Trading 212

Înregistrare Cont

Politica de Executare a Ordinelor

Trading 212

Politica de Executare a Ordinelor

1. Scopul Politicii

1.1. În conformitate cu legislația în vigoare, ni se cere să avem implementată o politică de execuție a ordinelor și să urmăm toți pașii necesari pentru a obține cel mai bun rezultat (cea mai bună execuție) în numele Clienților noștri. Această Politică de executare a ordinelor stabilește mijloacele prin care ne putem îndeplini cât mai bine obligațiile de executare atunci când executăm ordinele dumneavoastră. Prezenta politică nu impune niciun fel de responsabilități sau obligații fiduciare în plus sau suplimentar față de obligațiile specifice privind reglementarea aflate în sarcina noastră sau față de cele agreate între noi prin contract.

1.2. Politica noastră de executare a Ordinelor se aplică atunci când executăm ordinele clienților care tranzacționează cu oricare dintre instrumentele financiare oferite de noi, care includ (dar nu se limitează la) Contracte pentru diferență pe perechi valutare (Forex), Indici, Mărfuri, Futures, Acțiuni și, de asemenea, Valori mobiliare și ETF-uri.

1.3. Cu respectarea oricăror eventuale instrucțiuni specifice transmise de dvs., vom lua toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru Clienții noștri, luând în considerare Factorii de execuție de mai jos.

1.4. Vom stabili importanța Factorilor de execuție utilizând judecata și experiența noastră comercială, din perspectiva informațiilor privind piața pe care le avem și luând în considerare Factorii de execuție descriși mai jos. Aplicarea regulii privind cea mai bună execuție, prin care Compania se obligă față de Client pe baza solicitării de cotație, va depinde de Client și anume dacă acesta „se bazează în mod legitim” pe Companie să-i protejeze interesele cu privire la preț și alte elemente ale tranzacției, cum ar fi viteza sau probabilitatea execuției sau închiderii, care ar putea fi afectate de alegerea făcută de Companie în timpul execuției ordinului. Cea mai bună execuție variază în funcție de circumstanțele ordinelor și preferințele clientului.

2. Factori de execuție

Factorii de execuție de care se va ține cont sunt următorii: prețul; costurile; viteza; probabilitatea executării și a decontării; marimea; natura sau orice alt considerent relevant pentru execuția ordinului.

Prețul: Pentru toate instrumentele financiare oferite de Companie, există două cotații de preț: prețul mai mare (Cumpărare), la care Clientul poate cumpăra instrumentul, și prețul mai mic (Vânzare), la care Clientul îl poate vinde. Prețul Companiei pentru toate instrumentele financiare reprezintă o referință la prețul respectivului activ subiacent. Compania obține prețul din surse de referință externe terțe. Prețurile practicate de Companie pot fi găsite pe platforma de tranzacționare a Companiei. Prețurile sunt actualizate cu frecvența permisă de limitările tehnologice și de comunicare, dar trebuie considerate indicatori ai prețului live de pe piață, nu ca o cotație de preț. Numărul și prețul acțiunilor este orientativ și poate varia la executarea ordinelor de piață. Acest preț orientativ poate varia față de prețul la care o tranzacție poate fi executată, depinzând de astfel de factori, dar fără a se limita la, fluctuații pe piețele de schimb valutar între momentul când ați plasat Ordinul și momentul la care acesta a fost executat. Aceeași regulă se aplică și dacă există o întârziere între timpul în care plasați un Ordin și momentul la care acesta este executat. Platforma vă poate arăta profitul țintă în valuta contului dumneavoastră. Informația are caracter orientativ și nu este garantată. Compania își evaluează zilnic sursele de referință terțe, pentru a se asigura că datele obținute sunt pe cât posibil de actualizate și exacte. Când un preț ajunge la un ordin stabilit de dvs., de exemplu: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Market Order, Limit Order, aceste ordine se execută imediat. Totuși, in anumite condiții de tranzacționare există posibilitatea ca aceste ordine (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Market Order, Limit) să nu fie executate la prețul cerut de Client. Atunci când se întâmplă acest lucru, Compania are dreptul să execute ordinul la primul preț disponibil. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul fluctuațiilor rapide de preț, atunci când prețul urcă sau coboară semnificativ într-o singură sesiune de tranzacționare, iar tranzacționarea este suspendată sau restricționată, conform regulilor platformei respective. Astfel de fluctuații pot rezulta în primirea unui preț mai bun sau mai slab. Această situație poate apărea și în condiții de lichiditate scăzută, care pot avea loc la începutul și la sfârșitul unei sesiuni de tranzacționare. Dacă o acțiune este executată în afara unei piațe de tranzacționare reglementată (de exemplu pentru acțiunile fracționate), ordinul se va completa la un preț nu mai mic decât prețul de referință al bursei de referință. Opțiunea de tranzacționare a acțiunilor fracționate va fi oferită doar pentru acțiunile cu suficientă lichiditate pe această bursă, pentru a ne asigura că spreadul între cerere și ofertă este comparabil sau mai bun decât cel de la bursa de listare primară.

