Trading 212

Înregistrare Cont

Acord de Client TRADING 212 UK LIMITED

Trading 212

Acord de Client TRADING 212 UK LIMITED

Înainte de a deschide un cont la noi, vă rugăm să citiți prezentul Acord de client și restul documentației pe care v-am furnizat-o, în beneficiul și pentru protecția dumneavoastră. Dacă nu înțelegeți vreun punct sau nu sunteți sigur cu privire la natura riscului implicat, vă rugăm să solicitați mai multe informații.

1. Introducere.

1.1. Orice referință din acest Acord la „noi”, „al nostru” și „nouă” va fi înțeleasă ca Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Orice referință la „dumneavoastră”, „al dumneavoastră” și „Clientul” va fi înțeleasă ca fiind o referință la dumneavoastră ca și client al serviciilor prevăzute în acest Acord de client.

1.2. Suntem autorizați și reglementați de Autoritatea pentru conduită financiară din Marea Britanie („FCA”). Numărul nostru de înregistrare la FCA este 609146. Puteți verifica acest lucru în Registrul Serviciilor Financiare, accesând website-ul FCA: https://register.fca.org.uk, sau contactând FCA la numărul 0800 111 6768. Sediul înregistrat al Registrului de Servicii Financiare este la 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Referințele la Registrul de Servicii Financiare vor include orice succesor, autoritate de administrare sau de reglementare care ar putea înlocui, lua locul sau prelua funcțiile Registrului de Servicii Financiare.

1.3. Sediul nostru înregistrat este la adresa 107 Cheapside, Londra EC2V 6DN și suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor sub numărul de companie 08590005. Tranzacționăm sub denumirea „Trading 212”.

1.4. Înainte de a deschide un cont la noi, vă rugăm să citiți cu atenție Acordul de client. Prin deschiderea unui cont la noi sunteți de acord să fiți ținut de obligațiile legale impuse de Acordul de client.

1.5 Puteți accepta Acordul de client pe site-ul nostru web bifând căsuța cu declarația conform căreia ați citit, înțeles și sunteți de acord cu Acordul de client. Vă rugăm să înțelegeți că dacă refuzați să acceptați Acordul de client, nu veți putea deschide un cont la noi.

2. Definiții.

2.1. Următoarele cuvinte și fraze vor avea înțelesurile de mai jos:

„Cont” înseamnă un cont deschis la noi în numele dumneavoastră, în vederea tranzacționării de Contracte pe diferență (CFD-uri) pe perechi valutare, acțiuni, indici și contracte la termen Orice intrări în acel cont se vor face după executarea subiectului acestui Acord;

„Acord” are înțelesul stabilit în clauza 3.1;

„Persoană autorizată” înseamnă una sau mai multe persoane autorizate de dumneavoastră, prin intermediul unei liste atașate, să ne dea instrucțiuni în conformitate cu prevederile clauzei 10.

„Reînnoirea Auto” este o setare aplicabilă la Futures, care, atunci când este activată, reînnoiește automat instrumentul la data expirării sub aceiași termeni care au fost aplicați primului contract. Clientul va fi anunțat de reînnoire și va avea opțiunea de a schimba setările în orice moment;

„Pereche valutară” înseamnă un instrument speculativ pe piețele valutare Perechea valutară este corelarea valutelor din două țări, de exemplu, EUR/USD și este descrisă în continuare, la clauza 16.1;

„Contractul pe diferență” sau „CFD”, dacă este abreviat, are sensul stabilit în clauza 17.1;

„Contraparte eligibilă” se referă la contrapartea eligibilă, așa cum este definită în Regulile FCA;

Incapacitate de plată” înseamnă:

 1. în relația cu dvs. are loc un eveniment de insolvență;
 2. sunteți persoană fizică și survine moartea dvs., o boală mintală sau deveniți incapabil să vă plătiți datoriile la termen;
 3. nivelul marjei în contul dvs. ajunge la sau cade sub valoarea marjei cerută de noi în relație pentru toate tranzacțiile în baza acestui Acord cu Clientul;
 4. acționați prin încălcarea oricărei garanții sau declarații făcute în cadrul acestui Acord cu Clientul sau orice declarație sau garanție făcută de către dvs. în cadrul acestui Acord cu Clientul și/sau orice informație pe care ne-o furnizați în legătură cu acest Acord cu Clientul și care este sau devine neadevărată sau induce în eroare;
 5. orice sumă datorată și scadentă către Noi nu este plătită în concordanță cu acest Acord cu Clientul sau în alt mod când devine scadentă;
 6. orice eveniment în afara controlului nostru are loc în țara în care sunteți în mod normal rezident, care, la discreția noastră, face de dorit protejarea Trading 212 Ltd. și tratarea acestui fapt ca pe o Incapacitate de plată;
 7. orice reziliere sau suspendare sau pierdere a oricărei autorizații relevante de reglementare;
 8. considerăm că este necesar sau dezirabil pentru propria noastră protecție sau pentru a preveni ceea ce credem că este sau ar putea fi o încălcare a oricărei legi aplicabile sau a oricărui standard corespunzător de practică de piață, sau dacă este întreprinsă orice acțiune sau survine un eveniment pe care le considerăm a avea un efect advers semnificativ asupra abilității dumneavoastră de a vă îndeplini obligațiile asumate în conformitate cu acest acord;
 9. orice eveniment implicit (descris în orice mod) are loc în baza oricărui alt acord dintre noi.

„Regulamentul Registrului de Servicii Financiare” înseamnă Manualul de reguli și instrucțiuni al Registrului de Servicii Financiare, așa cum este modificat și/sau actualizat la anumite intervale de timp;

„Instrument financiar” are definiția stabilită în Regulamentul FCA, care include Contractele pe diferență cu privire la perechile valutare, acțiuni, indici, contracte la termen și mărfuri, precum și alte contracte pe instrumente derivate;

„Fonduri disponibile” înseamnă fonduri care nu sunt blocate ca garanție pentru pozițiile deschise, prin urmare, reprezintă soldul total al contului minus marja (unde „marja” va avea semnificația de la clauza 9).

„Futures (Contracte la termen)” se referă la un contract pe diferență bazat pe un contract la termen tranzacționat la bursă. Fiecare contract futures încetează la o anumită dată de expirare.

„Indice” se referă la un contract pe diferență bazat pe un indice bursier, iar „Indici” va fi interpretat în consecință;

„Insolvență” înseamnă, cu privire la orice persoană:

 1. se adoptă o rezoluție sau se emite un ordin pentru lichidarea, dizolvarea sau administrarea judiciară a unei astfel de persoane;
 2. se pronunță o decizie de intrare în faliment împotriva unei astfel de persoane;
 3. numirea unui destinatar, administrator, manager, administrator judiciar sau un ofițer similar, sau în cazul în care un agent de administrare intră în posesia sau vinde, tot sau o parte din afacerea sau activele unei astfel de persoane;
 4. încheierea unui acord sau înțelegeri cu creditorii în general sau depunerea de documente judiciare sau depunerea unei cereri în fața instanței, de protecție împotriva creditorilor în general sau a oricărui acord care are acest efect; sau
 5. în cazul în care persoana relevantă devine insolvabilă sau este în alt mod în imposibilitatea de a-și plăti datoriile pe măsură ce devin scadente, sau un act de insolvență sau eveniment analog cu cele prevăzute la alineatele (a), (b), (c), sau (d) din această definiție se aplică persoanei în cauză.

Dacă persoana în cauză reprezintă un parteneriat, apariția oricăruia dintre evenimentele enumerate în acest paragraf în legătură cu orice partener va fi un eveniment de insolvență în legătură cu această persoană.

„Swap pe rata dobânzii” se referă la o rată a dobânzii fie achitată, fie încasată de client pentru menținerea pozițiilor deschise pe timpul nopții.

„Poziție lungă” se referă la achiziția unui instrument financiar de către dumneavoastră;

„Eroare manifestă” se referă la o eroare evidentă privind cotațiile instrumentelor financiare care deviază în mod substanțial de la prețul de piață predominant și care s-a produs ca rezultat al unei erori de sistem sau erori tehnice.

„Programul de funcționare a pieței” se referă la intervalul de tranzacționare pe piețele financiare indicat pe site-ul www.trading212.com. Pe durata acestui program de funcționare a pieței, Clientul va avea dreptul de a plasa ordine de executare pentru instrumentele financiare ale căror schimburi sunt deschise spre tranzacționare.

„Ordin minim” se referă la numărul minim de unități de instrumente financiare pentru care acordăm cotații;

„Ordin” înseamnă o instrucțiune de a cumpăra sau a vinde, așa cum este plasată de dumneavoastră, prin contul dumneavoastră, pe platforma de tranzacționare, către noi;

„Instrucțiune de plată” înseamnă orice instrucțiune din contul dvs. pentru o depunere și/sau retragere.

„Client profesionist” va însemna client profesionist așa cum este definit de Regulamentul FCA;

„Zone cu preț limitat” se referă la fusurile orare în care nu vă vom permite să tranzacționați;

„Client retail” se referă la clientul retail definit în Regulamentul FCA;

„Scalping” se referă la un tip de tranzacționare speculativ în care deschiderea și închiderea unei poziții este executată într-un interval de timp foarte scurt (de ex., cinci minute sau mai puțin);

„Servicii” se referă la serviciile pe care le furnizăm pentru tranzacționarea Contractelor pe diferență, după cum se specifică la clauza 4.1;

„Poziție scurtă” se referă la vânzarea unui instrument financiar de către dumneavoastră;

„Acțiune” se referă la o acțiune a unei companii publice, înregistrată pentru tranzacționare pe o bursă de valori străină;

„Tabel de termenii și comisioane” se referă la tabelul denumit „Termeni și comisioane” disponibil pe Site-ul nostru;

„Platformă de tranzacționare” înseamnă platforma electronică de tranzacționare de pe website-ul nostru;

„Website” înseamnă website-ul nostru accesibil la www.trading212.com sau orice alt website operat de Trading 212 care poate fi accesat de client.;

„Zi lucrătoare” înseamnă orice zi care nu este sâmbătă sau duminică, sărbătoare publică sau zi liberă pentru bănci în Londra, Marea Britanie.

