Calendar Economic

Oră
Valută
Ţară
Impact
Evenimente
Perioadă
Actuală
Previziune
Precedentă
00:45
CHF
Elveția
Rata șomajului - ajustată sezonier
Aprilie
3.1%
3.3%
3.3%
01:00
EUR
Germania
Balanţa comercială
Martie
14.3 mld EUR
19.5 mld EUR
18.9 mld EUR R (19.1 mld EUR)
01:00
EUR
Germania
Producția industrială l/l
Martie
2.5%
2.3%
-1.9% R (-1.6%)
01:45
EUR
Franța
Cont curent
Martie
-2.90 mld EUR
-
-2.20 mld EUR R (-2.60 mld EUR)
01:45
EUR
Franța
Producția industrială l/l
Martie
0.8%
2.0%
-4.8% R (-4.7%)
01:45
EUR
Franța
Balanța comercială
Martie
-6.1 mld EUR
-
-5.1 mld EUR R (-5.3 mld EUR)
02:00
EUR
Spania
Producția industrială a/a
Martie
12.4%
12.6%
-2.3% R (-2.1%)
03:00
EUR
Italia
Vânzările cu amănuntul l/l
Martie
-0.1%
-
5.9% R (6.6%)
03:00
EUR
Italia
Vânzările cu amănuntul a/a
Martie
22.9%
-
-5.7%
07:30
USD
Statele Unite
Rata șomajului
Aprilie
6.1%
5.8%
6.0%
07:30
CAD
Canada
Rata șomajului
Aprilie
8.1%
7.8%
7.5%
07:30
USD
Statele Unite
Gradul de ocupare în sectorul non-agricol
Aprilie
266 000
978 000
770 000 R (916 000)
07:30
USD
Statele Unite
Salariul mediu pe oră l/l
Aprilie
0.7%
0.1%
-0.1%
07:30
USD
Statele Unite
Media orelor lucrate pe saptămână
Aprilie
35.0 ore
34.9 ore
34.9 ore
09:00
CAD
Canada
Indicele PMI IVEY
Aprilie
60.6
60.5
72.9
14:00
USD
Statele Unite
Creditele de consum
Martie
 
5.00 mld USD
27.58 mld USD
00:45
Rata șomajului - ajustată sezonier
ElvețiaCHF
Perioadă
Aprilie
Actuală
3.1%
Previziune
3.3%
Precedentă
3.3%
Pentru indicatorii pe termen scurt, ciclurile care sunt relevante pentru tendinţele economice şi care, prin definiţie, au periodicitate mai mare de un an, sunt, în general, afectate considerabile pe termen scurt, de fluctuaţii (tendinţă, fluctuaţiile economice, fluctuaţiile sezoniere, calendar fluctuaţii, reziduale sau neregulate fluctuaţiile ). Ca o consecinta, analiza de curent faza a ciclului de afaceri este destul de greu. Pentru a îmbunătăţi precizia economice tendinţă de analize, este comună să se aplice tehnici matematice de filtrare pentru a elimina astfel de fluctuaţiile de pe serii de timp.
01:00
Balanţa comercială
GermaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
14.3 mld EUR
Previziune
19.5 mld EUR
Precedentă
18.9 mld EUR R (19.1 mld EUR)
Statisticile germane de comerţ exterior descriu schimburile transfrontaliere de bunuri între Republica Federală Germania şi alte ţări. Schimbul transfrontalier de comercializare a mărfurilor este prezentat într-o defalcare pe comerţul general şi special. Comerţul general, de regulă, se referă la toate mărfurile intrate sau ieşite din Germania. Practic, comerţ special se referă numai la bunurile care sunt importate în Germania pentru a fi utilizate, de consum, de tratare sau procesare, şi a bunurilor exportate, care au fost produse, tratate sau prelucrate în ţară. Diferenţa dintre generale şi speciale constă în principal în (nu) acoperirea importurilor prin exporturi (vamale şi zone libere) în depozite.
