depozitare. Săptămânal de stocuri sunt în general, a volumului de lucru de gaze de la data raportului. Modificări în stoc raportat niveluri reflecta toate evenimentele care afectează lucru de gaz în depozit, inclusiv preparate injectabile, de retrageri, şi reclasificările între bază de gaz şi de muncă. Estimările sunt puse, joi, la 15:30 GMT.
10:30
Președintele Rezervei Federale (FED) din Atlanta, Raphael Bostic, va susține un discurs
Statele UniteUSD
Perioadă
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
-
15:00
Fluxurile nete de capital
Statele UniteUSD
Perioadă
Februarie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
90.8 mld USD
Capitalul Internaţional al Trezoreriei (TIC) este un sistem de raportare este de guvernul SUA a sursa de date cu privire la fluxurile de capital în şi din Statele Unite, cu excepţia investiţiilor directe, şi care rezultă din niveluri de transfrontaliere de creanţe şi datorii. Informaţiile sunt colectate de la băncile comerciale şi alte instituţii de depozitare, banca holdinguri, brokeri şi comercianţi de valori mobiliare, a depozitarilor de titluri de valoare, şi nonbanking întreprinderile din Statele Unite, inclusiv SUA, sucursale, agenţii şi sucursale ale băncilor străine pe bază de afaceri şi întreprinderi. Datele sunt colectate de la ţară la ţară, la valoarea de piaţă, şi sunt publicate cu un patruzeci şi cinci de zile lag. Valoarea totală a include TIC fluxul net străine achiziţiile de titluri de valoare pe termen lung; Net străine achiziţionarea de titluri de valoare pe termen lung; Externe exploataţii de-denominate în dolari pe termen scurt, valori mobiliare din SUA; Externe exploataţii de Bonuri de tezaur; Banci proprii net de dolari pentru a-pasivele denominate rezidenţi străini. O diferenţă pozitivă indică net străine achiziţiile de la rezidenţii SUA (US afluxul de capital); o diferenţă negativă indică net străine de vânzări la rezidenţii SUA (US scurgerea de capital).
21:00
Produsul Intern Brut (PIB) a/a
ChinaCNY
Perioadă
Q1
Actuală
 
Previziune
6.1%
Precedentă
6.5%
Gross Domestic Product (GDP). Produsul Intern Brut (PIB) face referire la produsele finale ale tuturor unităților rezidente într-o țară (sau regiune), pe parcursul unei perioade de timp. PIB este exprimat în trei forme diferite, de exemplu, valoare, venituri și produse. Formularul de valoare se referă la suma totală a tuturor produselor și serviciilor produse într-o anumită perioadă de timp, minus suma totală a materialele și serviciile de producție; formularul de venit acoperă toate veniturile generate de către toate unitățile rezidențe și distribuite, în primă fază, către toate unitățile rezidente și nerezidente; și formularul de produse, care face referire la valoarea tuturor bunurilor și serviciilor finale utilizate de către toate unitățile rezidente, la care se adaugă valoarea exporturilor nete peste o anumite perioadă de timp. În contabilitatea națională, PIB este calculat prin intermediul a trei metode, spre exemplu, medota de producție, metoda veniturilor și metoda cheltuielilor, care reflectă indicatorul și componența acestuia din diferite aspecte. Aceasta reprezintă modificarea procentuală, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
21:00
Investiția Activelor Fixe (imobilizate) ytd/a
ChinaCNY
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
25.3%
Precedentă
35.0%
Fixed Asset Investment. Investiția Activelor Fixe măsoară modificările în totalul cheltuielilor cu privire la investiția de capital din sectorul non-rural, precum fabrici, drumuri, rețele electrice și proprietăți. YTD face referire la "Perioada de la Începutul Anului până în Prezent" și reprezintă perioada 1 Ianuarie a anului curent - luna de referință. Indicatorul reprezintă investiția YTD, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
21:00
Producția Industrială a/a
ChinaCNY
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
-
Precedentă
35.1%
Industrial Production. Face referire la modificarea în valoarea totală a comenzilor executate de producători, ajustată la inflație, mine și utilități. Aceasta reprezintă modificarea procentuală față de aceeași perioadă a anului anterior.
21:00
Vânzările cu amănuntul a/a
ChinaCNY
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
27.2%
Precedentă
33.8%
Retail Sales. Vânzările Totale cu Amănuntul de Bunuri de Consum: se referă la vânzările de mărfuri fizice sau veniturile de la serviciile de catering vândute sau oferite de către întreprinderi (unități) pentru persoane fizice, organizații sociale, în scopuri non-producție și non-operaționale.

Această informație nu reprezintă consultanță de investiții, recomandare sau stimulare pentru a achiziționa sau vinde instrumente financiare. Trading 212 nu își asumă responsabilitatea pentru nicio utilizare care ar putea fi efectuată în urma informațiilor furnizate și pentru nicio consecință care ar putea rezulta din aceasta. Nu este oferită nicio garanție, expresă sau implicită, privind exactitatea sau integralitatea acestori informații. Pe cale de consecință, orice persoană acționează pe propriul său risc. Vă informăm că tranzacționarea de CFD-uri implică un risc de pierdere semnificativ.

Începeți acum