Limitarea Exclusivă la Închidere este o limitare în care abilitatea dvs. de a deschide noi poziții sau de a achiziționa ordine noi de cumpărare este limitată sau dezactivată;

2.2. Referirile din acest Acord la Regulamentul FCA și orice alte reglementări, regulamente sau legi vor constitui referiri la respectivul Regulament FCA, reglementări, regulamente și legi modificate, amendate, reinstituite sau înlocuite la anumite intervale de timp.

2.3. Referințele la clauze se fac la clauze ale acestui Acord.

2.4. Titlurile paragrafelor se folosesc doar pentru comoditate și nu vor afecta interpretarea acestui Acord.

2.5 Orice cuvinte care urmează după termenii „inclusiv”, „includ”, în special sau orice altă expresie similară vor fi interpretate ca având caracter ilustrativ și nu vor limita sensul cuvintelor care precedă acești termeni.

3. Domeniul de aplicare a prezentului Acord.

3.1. Acordul dintre dumneavoastră și noi include Acordul de client, Tabelul privind termenii și comisioanele, Documentul privind informațiile cheie (DIC), Notificare privind riscurile, Politica privind conflictele de interese, Politica privind execuția ordinelor, Formularul dumneavoastră de aplicare și orice termeni și condiții suplimentare emise de noi (denumite împreună în continuare „Acordul”.)

3.2. Acest Acord se va aplica doar Serviciilor și nu se va aplica la alte servicii pe care vi le-am putea furniza.

4. Servicii.

4.1. Vom oferi doar servicii de execuție conform celor agreate în scris între noi („Serviciile”), ce pot consta în primirea, transmiterea și execuția ordinelor de:

4.1.1. tranzacționare de CFD-uri pe perechi valutare;

4.1.2. tranzacționare de CFD-uri pe acțiuni și indici; și

4.1.3. tranzacționare de CFD-uri pe contracte la termen și mărfuri;

4.2. Serviciile pot fi supuse oricăror limite sau restricționări menționate în prezentul Acord și care sunt solicitate de statut, regulament, lege sau piața financiară. Tranzacționarea de CFD-uri nu vă conferă niciun drept, drept de vot, titlu sau interes în niciun instrument aferent și nici nu vă conferă dreptul și/sau vă obligă să achiziționați, primiți, dețineți, vota, livra, dispune sau participa direct în nicio acțiune corporativă a niciunui instrument subiacent.

4.3. Vom furniza Serviciile utilizând un grad rezonabil de atenție și expertiză, dar trebuie să știți că nu vă vom furniza niciun fel de consiliere cu privire la valoarea sau oportunitatea asumării de către dumneavoastră a acestui Acord sau a oricărui ordin. Nu vă vom furniza asistență pentru investiții și nu vom fi răspunzători pentru deciziile dumneavoastră de investiții. Putem furniza, prin intermediul Platformei de tranzacționare, informații generale cu privire la diagrame, informații curente cu privire la starea unui instrument sau o piață unde este tranzacționat instrumentul, calendare, știri, analize, materiale de instruire (inclusiv video), sentimentul pieței, indicatori tehnici și alte informații conexe. Sunteți de acord că aceste informații vă sunt oferite „așa cum sunt”, fiind doar informații generale, și nu reprezintă nici consiliere, nici recomandare de a realiza tranzacții. Personalul nostru nu are voie să ofere sfaturi. Totuși, dacă personalul nostru vă consiliază, sunteți de acord că această consiliere este oferită fără știrea sau permisiunea companiei.

4.4. Tranzacționarea cu CFD-uri implică un nivel ridicat de risc financiar. Puteți pierde toți banii din contul dumneavoastră (a se vedea clauza 22 "Avertizări privind riscurile” de mai jos). Garantați, declarați și vă asumați (promiteți) că veți plasa toate ordinele pentru tranzacții în numele dumneavoastră și pe riscul și cheltuiala dumneavoastră. Confirmați faptul că, în calitate de client căruia îi furnizăm exclusiv servicii de execuție, nu și asistență, răspunderea este întotdeauna a dumneavoastră pentru a stabili dacă o tranzacție este adecvată pentru dumneavoastră și că vă bazați numai pe propriul raționament pentru a decide dacă deschideți sau nu o tranzacție sau pentru a decide modul de a evita o pierdere sau a vă asigura un profit.

4.5. Nu vom fi responsabili pentru oferirea niciunui sfat legat de impozitare sau aspecte legale privind Serviciile.

4.6. Vom deschide un cont în numele dvs. cu moneda selectată. Veți putea să vă folosiți Contul pentru a tranzacționa după ce depuneți în Contul dvs. cel puțin suma minimă specificată în tabelul de termeni și comisioane și contul a fost confirmat ca verificat.

4.7. Este posibil să înregistrați profit sau pierderi ca rezultat al Ordinelor executate. Toate profiturile și pierderile vor fi recalculate imediat în moneda în care este deschis Contul, conform clauzei 4.6.

4.8. Ordinul va fi considerat ca fiind plasat de către dumneavoastră la confirmarea primirii sale prin Platforma de tranzacționare.

4.9. Toate tranzacțiile în baza acestui Acord vor fi încheiate prin Contul dvs. În conformitate cu acest Acord, vom garanta faptul că activele dumneavoastră vor fi identificate și stocate la noi în mod separat de activele noastre proprii, inclusiv prin Contul dumneavoastră.

5. Conformitatea cu reglementările.

5.1. Conform legilor și reglementărilor, clienții noștri se vor împărți în trei categorii principale: „contrapărți eligibile”, „clienți profesioniști” și „clienți retail”. Vă vom considera un client retail conform Regulamentului FCA, pentru a beneficia de cel mai ridicat nivel de protecție reglementată. Contrapărțile eligibile și clienții profesioniști sunt considerați a fi mai experimentați, mai informați, mai sofisticați și apți să-și evalueze propriul risc, și de aceea li se acordă un nivel mai scăzut de protecție reglementată. În calitate de client retail, puteți solicita să fiți încadrat la altă categorie de client decât cea pe care v-am alocat-o. Vă rugăm să rețineți că putem refuza solicitarea dumneavoastră de re-încadrare într-o altă categorie. Dacă sunteți de acord cu o astfel de solicitare, este posibil să obțineți un nivel mai scăzut de protecție reglementată.

5.2. Serviciile și produsele pe care le oferim nu vor fi adecvate pentru oricine. Am identificat astfel piața noastră țintă și în mod normal ne așteptăm ca Serviciile noastre să fie utilizate de persoane cărora li se aplică unele sau toate din următoarele: persoane care au capacitatea de a suporta o pierdere de 100% din toate fondurile investite, persoane care dețin un nivel acceptabil de cunoștințe și/sau experiență pentru a înțelege caracteristicile CFD-urilor și riscurile asociate tranzacționării cu marjă; persoane care au o toleranță foarte ridicată la riscuri și persoane care intenționează să utilizeze instrumentele de tranzacționare pentru investiții pe termen scurt, tranzacționare speculativă, diversificarea portofoliului sau altele similare.

6. Drepturi și obligații.

6.1. Pe durata orelor de funcționare a pieței, conform punctului 2.1. din Acord, veţi avea dreptul să primiți cotații, să plasați ordine, să primiți confirmări pentru tranzacțiile realizate și să vedeți extrase ale Contului dumneavoastră.

6.2. Vă veți monitoriza pozițiile deschise și veți suporta riscurile de a suferi pierderi rezultate din activitatea dumneavoastră de tranzacționare. Clienților retail de CFD-uri le oferim protecție la sold negativ. Protecția pentru balanța negativă nu va fi aplicabilă clienților profesioniști și părților terțe eligibile. Cu excepția cazului în care ați fost clasificat ca fiind client retail, ne rezervăm dreptul de a solicita un sold negativ pe contul dumneavoastră.

6.3. Vă vom oferi un extras și o confirmare a tranzacțiilor dumneavoastră, precum și o Balanță a contului și o evidență a tuturor tranzacțiilor pentru Contul dumneavoastră, prin Platforma de tranzacționare. Veți verifica extrasele electronice primite de la noi și ne veți notifica în cazul oricăror discrepanțe.

6.4. Nu vom accepta ordine pentru tranzacții atunci când:

6.4.1. piața relevantă este închisă tranzacționării;

6.4.2. nu aveți suficienți bani în Contul dumneavoastră pentru a realiza tranzacția; sau

6.4.3. există evenimente de genul celor descrise în clauza 26 „Forța majoră”.

6.4.4. Suspectăm faptul că aveți o atitudine malițioasă în raport cu noi sau există dovezi cu privire la o astfel de atitudine;

6.4.5. Suspectăm că folosiți/ați folosit practici 'front running' și/ sau ați obținut informații din interior pe care le-ați folosit fraudulos și/sau orice alte informații protejate prin lege sau de practicile de pe piața relevantă. În astfel de cazuri, vom avea dreptul să refuzăm să executăm Ordinele sau instrucțiunile dumneavoastră și să anulăm toate tranzacțiile Dumneavoastră, chiar dacă au fost deja confirmate de noi, fără să indicăm niciun motiv pentru această decizie. În acest caz, vom avea dreptul de a nu plăti sumele primite în Contul dumneavoastră ca rezultat al acestor tranzacții.

6.4.6. Detectăm probleme tehnice grave care împiedică funcționarea normală a Platformei de tranzacționare și/sau a survenit o eroare manifestă.

În cazurile de mai sus, nu vom fi considerați răspunzători pentru nicio daună suportată de Dumneavoastră.

6.5. Ați luat cunoștință de faptul că uneori pot exista probleme tehnice sau defecțiuni în Platforma de tranzacționare. În astfel de cazuri, trebuie să ne contactați imediat și să cereți informații despre prețurile instrumentelor.

6.6. Conveniți că toate ordinele în așteptare (Ordinele 'Stop') plasate de dumneavoastră pot fi executate la un preț diferit de cel specificat în cazul fluctuațiilor bruște ale prețului instrumentului.