Costuri: Comisioanele noastre pot fi incluse ca mark-up sau mark-down (diferența dintre prețul la care noi luăm o poziție principală și prețul de execuție către dvs.). Pe multe piețe, cotațiile de preț ale Companiei includ deja spreadul și nu veți suporta alte tarife și comisioane suplimentare. Alternativ, Compania poate agrea aplicarea unui comision sau a unei combinații de comisioane, respectiv a unui mark-up sau mark-down. Comisioanele Companiei nu sunt luate în considerare la stabilirea celor mai bune prețuri de execuție. Clientului i se poate solicita plata unui comision, în valoarea indicata pe site-ul Companiei. Comisioanele pot fi aplicate ca procentaj din valoarea totală a tranzacției sau ca sumă fixă. Pentru pozițiile dvs. deschise, Compania vă va credita sau debita contul zilnic cu un swap pe dobândă. Pentru transparența prețurilor, la executarea ordinelor clienților Trading 212 UK Limited nu primește niciun fel de remunerare, discount sau beneficii non-monetare pentru rularea ordinelor clienților spre o locație particulară de tranzacționare sau execuție care ar încălca orice conflict de interese sau cerințe sub MiFID II. Cu toate acestea, în situațiile în care Compania primește astfel de stimulente, respectivele sume pot fi primite dacă și doar dacă scopul stimulentului este acela de a crește calitatea serviciului respectiv pentru Client, respectiv nu contravine obligației Companiei de a acționa onest, corect și profesionist, în conformitate cu cele mai bune interese ale Clienților săi.

Viteza de execuție: Compania acordă întotdeauna o mare importanță vitezei mari de execuție a ordinelor Clientului, în cadrul limitărilor tehnologice și de comunicare. Viteza de execuție poate fi afectată de factori cum ar fi o conexiune slabă de internet sau orice altă conexiune la serverele și platforma Companiei care poate afecta executarea comenzilor Clienților. Ordinele executate în afara burselor vor fi completate folosind software-ul special implementat pe serverele Trading 212 Group. Acest lucru previne transmiterea ordinului pentru execuție către o terță parte și, ca urmare, va fi mai rapid.

Probabilitatea efectuării execuției: Compania acordă o deosebită importanță acesteia atunci când execută ordinele Clienților. Totuși, în unele cazuri, s-ar putea să nu fie posibilă executarea unei comenzi, de exemplu (fără a se limita la acestea), în următoarele cazuri: în timpul știrilor, la începutul sesiunilor de tranzacționare, în perioade cu volatilitate mare, atunci când prețurile cresc sau scad rapid în raport cu prețurile cotate, atunci când sunt schimbări rapide de preț, atunci când nu există suficiente lichidități pentru executarea volumului specific la prețul cotat. În astfel de cazuri, Compania își rezervă dreptul de a declina orice tip de ordin sau de a oferi Clienților un nou preț pentru ordinele lor. Ordinele completate în afara unei locații de tranzacționare reglementate vor fi transmise doar dacă se garantează execuția acestora sau dacă dimensiunea tranzacției excede parametrii acceptați de brokerul nostru de execuție. Riscul de închidere este mai mare decât tranzacționarea de acțiuni integrale pe bursă, dar riscul contrapărții este o parte proporțională în cazul acțiunilor fracționate. Trading 212 UK realizează anual rapoarte de due diligence asupra companiei înrudite și beneficiază de perspective asupra capitalului acesteia, în calitate de membră a aceluiași Grup. Prin urmare, Compania are toate informațiile necesare pentru eventualele situații de nerespectare a obligațiilor. Dacă nu primiți o confirmare a tranzacției pe ecran, vă rugăm să ne contactați pentru a verifica dacă tranzacția a fost efectuată.

Probabilitatea stabilirii prețului: Atunci când execută un ordin, Compania va stabili imediat prețul de execuție al respectivului ordin.

Mărimea ordinului: Mărimea minimă pentru fiecare instrument financiar este publicată pe site-ul nostru. Compania își rezervă dreptul de a modifica cerințele privind marja când echitatea unui cont depășește un anumit nivel care este specificat pe siteul nostru.

Impactul asupra pieței: Datele economice și zvonurile pot afecta în mod rapid prețul instrumentelor/produselor de bază din care derivă prețul cotat al Companiei. Compania va lua toate măsurile suficiente pentru a obține cele mai bune rezultate posibile pentru Clienții săi.

Pentru clienții de retail, cel mai bun rezultat posibil pentru dvs. va avea la bază totalul sumelor de plată (exceptând comisioanele noastre), reprezentând prețul instrumentului financiar și costurile legate de execuție. Daca nu vă tratam ca pe un client de retail, am putea stabili că alți factori de execuție sunt mai importanți decât prețul pentru a obține cel mai bun rezultat de execuție posibil.

