Trading 212

Înregistrare Cont

Politica privind Conflictele de Interese

Trading 212

Politica privind Conflictele de Interese

Am stabilit o serie de proceduri pentru a identifica, monitoriza, gestiona, și, după caz, dezvălui conflictele de interese care pot apărea din când în când. Eficacitatea tuturor acestor controale este monitorizată în mod constant și face parte din Programul de monitorizare a conformității.

Acordăm o mare importanță menținerii unei culturi a respectării reglementărilor. Această cultură este consolidată în mod continuu în rândul personalului nostru, iar nevoia de a acționa în interesul clientului este temelia filozofiei noastre.

Ce este un conflict de interese?

Un conflict de interese poate apărea atunci când interesele noastre sau ale unui membru din personalul nostru intră în conflict cu privire la o îndatorire pe care o avem față de un client.

Nu este de dorit enumerarea unei liste definitive a circumstanțelor în care pot să apară conflicte; parte din instruirea personalului în acest domeniu este să recunoască și să remedieze sau să detensioneze potențialele conflicte în cadrul activității. Cu toate acestea, pentru a ajuta la identificarea posibilelor conflicte de interese, am avut în vedere mai multe zone, inclusiv:

  • circumstanțe în care am putea avea un câștig financiar sau am evita pierderi financiare, pe cheltuiala unui client;
  • cazuri în care poate exista un stimulent financiar sau de altă natură pentru favorizarea interesului unui client sau a unui grup de clienți în detrimentul intereselor altui client sau grup de clienți;
  • cazuri în care am putea primi sau vom primi din partea unei terțe părți un stimulent în legătură cu un serviciu oferit clientului sau nouă, sub forma unor sume de bani, bunuri sau servicii, altele decât comisioanele sau taxele standard pentru acel serviciu.

Gestionarea și monitorizarea conflictelor

Am implementat o serie de mecanisme pentru a gestiona conflictele existente și potențiale, rezumate în cele ce urmează.

1.1. Politici și proceduri.
Politicile și procedurile sunt integrate în întreaga activitate a organizației, pentru a ne asigura că conflictele sunt identificate, analizate și aplanate. Angajații noștri urmează regulat sesiuni de instruire și primesc instrucțiuni cu privire la situațiile care conduc la apariția de conflicte. Echipa de conducere este responsabilă să se asigure că echipele lor dețin pârgii robuste pentru identificarea și gestionarea riscurilor care ar putea apărea. Avem și un registru de conflicte, unde sunt înregistrate detaliile unor anumite situații conflictuale, precum și detalii ale controalelor care au fost puse în aplicare pentru a aplana potențialele probleme.

1.2. Supravegherea.
În situațiile în care interesele unei echipe și cele ale clienților săi intră în conflict, structurile de conducere au fost separate. Aplicăm măsuri destinate să prevină sau să limiteze acțiunile oricărei persoane care exercită influențe nepotrivite asupra modului în care sunt îndeplinite serviciile sau activitățile.

1.3. Remunerarea.
Deținem o politică cu privire la remunerare care este actualizată anual. Personalul nostru este remunerat folosind o combinație de:

  • Salariu de bază și beneficii aferente;
  • Bonus anual discreționar.

Acesta ia în calcul rezultatele individuale, ale echipei și ale companiei. Niciun angajat nu va beneficia direct de nicio tranzacție pe care o poate face un client.

1.4. Cadouri și stimulente
Am stabilit proceduri privind acordarea și primirea de cadouri și dovezi de ospitalitate. Angajații nu trebuie nici să solicite, nici să accepte stimulente care să fie în contradicție cu obligațiile noastre față de clienți, nici să ofere stimulente care să fie în contradicție cu obligațiile destinate propriilor clienți.

1.5. Interesele în afara companiei.
Toți angajații au obligația de a-și dezvălui interesele și funcțiile de conducere deținute în afara companiei. Toate aceste interese externe trebuie să primească aprobarea echipei de conducere. Aplicăm proceduri de screening pre-angajare ca să ne asigurăm că angajații noștri sunt potriviți și calificați în mod corespunzător.

1.6. Gestionarea contului propriu.
Angajaților noștri le sunt impuse restricții cu privire la gestionarea propriilor lor conturi personale. Toate relațiile sau investițiile trebuie să fie aprobate de conducere, și copii ale notelor din contract sunt trimise automat către Departamentul de conformitate.

1.7. Gestionarea și alocarea.
Pentru a ne asigura că ofertele nu se pot aloca în favoarea unui grup de clienți sau personal, am implementat proceduri de gestionare și alocare, care se ocupă de operațiuni în mod corect și la timp.

1.8. Politica privind independența.
Procedurile impuse angajaților noștri le cer acestora să nu ia în seamă niciun interes material sau conflict de interese când acționează în numele clientului.