6.7. Prin semnarea acestui Acord, sunteți informat că poate apărea o eroare manifestă în prețurile anumitor instrumente financiare la care aveți acces prin Platforma de tranzacționare. Această eroare manifestă poate rezulta din erori tehnice sau întârzieri în obținerea informațiilor necesare, cotația putând astfel să fie incorectă. Orice declarație din partea noastră privind o eroare manifestă se va face cu bună credință și pe baza unei evaluări rezonabile a tuturor informațiilor relevante.

6.8. Dacă este identificată o eroare manifestă într-o cotație specifică, vom avea dreptul de a anula Ordinul și consecințele relevante - fie că este vorba despre un profit sau o pierdere pentru Dumneavoastră - imediat după detectarea respectivei erori manifeste. Nu vom fi răspunzători pentru nicio daună sau pierdere aferentă, suferită de dumneavoastră ca rezultat al unei astfel de anulări, cu excepția daunelor care rezultă direct din neglijența noastră evidentă sau comportamentul nostru voit necorespunzător.

6.9. Vom avea dreptul de a modifica la propria noastră alegere cerințele privind Marja, Swapurile pe Rata dobânzii, comisioanele, valorile minime și maxime de tranzacționare, numărul minim și maxim de unități ale fiecărui Instrument financiar și altele asemenea.

6.10. Vom avea dreptul să introducem noi Instrumente financiare și Ore de piață pentru tranzacționare pe Platforma de tranzacționare și să suspendăm și/sau să eliminăm din Platforma de tranzacționare orice instrument financiar și ore de piață, la discreția noastră exclusivă.

6.11. Prin prezenta vă angajați să ne informați de fiecare dată când unul dintre cardurile pe care le folosiți pentru a face plăți către noi a fost blocat, dezactivat sau suspendat în alte moduri. Cu excepția cazurilor în care un card a expirat, nu vom fi responsabili dacă pentru a răspunde cererii dvs. de retragere va trebui să plătim bani către un card blocat, dezactivat sau suspendat fără să ne notificați în prealabil.

6.12. Vom avea dreptul, dar nu și obligația, să reziliem acordul în mod unilateral la propria discreție și fără preaviz, în cazul în care soldul contului dvs. este 0 și dacă nu ați intrat în contul dvs. timp de 6 luni consecutive (180 de zile).

6.13. Ne rezervăm dreptul de a pune imediat o limitare Exclusiv vânzare în următoarele cazuri:

 1. În cazul în care suspectăm o activitate ilegală;
 2. În cazul în care suspectăm activitate de tranzacționare abuzivă sau interzisă;
 3. În cazul în care ne exercităm drepturile de la Clauza 20.3.
 4. Pentru a ne respecta obligațiile de reglementare, inclusiv în cazurile în care nu ați oferit informații cerute de lege; sau
 5. Avem motive rezonabile să credem că dacă vă permitem să continuați tranzacționarea va fi în detrimentul nostru, al dvs. în calitate de client, al altor clienți pe care îi avem și/sau al piețelor financiare.

În situațiile de mai sus, vă vom notifica dacă vom aplica o limitare Exclusiv vânzare.

6.14 Ne rezervăm dreptul de a pune o limitare Exclusiv vânzare cu o notificare prealabilă de 14 zile în următoarele cazuri, dar fără a se limita la acestea:

 1. Atunci când v-am emis o notificare pentru a vă informa despre intenția noastră de a înceta raportul nostru comercial cu dvs./de a închide contul dvs.;
 2. În cazul în care nu v-ați dat consimțământul expres ori de câte ori am solicitat acest lucru, inclusiv, dar fără a se limita la, cazurile în care trebuie să obținem acordul expres pentru a introduce noi funcții pe Platforma de tranzacționare.

6.15. Nu vă este permis să aveți mai multe de un cont CFD. Dacă nu respectați această regulă, este posibil să încetăm orice înțelegere cu dvs.

7. Răspundere – vă rugăm să acordați o atenție specială acestei clauze.

7.1. Vă vom oferi Serviciile cu grijă și profesionalism, dar nu vom garanta performanțele sau rentabilitatea investițiilor dumneavoastră. Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere de venituri sau profituri ce poate rezulta în urma activității dumneavoastră de tranzacționare pe Platforma de tranzacționare.

7.2. În afara cazurilor stabilite la clauzele 7.3 și 7.4, acceptăm să răspundem în fața dumneavoastră dacă ați suferit o pierdere ca un rezultat direct al încălcării prezentului Contract de către noi sau ca rezultat direct al unei neglijențe, fraude sau erori intenționate din partea noastră.

7.3. În conformitate cu clauza 7.5., nu vom fi responsabili pentru pierderi care rezultă din imposibilitatea noastră de a respecta acest Acord, și care se încadrează în următoarele categorii:

7.3.1. pierderi de venituri;

7.3.2. pierderi de afaceri;

7.3.3. pierderi de profituri;

7.3.4. pierderi de economii anticipate;

7.3.5. pierderi de date; sau

7.3.6. risipă de timp de conducere sau de muncă la birou.

7.4. În conformitate cu clauza 7.5., nu vom fi responsabili pentru:

7.4.1. un eveniment de genul celui descris în clauza 26 „Forță majoră”;

7.4.2. orice neîndeplinire a obligațiilor de către orice contraparte, broker intermediar, bancă, custode, piață sau operator pe piață, casă de schimb valutar, casă de compensare, depozitar sau o altă terță parte cu care desfășurați activități comerciale;

7.4.3. modificări ale termenilor de tranzacționare ai bursei de valori sau pieței valutare relevante;

7.4.4. defecțiuni ale oricăror sisteme, software sau servicii de tranzacționare ale unor terți, care nu sunt oferite de noi;

7.4.5. orice eroare manifestă într-o cotație specifică, în măsura în care eroarea nu ar fi putut fi prevenită ca rezultat al intervenției și abilității noastre;

7.4.6. ordin plasat greșit de dumneavoastră; întreruperea conexiunii sau defecțiuni ale mijloacelor de comunicare; și

7.4.7. dificultăți tehnice temporare sau circumstanțe care fac imposibilă realizarea de tranzacții pe o anumită piață sau realizarea de cotații; cu excepția cazului în care este cauzată de încălcarea de către noi a acestui Acord, neglijență sau deficiență voită.

7.5. Niciun element din acest Acord nu va exclude sau limita orice îndatorire sau responsabilitate pe care am putea să o avem în raport cu dumneavoastră pentru:

7.5.1. deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră;

7.5.2. fraudă sau fals în declarații; sau

7.5.3. responsabilitate care nu poate fi exclusă în conformitate cu orice legi sau Regulamentul FCA.

7.6. Ne veți despăgubi pentru orice pierdere pe care am putea să o suferim ca rezultat al încălcării de către dumneavoastră a acestui Acord. Cu toate acestea, nu veți avea responsabilitatea de a ne despăgubi dacă noi, sau o terță parte, suntem răspunzători pentru pierderea noastră. Vom întreprinde demersuri rezonabile pentru a minimiza pierderile noastre în orice situație în care vi se solicită să ne despăgubiți.

7.7. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere, costuri sau taxe rezultate, direct sau indirect, din exercitarea dreptului nostru de a plasa restricții asupra Contului, respectiv de a întreprinde orice altă acțiune în conformitate cu prezentul Acord cu clientul.

7.8. Prin prezenta sunteți de acord și confirmați că, în cazul în care Platforma de tranzacționare nu funcționează, renunțați la orice revendicări față de Trading 212 cu privire la profitul nerealizat și/sau revendicări cu privire la un ordin pe care l-ați fi executat la un anumit preț pe durata întreruperii serviciului.

8. Tranzacționare latentă.

8.1. În cazul în care considerăm că latența Platformei de tranzacționare a fost exploatată cu rea voință de către dumneavoastră, la discreția noastră absolută putem să anulăm toate Ordinele și să vă returnăm doar fondurile depuse, fără retragerile anterioare, și apoi să vă închidem Contul.

8.2. O astfel de modalitate de tranzacționare este recunoscută printr-un volum mare de tranzacții care sunt deschise și închise în decursul unei perioade scurte de timp în comparație cu un client ‘mediu’, cu un număr disproporționat plasat în mod avantajos între prețul de tranzacționare și prețul pieței aferente în locul unei 'distribuții aleatoare' ce poate fi așteptată atunci când Platforma de tranzacționare este utilizată în mod 'onest'.

9. Marjă și regularizare.

9.1. Pentru fiecare poziție deschisă, vom restricționa o parte din fondurile pe care le depozitați ca și garanție. Aceste fonduri sunt cunoscute ca „marjă” și nu le puteți retrage. Informații despre ratele curente ale marjelor sunt disponibile pe site-ul nostru, precum și în Tabelul cu termeni și comisioane.

9.2. Veți menține întotdeauna un nivel adecvat al marjei conform clauzei 9.1 și veți monitoriza în mod independent conformitatea marjei și o veți recupera imediat dacă aceasta scade sub valoarea minimă solicitată.

9.3. Dacă nu furnizați marja solicitată conform clauzei 9.1 (dacă valoarea totală a soldului Contului dumneavoastră scade sub marja minimă solicitată), vă vom informa imediat prin intermediul Platformei de tranzacționare care oferă acces la starea Contului dumneavoastră.

9.4. Confirmați și sunteți de acord că la primirea de către noi a informațiilor prevăzute la clauza 9.3, vom închide pozițiile deschise la prețurile de piață curente, fără a vă informa în prealabil, pentru a preveni suportarea de către dumneavoastră a unor pierderi care depășesc fondurile depuse în Contul dumneavoastră. În temeiul acestui Acord, conveniți asupra nivelurilor de preț ale tranzacțiilor la închiderea pozițiilor. Veți fi informat cu privire la pozițiile dvs. închise printr-o notificare imediată prin Platforma de tranzacționare care vă dă acces la soldul Contului dumneavoastră, sau printr-un e-mail generat în mod automat.

9.5. Prevederile clauzei 9.4 se vor aplica atunci când deficitul de fonduri depășește 50% din marja solicitată și toate pozițiile dvs. deschise vor fi închise pe rând sau simultan.

