Declarația ISA

Solicit deschiderea unui ISA de titluri și acțiuni pentru anul fiscal 6 aprilie 2021 - 5 aprilie 2022 și pentru fiecare an fiscal ulterior, după cum este necesar.

Declar următoarele:

  • Oricare și toate cotizațiile efectuate și care vor fi efectuate îmi aparțin;
  • Am 18 ani sau mai mult;
  • Nu am cotizat și nu voi cotiza peste limita totală de subscriere a ISA de numerar, ISA de titluri și acțiuni, ISA pentru finanțare inovatoare și ISA pe toată viața în același an fiscal;
  • Nu am cotizat și nu voi cotiza la un alt ISA de titluri și acțiuni în același an fiscal în care subscriu pentru acest ISA de titluri și acțiuni;
  • Sunt rezident în scopuri fiscale al Marii Britanii sau, dacă nu sunt un asemenea rezident, fie îndeplinesc atribuții care, în virtutea Secțiunii 28 din Legea din 2003 privind Impozitul pe Venit (Venituri și pensii) (angajați ai statului britanic care profesează în străinătate) sunt tratate ca fiind îndeplinite în Marea Britanie, sau sunt căsătorit sau într-un parteneriat civil* cu o persoană care îndeplinește astfel de atribuții.

Voi informa Trading 212 UK Limited dacă voi înceta să mai fiu un rezident de acest tip sau să îndeplinesc asemenea atribuții sau să fiu căsătorit sau într-un parteneriat civil cu o persoană care îndeplinește asemenea atribuții.

Acest formular de solicitare a fost completat conform cunoștințelor și credințelor mele. Vă voi informa fără întârziere cu privire la orice schimbări legate de circumstanțele mele, care afectează oricare dintre informațiile furnizate în acest formular.

De asemenea:

  • Vă autorizez să realizați în numele meu orice solicitări de scutire de impozite cu privire la investițiile mele ISA;
  • Vă autorizez să rețineți subscrierile mele în numerar, investițiile ISA, dobânzile, dividendele și orice alte drepturi sau câștiguri în legătură cu aceste investiții și orice alt numerar;
  • Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Trading 212 UK Limited și declarația de mai sus cu privire la investițiile ISA.

* Cupluri înregistrate în conformitate cu Legea Parteneriatului Civil din 2004.

Trading 212 Printează

Începeți acum