01:00
Producția industrială l/l
GermaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
2.5%
Previziune
2.3%
Precedentă
-1.9% R (-1.6%)
Indicele de producţie măsoară lunar performanţa industriei în Germania. Datorită periodicităţii sale, disponibilităţii rapide şi detaliilor de defalcare pe ramuri de activitate economică, este un indicator central ţi actualizat al dezvoltării activitatii de afaceri. În fiecare lună, birourile de statistică din Länder efectuează un sondaj la nivel naţional la unităţile locale de producţie cu 50 de angajaţi sau mai mult. Această anchetă colectează cantitatea şi valoarea lunară de informaţii cu privire la producerea a mai mult de 6 000 de produse industriale. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
01:45
Cont curent
FranțaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
-2.90 mld EUR
Previziune
-
Precedentă
-2.20 mld EUR R (-2.60 mld EUR)
Măsoară tranzacţii economice a unei economii cu restul lumii, pentru o anumită perioadă de timp. Tranzacţiile sunt în cea mai mare parte dintre rezidenţi şi nerezidenţi a economiei. Tranzacţiile incluse cuprinde: bunuri, servicii, şi de venit; cele care implică financiar creanţe şi datorii la restul lumii, precum şi de transferuri. O tranzacţie este definit ca un flux economic, care reflectă crearea, transformarea, schimbul, transferul sau stingerea de valoare economică şi care implică schimbări în proprietate, de bunuri sau de active, prestarea de servicii, forţa de muncă sau de capital.
01:45
Producția industrială l/l
FranțaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
0.8%
Previziune
2.0%
Precedentă
-4.8% R (-4.7%)
Indicele productiei industriale (IPI) acoperă 90.8% din valoarea adăugată a "non-artizan de întreprinderi", de exemplu, firmele cu 10 sau mai mulţi angajaţi în industrie. Indicele nu acoperă reciclare. The 'total industriile producătoare de bunuri "domeniul meciuri Eurostat" total industrie "index. Produsele urmărită de sondaje sunt situate la toate nivelurile de procesele de fabricaţie, şi aşa mai asigure o imagine de ansamblu activitatea industrială. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
01:45
Balanța comercială
FranțaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
-6.1 mld EUR
Previziune
-
Precedentă
-5.1 mld EUR R (-5.3 mld EUR)
Măsoară diferenţa dintre importuri şi exporturi de date în miliarde de EUR. Importuri de bunuri de măsuri în valoare a bunurilor care intră teritoriul naţional al unei ţări, indiferent de destinaţia lor finală. Exportul de bunuri în mod similar, măsurile de valoarea de bunuri care părăsesc teritoriul naţional al unei ţări, indiferent dacă acestea au fost prelucrate în teritoriul naţional sau nu.
02:00
Producția industrială a/a
SpaniaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
12.4%
Previziune
12.6%
Precedentă
-2.3% R (-2.1%)
Indicele productiei industriale (IPI) este un indicator situţional care măsoară dezvoltarea activităţii lunare de producţie din ramuri industriale, cu excepţia constructiilor. Este, prin urmare, măsura comună a dezvoltării cantităţii şi calităţii, eliminând influenţa preţurilor. Pentru a obţine aceast sondaj, se investigheaza mai mult de 13.200 unităţi industriale în fiecare lună. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
03:00
Vânzările cu amănuntul l/l
ItaliaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
-0.1%
Previziune
-
Precedentă
5.9% R (6.6%)
Indicele măsoară lunar modificările din valoarea vânzărilor pe principalele pieţe de desfacere cu amănuntul. Valoarea vânzărilor este definită ca fiind suma totală facturată a consumatorilor, inclusiv TVA, dobânda pe credit de vânzări şi costuri suplimentare de livrare, dar cu excepţia de reduceri. În total eşantion se includ aproximativ 8 000 de întreprinderi distribuite în 16 000 de centre de vânzare de pe teritoriul naţional, în scopul de a garanta că principalele zone geografice sunt reprezentate în eşantion. Marile pieţe de desfacere cu amănuntul sunt acoperite. Acestea sunt magazinele, lanţurile de magazine şi cooperativele cu 20 de angajaţi şi mai mult. Hard Discount mini magazine şi pieţe sunt incluse în studiu. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