9.6. Procedura și acțiunile conform clauzelor 9.4 și 9.5 în cazul deficitului marjei sunt automat stabilite pe Platforma de tranzacționare și sunt activate fără intervenție umană.

9.7. Procedura și acțiunile prevăzute la clauzele 9.4 și 9.5 vor fi realizate pentru a vă proteja de acumulările unor pierderi mari, care ar avea ca rezultat un sold negativ al contului, dar această protecție nu este valabila în cazul clienților profesioniști sau părți terțe eligibile. Astfel, veți evita asumarea unor răspunderi suplimentare, care depășesc fondurile din contul dumneavoastră.

9.8. Dacă are loc orice eveniment de Incapacitate de Plată, Noi putem, în limitele prevăzute de legile și normativele aplicabile, să luăm toate sau doar unele dintre următoarele măsuri:

 1. cererea imediată de plată a oricărei sume pe care ne-o datorați, inclusiv cu privire la orice cerință de marjă;
 2. în cazul în care nu s-a încheiat sau terminat deja acest Acord cu Clientul, închiderea tuturor sau oricăror poziții pe care le aveți deschise;
 3. convertirea oricăror sume dintr-o valută în alta în concordanță cu clauza 9.10;
 4. anularea oricărui Ordin al dvs.;
 5. exercitarea drepturilor noastre de scindare și combinare;
 6. suspendarea contului dvs. și refuzul de a executa orice tranzacții sau Ordine;
 7. încetarea acestui Acord cu clientul, cu efect imediat; și/sau
 8. luarea de măsuri sau omiterea luării de măsuri, după cum considerăm că sunt rezonabile în circumstanțe care permit protejarea noastră și a clienților noștri per total.

9.9. Acest Acord cu Clientul și toate tranzacțiile aferente acestuia reprezintă o parte dintr-un unic acord între Noi și Dvs. Atât Noi, cât și Dvs., luăm cunoștință de faptul că participăm la acest Acord cu Clientul și că orice tranzacții aferente acestuia se produc în temeiul faptului că acestea sunt parte a unui unic acord între Noi și Dvs.

9.10. Fără a aduce atingere dreptului nostru de a solicita plata imediată de la dvs., în conformitate cu termenii prezentului Acord cu Clientul, dar sub rezerva aplicării legilor și reglementărilor aplicabile, vom avea, în orice moment după apariția unui eveniment de Incapacitate de plată, dreptul de a:

 1. combina și consolida numerarul și banii pe care îi deținem pentru dvs. în oricare sau în toate conturile pe care le aveți la noi; și
 2. compensa una cu alta sumele menționate la punctele (i) și (ii) de mai jos:
  1. orice sumă care este datorată de dvs. către noi (indiferent de metoda de plată și de data scadentă), inclusiv banii dvs. lichizi (dintr-un sold de credit), profituri nerealizate sau orice sold creditat deținut într-unul din conturile pe care le aveți la noi, chiar dacă oricare din aceste conturi a fost închis;
  2. orice sumă care este datorată de dvs. către noi (indiferent de metoda de plată și de data scadentă) inclusiv, dar nu limitat la, pierderi nerealizate, dobânzi, costuri, cheltuieli, și/sau taxe generate cu privire la acestea, sau orice sumă aflată în conturile dvs. la noi, chiar dacă acele conturi au fost închise,

și din acest motiv, am putea executa un schimb valutar dintr-o anumită valută în alta. Am putea, de asemenea, să executăm un schimb valutar noțional acolo unde este necesar din motive de capitalizare.

9.11. Dacă orice sumă de la clauza 9.10(b)(ii) depășește orice sumă de la clauza 9.10(b)(i) de mai sus, dvs. va trebui să plătiți imediat către noi acest surplus, indiferent dacă vă este solicitat sau nu.

9.12. Dacă drepturile de la clauzele 9.8 până la 9.11 (inclusiv) sunt exercitate, toate obligațiile de plată vor fi consolidate într-o obligație a dvs. de a plăti o sumă netă de bani către noi sau a noastră de a plăti o sumă netă de bani către dvs.

9.13. În limitele prevăzute de lege, Noi am putea aplica un sechestru general și o taxă echitabilă pe produsele pe care Noi le deținem în numele Dvs. și pe banii din Contul dvs. până când orice bani, taxe, cheltuieli sau datorii pe care dvs. le aveți către Noi sunt achitate. Banii dvs. vor fi în continuare tratați ca banii dvs., și bunurile dvs. vor fi în continuare tratate ca bunurile clientului, în conformitate cu acest Acord cu Clientul și Regulile FCA, până la momentul unei Incapacități de plată, iar noi ne decidem să ne exercităm drepturile sub regulile generale și/sau taxele echitabile.

10. Instrucțiuni și comunicare.

10.1. Veți plasa Ordinele prin intermediul Platformei de tranzacționare, după ce vă înregistrați cu numele dumneavoastră de utilizator și parola.

10.2. Sunteți de acord că putem înregistra toate comunicare între dumneavoastră și noi, și că putem folosi aceste înregistrări sau transcrieri ale înregistrărilor, precum și orice mesaje e-mail, mesaje înregistrate pe chat sau alte comunicări pe care ni le-ați trimis prin intermediul Platformei sau în alt mod, în scopuri de instruire, în scopul investigării oricăror reclamații pe care le puteți face sau pentru orice alt scop legal sau de reglementare, inclusiv ca dovadă în orice dispută sau dispută anticipată dintre dumneavoastră și noi. La solicitarea dumnevoastră, vă putem oferi copii după aceste înregistrări într-o perioadă rezonabilă de timp.

11. Depuneri și Retrageri.

11.1 Aveți dreptul să depuneți sau să retrageți bani din contul dvs. prin metodele specificate pe site-ul nostru. Ne rezervăm dreptul să restricționăm metodele disponibile în orice moment. Vă aducem la cunoștință că în funcție de metodă, este posibil să existe condiții specifice pentru efectuarea depunerii. Aveți obligația să vă conectați prin intermediul site-ului nostru folosind numele de utilizator și parola înainte de a iniția o Instrucțiune de plată. Vă aducem la cunoștință că pentru orice depunere și/sau retragere, sunteți obligat să folosiți doar un cont bancar, card sau orice alt tip de cont care vă aparține. În momentul în care vă dați consimțământul pentru o depunere, confirmați că depuneți fonduri proprii pentru tranzacții proprii cu Trading 212.

11.2. Nu se vor accepta depunerile bancare de la terți în contul dumneavoastră, indiferent de moment. Transferați bani în contul dvs. doar după ce ați semnat un acord cu noi și ați primit un nume de utilizator și o parolă pentru a putea accesa platforma de trading.

11.3. Trimiterea unei solicitări de retragere poate fi făcută autentificându-vă în contul dvs. pe site-ul web. Procesarea cererii dvs. poate dura până la 3 (trei) zile lucrătoare. Aveți dreptul de a retrage bani din Contul dumneavoastră până la concurența sumei fondurilor dvs. Nu se va permite realizarea de plăți către terți din Contul dumneavoastră.

11.4. Sunteți de acord că în mod implicit, retragerea oricărei părți din Fondurile disponibile va fi executată utilizând aceeași metodă și aceeași sursă ca cea din care Noi am primit fondurile. Există anumite situații când se va putea face o excepție pentru ca o retragere să poată fi realizată utilizând o metodă de plată diferită de cea utilizată pentru depunere, dar acestea fac obiectul aprobării din partea Noastră. Veți fi obligat să ne furnizați toate dovezile solicitate de către Noi pentru faptul că noua metodă de plată este pe numele dvs.

11.5.Vă exprimați consimțământul ca, de fiecare dată când confirmați o retragere, Trading 212 să poată utiliza un intermediar pentru plăți specific sau o bancă pentru a procesa tranzacția, conform Instrucțiunii de plată. Intermediarul plății sau banca ar putea reține suma cerută pentru retragere cât timp tranzacția este procesată, ceea ce înseamnă că suma cerută pentru retragere nu va mai fi considerată parte din Banii Clientului.

11.6. Am putea solicita informații și/sau documente adiționale pentru a verifica legitimitatea oricăror cereri de Instrucțiuni de plată. Am putea întârzia sau refuza procesarea unor Instrucțiuni de plată atunci când avem motive întemeiate referitoare, dar nu limitate la:

 • autenticitatea instrucțiunii furnizate;
 • utilizarea suspectată a fi neautorizată sau frauduloasă a Contului dvs.;
 • validitatea contului bancar alimentat desemnat; sau
 • condițiile legale și normative.

Prin prezenta vă exprimați acordul că în astfel de circumstanțe, poate exista o întârziere în procesarea Instrucțiunii de plată.

11.7. Prin prezenta vă angajați să ne informați de fiecare dată când un card care este folosit de Dvs. pentru a face plăți către contul Dvs. a fost blocat, dezactivat sau suspendat în alte moduri. Cu excepția cazurilor în care un card a expirat, nu vom fi responsabili dacă pentru a răspunde cererii dvs. de retragere va trebui să plătim bani către un card blocat, dezactivat sau suspendat fără să ne notificați în prealabil.

12. Tranzacționarea: Tipuri de Ordine.

12.1. Tranzacțiile dintre noi vor fi încheiate folosind mijloacele de comunicare specificate la clauza 10.

12.2. Pentru fiecare tranzacție veți primi o cotație de la Platforma de tranzacționare. Cotația va fi validă până când aceasta va fi înlocuită de o cotație nouă, fapt ce are loc automat pe Platforma de tranzacționare; dacă plasați un Ordin prin telefon, trebuie să ne solicitați cotația actualizată imediat înainte de a plasa Ordinul.

12.3. Niciunul din noi nu poate anula executarea unui ordin dacă acel ordin este executat la un preț valid de cotație și ați confirmat că doriți să „cumpărați” sau să „vindeți” cantitatea dorită din instrumentul relevant.

12.4. Pentru fiecare instrument, vom oferi cotații pentru două prețuri prin intermediul Platformei de tranzacționare: prețul de „CUMPĂRARE” și prețul de „V NZARE”. Veți cumpăra la prețul de „CUMPĂRARE” și veți vinde la prețul de „V NZARE”.