1.9. Confidențialitate.
Politica noastră strictă de confidențialitate asigură că toate informațiile cu privire la clienți sunt reținute în interiorul firmei și tratate ca informații confidențiale. Informațiile confidențiale sunt dezvăluite doar celor care au dreptul să le primească. Angajaților le este interzis să folosească orice astfel de informații confidențiale în interes personal.

Conflicte potențiale

Trading 212 UK Limited va internaliza unele ordine și le va executa în afara unui loc de tranzacționare. Întrucât brokerul nostru terț nu oferă o soluție cu acțiuni fracționate, Trading 212 UK a decis să execute aceste ordine prin sistemul extrabursier pentru a putea furniza acest produs clienților săi. O parte din traficul obișnuit de ordine din cadrul tranzacțiilor cu acțiuni va fi, de asemenea, realizat prin sistemul extrabursier pentru ca serviciul cu comision 0 să fie viabil.

Trading 212 UK Limited a încheiat un acord cu societatea-soră Trading 212 Limited pentru furnizarea de lichidități pentru ambele servicii extrabursiere. Trading 212 UK Limited va plăti o taxă anuală către Trading 212 Limited, pentru ca aceasta să achiziționeze și să dețină un portofoliu de acțiuni care vor fi oferite celorlalți clienți sub formă de acțiuni întregi sau acțiuni fracționate, conform cererii. Trading 212 Limited este de acord să își asume riscul să dețină acele acțiuni pe termen lung deoarece s-a calculat că taxa va acoperi orice pierdere potențială.

Trading 212 UK Limited a decis în acest sens să ofere acțiuni fracționate, deoarece aceasta este singura opțiune sustenabilă pentru a oferi produsul clienților săi și a menține cele mai bune obligații de execuție. Trading 212 UK Limited a decis să ofere, de asemenea, acțiuni extrabursiere pentru a-și putea permite să ofere clienților săi serviciul său inovator cu comision 0, fără să vândă transmiterea de ordine și fără să adauge taxe clienților săi.

În ambele cazuri, se vor aplica cele mai bune obligații de execuție și de cele mai multe ori, aceste condiții vor fi mai bune decât în cazul utilizării unui broker terț. Trading 212 Limited garantează să înregistreze orice ordin care i-a fost transferat. Va primi ordine mai rapid decât o locație din afara arhitecturii Trading 212, reducând astfel posibilitatea de respingere cauzată de volatilitatea prețului. Riscul de decontare este mai mare decât în cazul tranzacționării de acțiuni întregi pe bursă, dar riscul de contrapartidă este partajat și face parte din acțiunile fracționate. Trading 212 UK Limited realizează anual o analiză due diligence a societății sale soră și deține cunoștințe despre capitalul acesteia, în calitate de societate membră a Grupului. Trading 212 Limited va oferi valori de tranzacționare flexibile, în timp ce MTF-urile și bursele existente au obiectat la ordine cu acțiuni singulare sau cu valoare foarte mică, iar accesul la burse era riscant dacă astfel de ordine sunt transferate. Trading 212 Limited dorește să faciliteze ordine de dimensiuni reduse.

Clienții vor primi prețuri care nu sunt mai mici decât cele bazate pe bursele de referință, timpul de executare poate fi redus întrucât este o operațiune internă, iar probabilitatea executării ar fi garantată întrucât, chiar și în cazul improbabil în care Trading 212 Limited nu poate furniza lichidități din orice motiv, ordinul poate fi transferat către un broker terț. Pentru clienți nu va exista niciun dezavantaj, deoarece în timp ce vor beneficia de servicii similare sau mai bune decât în prezent, Trading 212 UK nu va primi stimulente financiare de la Trading 212 Limited pentru acest serviciu.

Decizia privind rutarea ordinelor printr-o singură locație sau cu riscuri acoperite de furnizori unici de lichidități este adoptată după luarea în considerare a integrității acordului și a caracterului său adecvat, petru a evita orice conflict de interese care poate apărea. În cazul oricărui conflict de interese actual sau potențial, Trading 212 UK Limited va respecta principiile care presupun tratarea cu onestitate a clienților săi și abordarea onestă și profesionistă a tuturor părților interesate și va aplica măsuri necesare pentru evitarea sau gestionarea oricăror astfel conflicte de interese, astfel încât clienții noștri să nu fie dezavantajați.

Concluzie

Practic, regulile privind conflictele de interese menționate mai sus au fost concepute pentru a reduce riscul de conflicte de interese în detrimentul unui client, și considerăm că în cele mai multe situații acestea sunt suficiente pentru a ne asigura că interesele clienților sunt protejate. Cu toate acestea, pot exista situații rare, în care considerăm că aceste acorduri nu sunt suficiente. În astfel de cazuri se poate dezvălui conflictul de interese clientului (clienților) în scris, în mod direct, sau, în cazul unui conflict grav de interese, vom fi nevoiți să încetăm sau să refuzăm să acționăm în numele unui client.

Imprimare pagină