03:00
Vânzările cu amănuntul a/a
ItaliaEUR
Perioadă
Martie
Actuală
22.9%
Previziune
-
Precedentă
-5.7%
Indicele măsoară lunar modificările din valoarea vânzărilor pe principalele pieţe de desfacere cu amănuntul. Valoarea vânzărilor este definită ca fiind suma totală facturată a consumatorilor, inclusiv TVA, dobânda pe credit de vânzări şi costuri suplimentare de livrare, dar cu excepţia de reduceri. În total eşantion se includ aproximativ 8 000 de întreprinderi distribuite în 16 000 de centre de vânzare de pe teritoriul naţional, în scopul de a garanta că principalele zone geografice sunt reprezentate în eşantion. Marile pieţe de desfacere cu amănuntul sunt acoperite. Acestea sunt magazinele, lanţurile de magazine şi cooperativele cu 20 de angajaţi şi mai mult. Hard Discount mini magazine şi pieţe sunt incluse în studiu. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
07:30
Rata șomajului
Statele UniteUSD
Perioadă
Aprilie
Actuală
6.1%
Previziune
5.8%
Precedentă
6.0%
Oamenii sunt clasificaţi ca şomeri, dacă aceştia îndeplinesc toate criteriile următoare: Ei nu au avut niciun loc de muncă în săptămâna de referinţă, au fost disponibile pentru lucru la momentul respectiv; şi au făcut eforturi specifice de ocupare a forţei de muncă pentru a găsi cândva în timpul de 4 săptămâni perioada care se încheie cu referinţă săptămână. Persoane stabilite în afara de la un loc de muncă şi aşteptam amintesc nu este nevoie să se caută de lucru pentru a fi considerate ca şomeri. De şomaj datele provenite de la sondajul de uz casnic, în nici un fel depinde de eligibilitate pentru primirea de şomaj sau de asigurări. Civile de forţă de muncă este egal cu suma de angajaţi şi a şomerilor. Cele care nu sunt clasificate ca angajaţi sau şomeri nu sunt pe piaţa forţei de muncă. Rata şomajului este numărul şomerilor ca la sută din forţa de muncă. Forţei de muncă, rata de participare a forţei de muncă ca un procent din populaţie, şi de ocupare a forţei de muncă-populaţia raport este angajat în calitate de procente din populaţie.
07:30
Rata șomajului
CanadaCAD
Perioadă
Aprilie
Actuală
8.1%
Previziune
7.8%
Precedentă
7.5%
Ancheta forţei de muncă (LFS) este un sondaj lunar care implică în jur de 50 000 de gospodării canadian. Scopul acestui studiu este de a oferi o prezentare detaliată, curent imagine de pe piaţa forţei de muncă în întreaga ţară. Rata şomajului este procentajul din totalul forţei de muncă, care este activ în şomaj şi caută un loc de muncă în luna anterioară.
07:30
Gradul de ocupare în sectorul non-agricol
Statele UniteUSD
Perioadă
Aprilie
Actuală
266 000
Previziune
978 000
Precedentă
770 000 R (916 000)
Statistică de angajări curente(CES) a programului, de asemenea, cunoscută sub numele studiu de salarizare sau înfiinţarea sondajului, este un eşantion lunar de aproximativ 400 000 de unităţi de afaceri la nivel national. O unitate este o unitate economică care produce bunuri sau servicii, cum ar fi o fabrică, a mea, sau magazin. Sondajul serie sunt estimative de nonfarm salariu de locuri de muncă şi a salariilor, nu o estimare de salariaţi; un individ cu două locuri de muncă este numărat de două ori de salarizare sondaj. CES serie de ocupare a forţei de muncă exclude lucrători în agricultură şi în gospodăriile private şi care desfăşoară o activitate independentă. Ocuparea forţei de muncă este numărul total de persoane angajate integral sau parţial, în timp nonfarm unităţile în timpul unei perioade de salarizare. Temporare de angajaţi sunt incluse. CES prima estimări preliminare de ocupare a forţei de muncă, ore, şi câştigurile sunt publicate în fiecare lună de aproximativ 3 săptămâni, după perioada de referinţă. Estimările sunt apoi revizuită de două ori înainte de a fi avut loc anual constant, până la procesul de evaluare comparativă. În al doilea rând estimări preliminare pentru o anumită lună, sunt publicate pe lună de la lansare iniţială, şi finale de probă pe baza de estimări sunt publicate 2 luni de la lansare iniţială.