12.5. Puteți plasa următoarele tipuri de ordine:

12.5.1. „Ordin la prețul pieței” – acest ordin este executat imediat la prețul curent al pieței; dacă are loc o modificare a prețului pieței înainte de execuție, atunci:

12.5.1.1 Ordinul dvs. va fi executat automat la un preț mai bun dacă modificarea prețului este în favoarea dvs.

12.5.1.2 Veți primi o re-cotație cu noul preț dacă schimbarea prețului vă defavorizează.

12.5.2 „Ordin asociat” – acest ordin va fi executat dacă prețul pieței atinge prețul specificat în ordin. Acest ordin este asociat unei poziții deschise. Dacă poziția este închisă, Ordinul asociat va fi anulat în mod automat. În timpul orelor de funcționare a pieței, Ordinul asociat va fi executat la prețul specificat. Ordinul asociat poate fi executat la un preț diferit la deschiderea pieței. Există 3 tipuri de Ordine asociate:

12.5.2.1 Ordinul „Stop Loss” - se folosește pentru a închide o poziție deschisă, la un anumit nivel al pierderii. Platforma vă poate arăta pierderea țintă în valuta contului dumneavoastră. Informația are caracter orientativ și nu este garantată.

12.5.2.2 Ordinul „Take Profit” - se folosește pentru a închide o poziție deschisă, la un anumit nivel al profitului. Platforma vă poate arăta profitul țintă în valuta contului dumneavoastră. Informația are caracter orientativ și nu este garantată.

12.5.2.3 Ordinul „Trailing Stop” – un ordin de oprire a pierderii, în care prețul specificat urmărește prețul de piață de la o anumită distanță.

12.5.3 „Ordin de intrare” – acest ordin va fi executat dacă prețul de piață atinge prețul specificat în ordin. Ordinul de intrare este utilizat pentru a deschide o nouă poziție sau a modifica o poziție deschisă existentă. Prețul de execuție a Ordinului de intrare nu este garantat. Acest ordin poate fi executat la un preț diferit, în special atunci când piața este volatilă sau nu este lichidă. Există 3 tipuri de Ordine de intrare:

12.5.3.1 „Stop/Limit” – acesta este fie un ordin „Stop”, fie un ordin „Limit”. Platforma de tranzacționare va seta automat tipul de ordin conform prețului curent de piață și prețului specificat.

12.5.3.2 „OCO” sau „Unul îl anulează pe celălalt” – este o combinație de două Ordine de intrare, în care executarea unuia dintre acestea îl anulează automat pe celălalt.

13. Banii clientului.

13.1 Orice bani pe care îi păstrăm pentru dumneavoastră vor fi păstrați ca și bani ai clientului, în conformitate cu Regulamentul FCA cu privire la banii clientului. Putem transfera banii păstrați pentru sau primiți de la dumneavoastră către o terță parte (cum ar fi un broker de schimb valutar sau intermediar, parte extra-bursieră sau agent de compensare) pentru a-i păstra sau a-i controla cu scopul de a efectua o tranzacție prin sau cu acea persoană, respectiv pentru a îndeplini obligația dumneavoastră de a furniza garanții (de exemplu, o solicitare de marjă) cu privire la o tranzacție. Dacă o asemenea persoană este din afara Marii Britanii, regimul aplicabil legal și de reglementare va fi diferit de cel al celui din Marea Britanie, și, dacă o asemenea persoană nu este susținută, banii dumneavoastră ar putea fi tratați diferit din poziția care s-ar aplica dacă banii dumneavoastră de client ar fi rămas în Marea Britanie.

13.2. Nu vom achita nicio dobândă asupra sumelor de bani pe care le reținem pentru dumneavoastră (în afara Swapurilor pe Rata dobânzii descrise la clauza 14.4).

13.3. Sunteți de acord că putem elibera soldul contului dumneavoastră din contul bancar al clientului după o perioadă de 6 ani, cu condiția să nu fi existat mișcări în contul dumneavoastră pe parcursul acestei perioade și să nu vă fi revendicat soldul după 28 de zile de la notificarea noastră cu privire la intenția noastră de a proceda în acest mod. În acest caz vom realiza și reține înregistrări ale soldului dumneavoastră care este eliberat din contul bancar al clientului. Ne asumăm, de asemenea, să compensăm orice creanță valabilă cu soldul dumneavoastră eliberat.

13.4. Oricând orice sumă de bani deținută de către Dvs. la Noi în cadrul acestui Acord cu Clientul este datorată și scadentă către Noi, în conformitate cu Regulile FCA, Noi am putea înceta să tratăm aceste sume ca bani ai clientului, atâta timp cât orice sumă de bani deținută în numele Dvs. este egală cu suma datorată Nouă. Vă exprimați consimțământul pentru faptul că noi am putea utiliza aceste sume de bani pentru a completa părți din sau toate sumele datorate și scadente către noi. În sensul acestei clauze, orice sume de bani deținute de dvs. în cadrul companiei noastre, în cadrul acestui Acord, devin datorate și scadente fără preaviz sau cerere din partea noastră, când este datorată de dvs. sau în numele dvs.

14. Taxe.

14.1 Veți plăti taxele și/sau comisioanele care sunt detaliate în Tabelul cu termeni și comisioane, care pot fi modificate la anumite intervale de timp printr-o notificare scrisă trimisă dumneavoastră de către noi. Taxele vor fi înregistrate și indicate în confirmări și extrase lunare.

14.2. Tabelul privind termenii și comisioanele stabilește detaliile acordurilor care implică plata sau încasarea de către noi a oricărei taxe sau beneficiu non-monetar către sau de la orice persoană în afara dumneavoastră, în legătură cu Serviciile furnizate de noi în temeiul acestui Acord. Detalii suplimentare cu privire la aceste acorduri vă vor fi divulgate imediat ce este posibil, după ce ne transmiteți o notificare scrisă prin care ne solicitați această divulgare.

14.3. Veți fi responsabil de plata oricăror comisioane, taxe de transfer, taxe de înregistrare, impozite, comisioane și alte obligații fiscale și toate celelalte obligații și costuri care sunt în mod corespunzător plătibile sau acumulate de noi în temeiul acestui Acord. Politica noastră este să transferăm clienților taxele percepute de agenții noștri pentru depunerea fondurilor. Nu vă vom percepe nicio taxă pentru retragerea sumelor de bani din contul dumneavoastră.

14.4. Pentru fiecare zi în care aveți o poziție deschisă, veți achita sau încasa un Swap pe Rata dobânzii, așa cum se specifică în Tabelul privind termenii și comisioanele.

14.5. Toate tarifele și cheltuielile în sarcina dvs. vor fi deduse din contul dvs., iar dacă o Rată a dobânzii pe swap este pozitivă, aceasta va fi transferată în contul dvs. și sunteți de acord și înțelegeți că orice altă obligație și responsabilitate față de noi este supusă executării unilaterale din partea dvs., plecând încă de la momentul începerii relației noastre contractuale.

14.6. Sunteți de acord că Trading 212 nu va fi responsabilă pentru niciun comision suplimentar care ar putea fi perceput de banca dvs., de emitentul cardului de credit sau de furnizori terți de alte servicii de plată, pe care le folosiți pentru a transfera fonduri către și de la noi.

15. Raportare.

15.1. Vă vom trimite o confirmare pentru fiecare Ordin în intervalul de timp prevăzut de Regulamentul FCA (în mod normal, în decurs de o (1) zi lucrătoare pentru execuția unui Ordin). Aceste confirmări sunt trimise prin mijloace electronice de comunicare, inclusiv prin intermediul Platformei de tranzacționare sau către adresa dvs. de e-mail. În fiecare zi lucrătoare vă vom trimite un sold în timp real împreună cu confirmările tranzacțiilor, prin intermediul Platformei de tranzacționare care vă oferă acces la soldul contului dvs. Conform cerințelor FCA, vă vom trimite prin e-mail Extrasul de cont. Nu vom oferi rapoarte privind performanța, în afara cazului unor aranjamente speciale. Extrasul de cont va include detalii privind conținutul și valoarea contului dvs. și a pozițiilor deschise, împreună cu alte informații similare pe care le putem conveni din când în când sau pe care suntem obligați să le prezentăm, conform Regulamentului FCA.

15.2. Este necesar să verificați extrasele de cont pe care le primiți de la noi. Orice confirmare sau extras de cont sau orice certificat emis de noi cu privire la orice tranzacție sau legat de alt aspect va avea caracter concludent și obligatoriu pentru dumneavoastră, în afara cazului în care primim o obiecție în scris în termen de o zi lucrătoare de la data efectivă sau declarată de livrare.

15.3. În cazul în care ni se solicită, conform legislației aplicabile, să raportăm tranzacțiile cu dumneavoastră către FCA sau în altă parte, va fi necesar să ne trimiteți numărul dvs. de asigurări sociale sau alte informații de acest fel, deoarece este posibil să solicităm codul dvs. de identificare națională înainte de a plasa ordine pe Platforma noastră de tranzacționare.

16. Tranzacționarea de CFD-uri pe perechi valutare.

Contractul pe diferență sau CFD este un instrument financiar derivat, creat pe baza unei acțiuni, indice, contract la termen sau a altui instrument financiar (instrument de bază). CFD-urile au fost create pentru a vă permite să speculați asupra prețului unei acțiuni, indice, al unui contract la termen sau al altor instrumente financiare fără să cumpărați fizic instrumentul de bază.

16.1. Prețul unei perechi valutare prezintă rata schimbului valutar la care se tranzacționează cele două valute. Cumpărarea unei perechi valutare înseamnă cumpărarea primei valute din pereche și vânzarea celei de-a doua valute. Vânzarea unei perechi valutare înseamnă vânzarea primei valute din pereche și cumpărarea celei de-a doua valute. Tranzacțiile cu perechile valutare nu includ livrarea efectivă a valutelor. Acestea sunt tranzacționate doar în scopuri speculative.

