Condițiile suplimentare pentru acțiuni și valori mobiliare ISA

1. Informații generale.

1.1. Aceste condiții suplimentare pentru conturile individuale de economii în titluri și acțiuni (ISA) („Termeni ISA”) conțin termeni și condiții suplimentare Termenilor comerciali pentru Serviciile de tranzacționare cu acțiuni ai Trading 212 UK Ltd., care vi se vor aplica, dacă veți cotiza într-un cont individual de economii în titluri și acțiuni (ISA). Termenii comerciali pentru Serviciile de tranzacționare cu acțiuni se vor aplica mutatis mutandis următorilor Termeni ISA. În cazul în care apar discrepanțe, Termenii ISA vor prevala Termenilor comerciali pentru Serviciile de tranzacționare cu acțiuni.

1.2. Conturile ISA pentru titluri și acțiuni se supun legilor aplicabile, inclusiv Reglementărilor Conturilor de Economii Individuale 1998, modificate sau înlocuite („Reglementări ISA”). Reglementările ISA delimitează tipul de investiții pe care le puteți deține în orice cont ISA. Rețineți că din contul dvs. ISA nu veți putea tranzacționa cu toate instrumentele financiare disponibile pe platforma de tranzacționare. Totuși, veți putea beneficia de facilitățile fiscale preferențiale oferite de HM Revenue & Customs pentru astfel de conturi ISA, în conformitate cu Reglementările ISA.

1.3. Puteți cotiza doar în propriul cont individual de economii în titluri și acțiuni, iar toate cotizațiile trebuie făcute în nume propriu. Veți fi în orice moment deținătorul și beneficiarul investițiilor dumneavoastră care se află în păstrarea Trading 212 UK Ltd.

1.4. Nu trebuie să folosiți investiții și/sau numerar în contul individual de economii în titluri și acțiuni ca garanție pentru un împrumut, cu excepția limitelor permise prin Regulamentul Privind Conturile Individuale de Economii din 1988. („Regulamentul”).

1.5. Ne autorizați să dezvăluim Serviciului de venituri și taxe vamale al Majestății Sale (HMRC) toate informațiile de acest fel, conform legii. Vă vom notifica prin e-mail dacă, ca urmare a oricărei neîndepliniri a prevederilor Regulamentelor, ISA de titluri și acțiuni este anulat.

2. Informații importante.

2.1. Cotizați la un ISA de titluri și acțiuni pentru anul fiscal curent și fiecare an fiscal ulterior în care cotizați la ISA de titluri și acțiuni.

2.2. Nu puteți cotiza într-un cont de economii în titluri și acțiuni dacă ați cotizat deja în orice alte conturi de economii în titluri și acțiuni în decursul aceluiași an fiscal.

2.3. Pentru a solicita un ISA, trebuie să fiți rezident în Marea Britanie și să aveți vârsta de cel puțin 18 ani.

2.4. Beneficiile fiscale ale unui ISA de titluri și acțiuni depind de situația dumneavoastră personală și sunt supuse modificărilor.

2.5. Orice taxe colectate de noi din contul dumneavoastră vă pot reduce beneficiile fiscale.

2.6. Acordul va începe să producă efecte din data la care avem o solicitare valabilă și am primit prima dumneavoastră cotizație sau, în cazul în care vă transferați la noi de la un alt manager ISA, la data la care avem un formular valabil de solicitare a transferului și primim câștigurile din transfer de la managerul ISA precedent.

2.7. Trading 212 își rezervă dreptul de a vă solicita să vă mutați contul ISA la un alt furnizor în termen de 30 de zile, dacă consideră în mod rezonabil că ați încălcat oricare dintre termenii din acordul cu noi. Pe această perioadă, o restricție de tip Exclusiv vânzare va fi asociată contului dvs.

3. Investiții.

3.1 Investițiile în ISA pot fi făcute prin virament bancar, card de debit, transfer în numerar dintr-un Portofoliu existent deținut la noi sau la alt manager ISA (care se supune regulilor de transfer HMRC sau ISA).

3.2. Valoarea totală a contribuțiilor care vor fi investite în decursul oricărui an fiscal nu va depăși nivelul maxim permis pentru investiții într-un cont de economii în titluri și acțiuni de reglementările valabile în respectivul an fiscal.

3.3. Toate contribuțiile realizate în contul dumneavoastră în decursul fiecărui nou an fiscal vor fi alocate mai întâi contului dumneavoastră ISA până la atingerea nivelului maxim prestabilit de dumneavoastră pentru anul respectiv. După ce subscrierea maximă sau limita dumneavoastră prestabilită este atinsă, contribuțiile viitoare vor fi alocate soldului non-ISA din Contul dumneavoastră, pe care noi îl denumim contul general de investiții.

3.4. Dacă nu investiți deloc într-un cont ISA de titluri și acțiuni pe parcursul unui întreg an fiscal, este posibil să fiți nevoit să dați o nouă declarație pentru a investi într-un cont ISA de titluri și acțiuni în anul fiscal următor.

4. Transfer/Retragere.

4.1. La cererea dvs., vom transfera toate investițiile ISA sau o parte din ele (cu drepturile și obligațiile aferente) unui alt manager ISA, sub rezerva respectării regulilor HMRC pentru transferuri de conturi ISA.

4.2. Vom procesa orice cerere de retragere sau de transfer cu promptitudine și, în mod normal, în termen de maximum 30 de zile, aceasta fiind perioada stipulată de HMRC, în afara apariției unor condiții care nu se află sub controlul nostru. În cazul în care doriți ca retragerea sau transferul să aibă loc la o anumită dată, vom depune toate eforturile pentru a vă îndeplini această cerere. Cu toate acestea, în cazul transferurilor, ne bazăm pe managerul cesionar și nu putem garanta că cererea dumneavoastră va fi îndeplinită.

4.3. Acest cont de economii în titluri și acțiuni nu este un cont flexibil de economii în titluri și acțiuni. Orice sume de bani plătite de dumneavoastră în cont vor fi luate în considerare ca depuneri în contul ISA din decursul anului fiscal curent; retragerile nu se deduc din depozite la calcularea limitelor de cotizație. Vi se permite să depuneți numai până la o anumită limită ISA maximă într-un an fiscal.

4.4. Ne rezervăm dreptul de a introduce o taxă de ieșire pentru orice transfer de numerar, portofoliu sau acțiune din contul dumneavoastră ISA către un alt furnizor de conturi ISA. Toate aceste taxe vor fi disponibile pe pagina cu Condițiile de tranzacționare de pe site-ul nostru de internet.

4.5. Trading 212 poate facilita numai transferurile de intrare și ieșire numerar în ISA și nu oferă servicii de transfer in specie (sub forma investițiilor). Trading 212 nu este răspunzătoare pentru niciun fel de taxe și alte costuri care ar putea rezulta din transferurile de numerar în ISA.

Trading 212 Printează

Începeți acum