07:30
Salariul mediu pe oră l/l
Statele UniteUSD
Perioadă
Aprilie
Actuală
0.7%
Previziune
0.1%
Precedentă
-0.1%
Câştigurilor salariale medii pe serii orare, derivat prin împărţirea salariile din bani brut total de ore, să reflecte valoarea reală a veniturilor a lucrătorilor, inclusiv a primelor plătiţi. Acestea diferă de la ratele salariale, care sunt sumele prevazute pentru o anumită unitate de muncă sau de timp. Câştigurilor salariale medii pe oră nu reprezintă totalul costurilor forţei de muncă pe oră pentru angajator, deoarece exclude retroactiv plăţi şi neregulate bonusuri, beneficii angajat şi angajator, cota de salarizare impozite. Aceasta este de variaţie procentuală, comparativ cu perioada corespunzătoare din luna precedentă.
07:30
Media orelor lucrate pe saptămână
Statele UniteUSD
Perioadă
Aprilie
Actuală
35.0 ore
Previziune
34.9 ore
Precedentă
34.9 ore
Orele totale în timpul perioadei de plată -include toate orele lucrate (inclusiv orele suplimentare de ore), ore plătite pentru timpul de aşteptare sau de raportare, şi echivalent de ore pentru care angajaţii au primit plata direct de la angajator pentru concediu medical, sejururi, vacante, precum şi alte concediu. În medie, săptămânal oră derivate din totalul plătit oră reflecta efectele unor astfel de factori ca neplătite absenteism, cifra de afaceri de munca, munca cu timp parţial, şi greve, precum şi fluctuaţiile de programe de lucru.
09:00
Indicele PMI IVEY
CanadaCAD
Perioadă
Aprilie
Actuală
60.6
Previziune
60.5
Precedentă
72.9
Indicele Ivey PMI (Purchasing Manager's Index), sponsorizat de Richard Ivey School of Business şi de achiziţie de Management Association of Canada, arată o luna la alta variaţie în activitatea economică. Purchasing Manager de Ivey indexul măsuri modificări în dolari de achiziţii, după cum indică un grup de manageri de achiziţie din întreaga Canada. 175 de participanţi la acest studiu au fost selectate cu atenţie din punct de vedere geografic şi de sectorul de activitate pentru a se potrivi cu canadian economie în ansamblu. Indicele include atât sectorul public şi cel privat. Index panoul membri indica dacă organizaţiile lor de activitate este mai mare decât la fel ca, sau mai mic decât în luna precedentă, în cadrul următoarelor cinci categorii: achiziţii, ocuparea forţei de muncă, inventarele, furnizor de livrări şi preţuri. Ivey PMI afișează răspunsuri pentru o întrebare: "au fost dvs. achiziţiile în ultima lună de dolari mai mare, la fel, sau mai mic decât în luna anterioară?" O cifra de peste 50 arată o creştere timp ce 50 de mai jos arată o scădere.
14:00
Creditele de consum
Statele UniteUSD
Perioadă
Martie
Actuală
 
Previziune
5.00 mld USD
Precedentă
27.58 mld USD
Aceasta cuprinde cel mai scurt şi intermediar credit pe termen prelungit pentru persoane fizice, cu excepţia împrumuturilor garantate cu bunuri imobiliare.

Această informație nu reprezintă consultanță de investiții, recomandare sau stimulare pentru a achiziționa sau vinde instrumente financiare. Trading 212 nu își asumă responsabilitatea pentru nicio utilizare care ar putea fi efectuată în urma informațiilor furnizate și pentru nicio consecință care ar putea rezulta din aceasta. Nu este oferită nicio garanție, expresă sau implicită, privind exactitatea sau integralitatea acestori informații. Pe cale de consecință, orice persoană acționează pe propriul său risc. Vă informăm că tranzacționarea de CFD-uri implică un risc de pierdere semnificativ.

Începeți acum