16.2. Confirmați și sunteți de acord că prețurile perechilor valutare sunt indicate de Platforma de tranzacționare și că acestea pot avea diferențe minimale față de prețurile cotate de alți intermediari de investiții.

16.3. Profiturile și pierderile generate de tranzacționarea de perechi valutare se înregistrează întotdeauna în a doua valută din pereche. De exemplu: dacă tranzacționați EUR/USD, veți avea profituri sau pierderi în dolari US.

16.4. Toate tranzacțiile cu perechi valutare se vor încheia conform clauzei 12, folosind metodele de comunicare specificate la clauza 10.

16.5. Este posibil ca, la discreția noastră totală, să stabilim Zone de preț restricționat în care nu veți veți putea plasa ordine în așteptare. În mod obișnuit, acestea reprezintă prețuri care au o valoarea prea apropiată sau prea îndepărtată de prețul de piață al unui instrument.

17. Tranzacționarea cu CFD-uri pe acțiuni și indici.

17.1. Contractul pe diferență pentru acțiuni și indici vă permite să speculați prețul acțiunii sau indicelui respectiv, fără să cumpărați sau să vindeți fizic instrumentul. Cumpărarea de CFD-uri pe o acțiune nu vă conferă calitatea de acționar al respectivei companii. Nu veți deține drepturi de vot sau drepturi de lichidare.

17.2. La tranzacționarea cu CFD-uri, noi și dumneavoastră convenim în mod explicit asupra următoarelor condiții:

17.2.1 nici noi și nici dumneavoastră nu vom achiziționa efectiv instrumentul de bază cumpărat prin CFD; și

17.2.2. nici noi și nici dumneavoastră nu vom fi obligați să cumpărăm, vindem sau livrăm instrumentul de bază, respectiv tranzacționat, ca și CFD.

17.3. Prețuri, dobânzi și comisioane

17.3.1. Prețul unui CFD se modifică pe parcursul unei zile și este apropiat sau egal cu prețul de schimb al respectivului instrument de bază (acesta poate fi o acțiune, un indice sau un contract la termen).

17.3.2. Pentru a tranzacționa CFD-uri, este necesar să dispuneți de fonduri suficiente în contul dumneavoastră, conform Tabelului privind termenii și comisioanele. Cerințele clauzelor 9.2 și 9.4 se vor aplica tuturor pozițiilor deschise.

17.3.3. Când ați deschis o poziție lungă, veți plăti dobândă din contul dumneavoastră pentru fiecare zi în care această poziție este deschisă, conform Tabelului de termeni și comisioane.

17.3.4. Când ați deschis o poziție scurtă, contul dumneavoastră va fi creditat cu dobânda pentru fiecare zi în care această poziție este deschisă, conform Tabelului de termeni și comisioane.

17.3.5. Din contul dumneavoastră se vor debita costurile execuției fiecărei tranzacții cu CFD, conform Tabelului de termeni și comisioane.

17.3.6. Plata dividendelor pentru acțiunile care reprezintă baza unui CFD:

 1. în cazul în care aveți o poziție CFD lungă, sunteți de acord să primiți 100% din valoarea netă a dividendelor în contul dumneavoastră. Plata dividendelor se va efectua numai la data stabilită de emitent;
 2. în cazul în care aveți o poziție CFD scurtă, veți plăti din contul dumneavoastră 100% din valoarea brută a dividendelor de plată.

17.4. Dacă o companie își divizează acțiunile sau întoarce divizarea acțiunilor sale sau face obiectul oricăror alte acțiuni corporative, veți fi informat și veți fi de acord că prețul și cantitatea CFD-urilor din poziția dumneavoastră poate crește sau scădea.

17.5. Daca o companie falimentează sau este delistată de pe piața de schimb respectivă, putem încerca sa obținem prețuri pentru instrument pentru piața adiacentă (OTC). Dacă acest lucru nu este posibil, veți fi informat dacă pozițiile dvs. exprimate în CFD-uri în această companie vor fi închise, și va fi nevoie să vă exprimați acordul cu prețurile de închidere.

17.6. Ne rezervăm dreptul să facem ajustări de numerar sau alte ajustări cu privire la indicii aferenți ce rezultă din dividende sau din alte acțiuni corporative, în măsura în care considerăm că aceste ajustări sunt oneste și rezonabile. Mai jos sunt enumerate câteva exemple (lista nu este exhaustivă):

17.6.1 un anunț că o anumită acțiune va fi scoasă sau introdusă în indice;

17.6.2 o modificare a metodei de calcul a unui indice;

17.6.3 o acțiune din cadrul indicelui plătește dividende.

17.7. Putem modifica, la discreția noastră, rata garanțiilor pentru orice instrument și este posibil să vi se solicite fonduri suplimentare.

18. Tranzacționarea de CFD-uri pe contracte la termen.

18.1. Tranzacționarea de CFD-uri pe contracte la termen este supusă clauzelor de la punctul 17.2 la 17.3.5.

17.2. Fiecare contract la termen este tranzacționat o perioadă de timp specifică. Data expirării este inclusă în denumirea contractului la termen (de exemplu: Oil-19Jul13).

18.3. Sunteți de acord că pozițiile dumneavoastră vor fi automat închise la data de expirare a contractului la termen corespunzător.

18.4. Sunteți de acord cu prețurile la care pozițiile dumneavoastră vor fi închise la data de expirare a contractului la teren corespunzător.

18.5. Veți fi de acord ca setarea implicită a funcției Reînnoire Auto să fie "On". Clientul poate schimba această setare în orice moment.

18.6. Vă prezentăm în cele ce urmează circumstanțele în care CFD-urile pot ajunge la scadență sau se pot închide:

 1. CFD-ul se va închide o dată cu închiderea poziției clientului.
 2. Poziția clientului poate fi închisă de către acesta în orice moment, în timpul orelor de tranzacționare indicate pe platforma de tranzacționare.
 3. Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții atunci când se observă o utilizare excesivă a marjei sau marja poziției scade sub minimul solicitat, așa cum este stabilit de contraparte, pentru a proteja clientul de acumularea unor pierderi mari în soldul contului.
 4. Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care un activ suport al CFD-ului nu mai este tranzacționat.
 5. Poziția clientului poate fi închisă la scadența unui activ suport (de exemplu, CFD-uri pe contracte futures și mărfuri).
 6. Poziția clientului poate fi închisă la inițiativa contrapărții în cazul în care modificările aduse lichidității instrumentului pe piață înseamnă că riscul nu poate fi acoperit corespunzător.

Prin urmare, înainte de a tranzacționa CFD-uri, trebuie să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile asociate, în special riscul asociat contrapărții. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Notificarea privind riscurile, disponibilă pe site-ul nostru web.

19. Tranzacționarea de CFD-uri pe aur și argint.

19.1. Tranzacționarea de CFD-uri pe aur și argint se bazează pe prețuri spot și nu include livrarea efectivă a cantităților care au fost vândute sau cumpărate.

19.2. La tranzacționarea de CFD-uri pe aur și argint, prețul metalului prețios arată proporția în care acesta este tranzacționat față de valute.

19.3. Sunteți informat că prețurile CFD-urilor pe aur și argint sunt indicate prin intermediul Platformei de tranzacționare și că acestea pot diferi de prețurile minime ale altor intermediari de investiții.

19.4. Tranzacțiile cu CFD-uri pe aur și argint sunt încheiate în modalitatea specificată la clauza 11, utilizând metodele de comunicare specificate la clauza 10 de mai sus.

19.5. Avem dreptul, la propria noastră alegere, să stabilim Zonele cu preț limitat în care nu puteți plasa Ordinele în așteptare. În mod obișnuit, acestea reprezintă prețuri care au o valoarea prea apropiată sau prea îndepărtată de prețul de piață al unui instrument.

20. Începere, durată și reziliere.

20.1. Acest Acord va intra în vigoare la data la care acceptați acești termeni prin site-ul nostru sau ne indicați acceptarea dumneavoastră în alt mod, în scris ( inclusiv prin e-mail). Acest Acord va continua până la reziliere, în conformitate cu clauza 6.12 sau 20.2.

20.2. Fiecare dintre noi poate rezilia acest Acord:

20.2.1. prin acordul scris comun al nostru; sau

20.2.2. prin transmiterea de către oricare dintre noi către cealaltă parte a unei notificări scrise cu 14 zile în avans, și sunteți de acord că, dacă aveți poziții deschise, vom avea dreptul de a le închide. Nu suntem obligați să furnizăm niciun motiv pentru o astfel de reziliere.

20.3. Fiecare dintre noi poate rezilia integral sau orice parte a acestui Acord imediat după transmiterea unei notificări scrise dacă:

20.3.1. vă încălcați oricare dintre obligațiile dumneavoastră în temeiul acestui Acord:

20.3.2. există evenimente precum cele descrise în clauza 26 „Forța majoră”;

20.3.3. avem suspiciuni că dvs. sunteți implicat în frauda cu carduri bancare, spălare de bani, finanțarea terorismului sau în orice altă activitate criminală relevantă.

20.4. În calitate de client Trading 212, sunteți de acord că nu vă veți comporta într-un mod neadecvat față de Trading 212 sau de oricare dintre angajații săi. Comportamentul neadecvat poate include, dar nu se limitează la - înjurături, limbaj abuziv, rasism, discriminare, hărțuire, defăimare, abuz al sistemului de chat / e-mail, utilizare nepotrivită a canalelor de socializare și spam. Trading 212 își rezervă dreptul de a rezilia Acordul cu dvs. în aceste situații.

20.5. În cazul în care primim dovada oficială a decesului clientului, vom închide imediat orice poziții deschise aparținând clientului, indiferent de rezultatul lor actual și vom păstra activele oricărui client până când ni se va prezenta o dovadă oficială a succesorilor legali ai Clientul decedat și instrucțiunile concrete ale unei persoane autorizate cu privire la modul de a continua pe mai departe.

20.6. Ne rezervăm dreptul de a înceta Serviciile, parțial sau în întregime, fără o notificare prealabilă, în cazurile în care avem suspiciuni de abuzare a pieței. În astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a refuza să executăm ordinele sau instrucțiunile dumneavoastră și de a anula toate tranzacțiile dumneavoastră, chiar dacă acestea au fost deja confirmate de noi. În acest caz, vom avea dreptul să nu plătim sumele primite în contul dumneavoastră ca rezultat al unor astfel de tranzacții. În cazurile de mai sus, nu vom fi responsabili pentru nicio pagubă pe care ați suportat-o.

21. Confirmările dumneavoastră.

21.1. Garantați, declarați și vă asumați răspunderea că:

21.1.1. toate informațiile pe care le-ați oferit sunt complete, reale, corecte și nu induc în eroare cu privire la niciun aspect material;

21.1.2. vă angajați în acest Acord ca parte principală și nu în calitate de agent sau reprezentant al altei părți;

21.1.3. nu vă aflați în nicio situație legală incompatibilă și nu faceți obiectul niciunei legi sau reglementări care vă interzic activitatea în cadrul prezentului Contract și nu sunteți un angajat cu funcție executivă, manager, director, membru al consiliului director sau nu aveți o funcție similară în cadrul niciunei piețe reglementate și/sau a unei companii ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o astfel de piață reglementată;

21.1.4. ați obținut toate aprobările necesare și aveți autoritatea de a vă angaja în acest Contract;

21.1.5. respectați toate legile și reglementările care vi se aplică, inclusiv, dar fără a se limita la, reglementările financiare locale și legile fiscale locale; și

21.1.6. nu veți acționa în niciun mod altfel decât pe durata programului de lucru obișnuit sau nu veți încerca să manipulați piața financiară și/sau Platforma de tranzacționare, inclusiv, dar fără limitare la, inițierea unei tranzacții care poate fi calificată ca fiind:

21.1.6.1. Abuz de piață (cum ar fi tranzacționare privilegiată sau utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale) sau orice practici similare care pot fi considerate abuz de piață;

21.1.6.2. Scalping;

21.1.6.3. Acționare împreună cu o terță parte sau un mod similar abuziv sau manipulator de utilizare a Platformei de tranzacționare;

21.1.6.4. Un abuz privind Platforma, o manipulare a prețului, o manipulare a timpului sau practici similare.

21.2. Încălcarea oricăror obligații în baza prevederii 21.1 vor fi considerate încălcări materiale ale prezentului Acord și ne vor da dreptul de a denunța unilateral, respectiv de a considera nul orice Ordin plasat cu încălcarea prevederii 21.1, de a vă închide Contul și de a înceta Acordul dintre părți. Într-un astfel de caz, nu vom fi considerați răspunzători pentru niciun fel de prejudicii, pierderi de profit sau oricare alte obligații contingente suportate de dumneavoastră.

21.3. Dvs. trebuie să ne informați în scris imediat, despre orice schimbări materiale ale informațiilor oferite de dvs. în formularul de cerere inițial, cum ar fi schimbările în datele dvs. contractuale sau oricare alte chestiuni adverse, sau schimbări legate de statutul dvs. financiar.

22. Avertizări cu privire la riscuri.

22.1. Înainte de tranzacționarea cu CFD-uri, trebuie să vă asigurați că înțelegeți în totalitate riscurile implicate. CFD-urile reprezintă instrumente complexe și sunt însoțite de riscuri ridicate de a pierde rapid bani datorită levierului folosit. Avem obligația legală de a notifica clienții retail cu privire la procentul de clienți retail care au pierdut sume de bani prin tranzacționarea cu CFD-uri prin intermediul nostru în ultimele 12 luni. Această notificare va fi disponibilă pe site-ul nostru: www.trading212.com. Trebuie să analizați dacă înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă permiteți să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. Prin angajarea în acest Contract, dvs. sunteți de acord că noi putem să vă oferim o descriere a unor riscuri implicite în tranzacționarea de CFD-uri, pe website-ul nostru și în Notificarea privind riscurile.

22.2. Dacă nu aveți acces la internet și nu puteți accesa site-ul, vă rugăm să anunțați echipa de asistență pentru clienți. Dacă ni se va solicita, vă vom furniza un document pe suport de hârtie care conține o descriere a câtorva dintre riscurile asociate tranzacționării de CFD-uri.

22.3. Tranzacționarea de CFD-uri poate să nu fie corespunzătoare pentru toți investitorii datorită riscului ridicat și naturii complexe ale acesteia. Puteți pierde toată sau cea mai mare parte a plății dumneavoastră inițiale și vi se poate solicita să faceți plăți suplimentare. Veți fi responsabil pentru propriile decizii legate de tranzacționare. Dacă aveți nelămuriri, puteți solicita consiliere independentă.

22.4 Tranzacționarea de CFD-uri se bazează pe fluctuația prețurilor (aprecierea și deprecierea) instrumentelor aferente. Sunteți astfel expus la riscuri similare, dar sporite, aferente deținerii instrumentelor respective. Valoarea instrumentelor implicite poate crește sau descrește. Din cauza utilizării levierului, tranzacționarea de CFD-uri implică un grad sporit de risc față de tranzacționarea de acțiuni ordinare și poate să nu fie adecvată pentru orice persoană.

22.5 Tranzacțiile pe care le efectuați pe Platforma noastră de tranzacționare nu sunt efectuate în cadrul unei burse sau într-o piață și nu sunt coordonate de un organism central. Tranzacțiile CFD sunt contracte cu noi, în calitate de partener al dumneavoastră.

23. Conflicte de interese și dezvăluiri de informații.

23.1. În conformitate cu Regulamentul FCA, suntem obligați să luăm toate măsurile rezonabile pentru a identifica orice conflict de interese dintre noi și clienții noștri, sau dintre un client și altul, ce pot apărea prin oferirea serviciilor noastre de investiții. Împreună cu Acordul de client, vă vom transmite și Politica noastră privind conflictele de interese. Politica noastră privind conflictele de interese stabilește tipurile de conflicte de interese actuale sau potențiale ce afectează sau pot afecta Serviciile din cadrul prezentului Acord și oferă detalii despre modul în care putem gestiona aceste aspecte.

23.2. Vă rugăm să ne anunțați cu promptitudine despre orice potențial conflict care afectează furnizarea Serviciilor despre care aveți sau puteți avea cunoștință.

23.3. Fără a vă notifica în prealabil, putem să recomandăm tranzacții sau să oferim servicii în circumstanțe în care avem, în mod direct sau indirect, un interes material sau o relație de orice fel cu o terță parte, care are ar putea implica un potențial conflict legat de obligațiile noastre față de dumneavoastră. Menținem înțelegeri organizaționale și administrative cu intenția de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni un conflict de interese care ar constitui sau ar cauza un risc material de prejudiciu al intereselor dvs.

23.4. Conform Regulamentului FCA, nu vom fi obligați să vă dăm explicații pentru niciun profit, comision, remunerație efectuată sau primită din sau ca rezultat al tranzacțiilor respective sau oricăror tranzacții conexe, iar taxele noastre nu vor fi astfel reduse, cu excepția unor prevederi contrare.

24. Confidențialitate.

24.1. Ambele părți trebuie să păstreze în siguranță toată informațiile personale, de afaceri, financiare sau alte informații confidențiale, care sunt obținute cu referire la o altă parte, ca rezultat al livrării unui Serviciu către dvs., și trebuie să folosească orice mijloc posibil pentru a preveni divulgarea acestui tip de informații, conform clauzei 24.1.1.

24.1.1. Putem divulga informații despre dvs. în următoarele circumstanțe:

24.1.2. oricărei autorități care are drepturi legale asupra informațiilor dvs. (incluzând orice autoritate judiciară sau fiscală);

24.1.3. când ni se cere să divulgăm orice informații în baza oricărei sentințe judecătorești sau a unui proces similar;

24.1.4. când ni se cere sau ne este permis prin lege să facem o dezvăluire; sau

24.1.5. când este necesar, pentru a vă putea oferi Serviciile.

25. Verificarea clientului și protecția datelor.

25.1. Avem obligația de a identifica și verifica identitatea clienților noștri, și, în anumite circumstanțe, cea a altor persoane cum ar fi directori sau beneficiari finali, în conformitate cu Reglementările privind combaterea spălării banilor din 2017, și de a păstra aceste informații actualizate. Am aplicat o abordare bazată pe riscuri a acestui proces, care ar putea necesita obținerea, printre altele, a unor documente doveditoare privind numele, data nașterii și adresa dvs. Sunteți de acord cu faptul că putem realiza verificări folosind sisteme de verificare electronică online sau alte baze de date, la propria noastră latitudine. Sunteți de acord că putem, inclusiv prin legislația în vigoare, utiliza instrumente de verificare online suplimentare care ar putea solicita printre altele detalii suplimentare, documente, dovezi foto și video de la dvs. În cazul în care nu reușiți să vă demonstrați identitatea în mod satisfăcător, este posibil să nu puteți deschide un cont la noi sau să vă închidem contul existent. De asemenea, putem raporta agențiilor oficiale orice informație adusă în atenția noastră, care ar ridica suspiciuni de spălare de bani sau finanțare a terorismului. Există posibilitatea să ni se interzică să vă notificăm cu privire la orice raport pe care trebuie să-l realizăm, sau să vă confirmăm sau infirmăm că s-a realizat un raport. Dacă depunem un raport la Agenția Națională de Combatere a Infracționalității sau o autoritate similară, este posibil să ni se interzică furnizarea serviciilor către dumneavoastră cât timp ce autoritățile realizează propriile investigații; și este posibil să ni se solicite să încetăm complet furnizarea serviciilor. În astfel de circumstanțe, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau inconveniente cauzate pe cale de consecință.

25.2. Vom obține și păstra informații personale despre dumneavoastră (și alte persoane, cum ar fi directori sau beneficiari finali) în conformitate cu legislația relevantă de protecție a datelor personale și de prevenire a spălării banilor. Solicitându-ne să vă furnizăm Serviciile, conveniți (atât pe durata programului pieței, cât și ulterior) să ne permiteți nouă și furnizorilor, consultanților și subcontractanților noștri aleși cu grijă, să utilizăm aceste detalii numai cu scopul de îndeplinire a obligațiilor noastre de raportare și verificare a clienților, să monitorizăm, dezvoltăm și îmbunătățim serviciile noastre, inclusiv sistemele IT utilizate în legătură cu furnizarea acestor servicii.

25.3. Nu vom fi responsabili pentru pierderi, daune sau întârzieri generate de respectarea de către noi a oricăror cerințe de reglementare sau statutare.

25.4. În cazul în care acest lucru este aprobat de către dumneavoastră, putem folosi astfel de informații și pentru marketing pentru dumneavoastră și pentru terțe părți alese cu grijă pentru a promova către dumneavoastră produsele și serviciile lor, care considerăm că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Ne puteți notifica oricând în scris dacă nu doriți să folosim sau să partajăm aceste informații pentru toate sau unele dintre aceste scopuri de marketing.

25.5. Veți avea dreptul de a accesa datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, conform legislației relevante privind protecția datelor. Puteți solicita o copie gratuită a acestor informații pe care le păstrăm, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

25.6. Dvs. trebuie să vă dați acordul că noi sau agenții care acționează în numele nostru, putem întreprinde verificări de identitate, istorie de credit și de spălare de bani, raportare conform regulilor de conformitate și a prevenirii fraudelor, sau alte verificări folosind baze de date online sau de alt gen, incluzând verificarea surselor mijloacelor dvs. financiare. Aceste agenții pot păstra o înregistrare a acestei verificări.

26. Forța majoră.

26.1. Cu toate că facem eforturi pentru a ne respecta obligațiile într-o manieră promptă, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru orice încălcare totală sau parțială a obligațiilor noastre pentru orice motiv sau cauză sau eveniment care excede controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a exista o limitare în acest sens, erori de comunicații, sisteme sau informatice, deficiență a pieței, suspendare, eșec sau închidere sau o impunere sau o modificare (inclusiv o schimbare a interpretării) oricărei cerințe legale sau guvernamentale sau de reglementare și nu vom fi considerați responsabili pentru orice pierdere pe care puteți să o suportați ca rezultat al acestora. Pe lângă acestea și fără să contravină celor de mai sus, definiția Forței majore va include, dar nu se va limita la orice forță superioară, orice eveniment care reprezintă calamități naturale (cum ar fi cutremure sau tsunami, etc.), anumite acte ale omului cu caracter perturbator sau imprevizibil, acțiuni industriale, epidemii, pandemii, acțiuni ale agențiilor guvernamentale, sau șomaj tehnic, orice schimbare materială a condițiilor economice sau orice alt eveniment care a avut loc și care este în afara controlului rezonabil și ale cărui efecte nu pot fi evitate prin măsuri rezonabile.

26.2. Forța majoră va include oricare dintre următoarele: suspendarea sau absența oricărui instrument financiar, subsecvent sau nu, suspendarea sau închiderea oricăror piețe, burse, naționalizarea și/sau sechestrul din partea autorităților statului, falimentul oricăruia dintre furnizorii noștri și, dacă este cazul, imposibilitatea de executare a obligațiilor de către brokerul nostru de intermediere, agentul sau reprezentantul, dealerul sau orice alt custode, sub-custode, casă de clearing sau organizație de reglementare sau cu auto-reglementare, indiferent de motiv. În cazul unui astfel de eveniment vom încerca să luăm măsuri rezonabile pentru a atenua efectul evenimentului menționat pentru a putea continua operațiunile noastre și pentru a vă oferi în continuare servicii, și astfel este posibil să modificăm unii termeni și condiții (de tranzacționare) în conformitate cu acest acord.

27. Comunicări.

27.1. Dacă doriți să ne contactați din orice motiv în legătură cu acest Acord, puteți face acest lucru la:

27.1.1. prin poștă: Trading 212 UK Ltd., 107 Cheapside, Londra EC2V 6DN;

27.1.2. prin telefon: +44 203 769 98 97;

27.1.3. prin intermediul butonului Chat de pe site și de pe platforma de tranzacționare;

27.1.4. prin e-mail: info@trading212.com.

27.2. Vă putem contacta și vă putem transmite orice notificări în legătură cu acest Acord prin poștă, telefon, fax sau prin mijloace electronice, utilizând ultima adresă, ultimul număr de telefon, număr de fax sau ultima adresă de e-mail pe care ni le-ați furnizat. Vă rugăm să ne furnizați prompt o notificare cu privire la orice schimbare a datelor dumneavoastră de contact.

28. Modificare.

28.1 Putem modifica termenii acestui Acord pentru oricare dintre motivele următoare:

28.1.1. în cazul în care considerăm în mod rezonabil că:

28.1.1.1. modificarea ar face termenii mai ușor de înțeles sau mai echitabili pentru dumneavoastră; sau

28.1.1.2. modificarea nu ar fi în dezavantajul dumneavoastră; sau

28.1.2. pentru a acoperi îmbunatățirea serviciilor, introducerea unui nou serviciu sau înlocuirea unui serviciu cu unul nou; sau

28.1.3. pentru a ne permite să facem modificări rezonabile ale modului în care furnizăm serviciile către dumneavoastră ca rezultat al schimbărilor în sistemul financiar, tehnologia sau sistemele pe care le folosim pentru a opera afacerea noastră; sau

28.1.4. ca rezultat al unei necesitați, în conformitate cu legea și reglementarea aplicabilă.

28.2. Dacă vom realiza o modificare în conformitate cu această clauză 28, vă vom transmite întotdeauna o notificare scrisă cu cel puțin 30 zile înainte de a realiza modificarea, cu excepția situațiilor impuse de legea sau reglementarea aplicabilă.

29. Reclamații.

29.1. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice reclamație de îndată ce este posibil, folosind informațiile menționate în clauza 27. Avem o politică internă scrisă de gestionare a reclamațiilor pe situl nostru, conform cerințelor Regulamentului FCA.

29.2. Dacă sunteți nemulțumit de serviciile pe care le primiți din partea noastră sau dacă nu am putut rezolva reclamația dumneavoastră într-un mod satisfăcător, puteți avea dreptul de a transmite chestiunea Serviciului Financiar al Avocatului Poporului (care oferă consumatorilor un serviciu gratuit, independent pentru rezolvarea disputelor cu firmele de investiții) prin intermediul siteului www.financial-obudsman.org.uk, telefon: 0300 123 9 123 sau 0800 023 4567, e-mail: complaint.info@financial-ombudsman-org.uk sau în scris: Serviciul Financiar al Avocatului Poporului, Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom.

29.3. În eventualitatea în care nu ne putem îndeplini obligațiile în raport cu dumneavoastră, veți avea dreptul de a solicita compensații de la Schema de Compensare a Serviciilor Financiare („FSCS”) cu privire la servicii. Acest lucru depinde de tipul afacerii și circumstanțele reclamației. La data acestui Acord, compensația este limitată la 100% pentru primele 85.000 de lire sterline. Mai multe informații cu privire la aranjamentele de compensare sunt disponibile în Schema de Compensare a Serviciilor Financiare, pe site-ul: www.fscs.org.uk, telefon: 0800 678 1100 sau 020 7741 4100 sau în scris: Schema de Compensare a Serviciilor Financiare, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londra E 3A7QU

30. Prevederi generale.

30.1. Engleza va fi limba de comunicare dintre dumneavoastră și noi pe durata acestui Acord, dacă nu se convine altfel. Prezentul Acord poate fi tradus în diferite limbi. Dacă există diferențe între diferite versiuni în alte limbi, atunci versiunea în limba engleză va avea prioritate.

30.2. Prin semnarea acestui Acord, veți avea obligația de a ne notifica imediat cu privire la orice modificări ale informațiilor pe care ni le-ați furnizat.

30.3. Acest Acord va înlocui toate acordurile anterioare scrise încheiate de dumneavoastră și noi în legătură cu furnizarea serviciilor. Acest lucru nu va afecta niciun drept sau obligație pe care dumneavoastră sau noi le-am putea avea în temeiul unor termeni de afaceri anteriori cu privire la aceste servicii.

30.4. Dacă orice instanță sau autoritate competentă constată că orice prevedere a acestui Acord (sau o parte a oricărei prevederi) nu este valabilă, este ilegală sau imposibil de aplicat, acea prevedere, sau parte de prevedere, va fi considerată anulată în măsura cerută, și valabilitatea sau punerea în aplicare a celorlalte prevederi ale acestui Acord nu vor fi afectate.

30.5. Dacă orice prevedere a acestui Acord care nu este valabilă, este ilegală sau imposibil de aplicat, ar fi valabilă, aplicabilă și legală dacă o parte din aceasta ar fi anulată, părțile vor negocia cu bună credință pentru a modifica aceste prevederi astfel încât, modificate, să fie legale, valabile și aplicabile și, în cea mai mare măsură posibilă, să reflecte intenția comercială originală a părților.

30.6. Niciuna dintre noi, părțile, nu vom cesiona, transfera, greva, ipoteca, subcontracta sau tranzacționa în orice altă modalitate toate sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre, în temeiul prezentului Acord.

30.7 În niciun caz, orice întârziere, neîndeplinire a obligațiilor sau omisiune (în totalitate sau în parte) în executarea, exercitarea sau beneficierea de orice drept, putere, privilegiu, solicitare sau remediu acordat de sau decurgând din acest Acord sau prin lege, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare la acestea sau la orice alt drept, putere, privilegiu, solicitare sau remediu în legătură cu circumstanțele respective, sau nu va avea ca efect împiedicarea executării acestora sau oricărui alt drept, putere, privilegiu, solicitare sau remediu, în orice alt caz, în orice moment sau momente ulterioare.

30.8. Niciun element din acest Acord (sau oricare dintre aranjamentele vizate de acesta) nu se va considera că a creat un parteneriat între dumneavoastră și noi.

30.9. O persoană care nu este parte a prezentului contract nu va avea niciun drept în conformitate și în conexiune cu acesta.

30.10. Acest Acord va fi reglementat și interpretat în conformitate cu legislația din Anglia și va face obiectul jurisdicției exclusive a instanțelor englezești.

Imprimare pagină