Comisioanele noastre pot fi incluse ca mark-up sau mark-down (diferența dintre prețul la care noi luăm o poziție principală și prețul de execuție către dvs.). Pe multe piețe, cotațiile de preț includ deja spreadul nostru și nu vor exista tarife și comisioane suplimentare. Alternativ, putem decide să aplicăm un comision sau o combinație de comisioane, mark-up sau mark-down. Comisioanele noastre nu sunt luate în considerare atunci când stabilim cele mai bune prețuri de execuție.

3. Criteriile de execuție

Criteriile de execuție care vor fi avute în vedere sunt caracteristicile:

 1. Clientului (și a categoriei în care este plasat Clientul);
 2. ordinului;
 3. instrumentelor financiare care fac obiectul acelui ordin; și
 4. locurilor de executare către care poate fi direcționat respectivul ordin.

Pentru completitudine, compania a ales să ofere servicii de cea mai bună execuție tuturor clienților săi, indiferent că sunt clienți Retail sau Profesioniști.

4. Locuri de executare

4.1. Locurile de executare reprezintă entități la care sunt plasate și executate ordinele. În scopul execuției ordinului pentru CFD-uri, compania acționează ca investitor principal. Prin urmare, Compania este singurul loc de execuție pentru executarea tuturor ordinelor Clienților. Mai mult, atunci când Compania execută ordinele Clienților, poate să își direcționeze propriile ordine către terțe părți reglementate, cum ar fi instituții financiare EU.

În scopul execuției ordinului pentru Titluri de valoare, Compania a identificat brokeri pe care se bazează pentru cea mai bună executare. Trading 212 UK Limited va informa întotdeauna clienții unde s-a executat tranzacția, ca parte a procesului de notificare post-tranzacționare. Trading 212 UK Limited are obligația de a publica anual cele cinci cele mai importante locații de execuție pe care le folosește și rezumatul analizei privind calitatea execuției din respectivele locații de execuție. Acestea sunt publicate pe pagina de internet a companiei, www.trading212.com

4.2 Atunci când Compania transmite ordinul primit de la un client pentru a fi executat la altă entitate din grup sau la o entitate externă, precum un broker, Compania va continua să acționeze în conformitate cu interesele clientului, luând în considerare toți factorii și criteriile relevante care privesc execuția specificate pentru cea mai bună execuție. Compania le va transmite doar către brokerii care au practici de execuție ce permit Companiei să-și îndeplinească obligațiile de execuție față de clienți, la momentul transmiterii ordinelor.

Tranzacționarea de acțiuni fracționate va fi executată în afara unei piețe reglementate (după cum se menționează în Secțiunea 5), ca urmare a naturii specifice a instrumentului. Cu toate acestea, Compania se asigură că sunt îndeplinite criteriile pentru cea mai bună execuție. Firma va analiza periodic alegerea brokerilor, pentru a se asigura de calitatea execuției, permițând Companiei să-și respecte obligațiile de execuție a ordinului.

4.3. În raportul nostru due diligence cu privire la locațiile de execuție utilizate, vom analiza următoarele:

 1. Disponibilitatea celui mai bun preț pentru un Instrument financiar specific și lichiditatea locului de execuție sau a brokerului.
 2. Costurile de clearing și închidere;
 3. Viteza și probabilitatea execuției (de ex., ratele de completare);
 4. Tamaño
 5. Fiabilitatea Locației de execuție și a brokerului din perspectiva reputației și credibilității (de ex., solvabilitate bancară, sancțiuni din partea autorităților etc.)
 6. Calitatea istorică și actuală a execuției și a serviciilor, pe baza verificării realizate;
 7. Transparența procesului de stabilire a prețului (pre-tranzacție);
 8. Capacitatea de furniza o analiză a costurilor tranzacției;
 9. Continuitatea activității de tranzacționare;
 10. Infrastructura tehnologică și capabilitățile Pieței de execuție sau a brokerului;
 11. Wyłączniki automatyczne;
 12. Calitatea oricărei compensări aferente și facilități de decontare;
 13. Accesul la piețe alternative;
 14. Capacitatea de reacție la orice cerință/plângere și disponibilitatea de a corecta aceste erori;
 15. Solvența financiară a entității; și
 16. Oricare alt factor relevant.

5. Tranzacționarea în afara pieței reglementate sau a unui sistem de multilateral de tranzacționare (MTF) sau a unui sistem organizat de tranzacționare (OTF)

5.1. Conform regulilor FCA și FSC, atunci când un instrument este admis la tranzacționare pe o piață reglementată, MTF sau OTF, suntem obligați să obținem acordul dvs. prealabil, înainte de a aranja execuția unui ordin privind un astfel de instrument la un loc de execuție alternativ. Tranzacționând pe platforma noastră, vă exprimați consimțământul ca noi să facem demersuri pentru executarea ordinelor dumneavoastră în afara unei piețe reglementate, MTF sau OTF. Politica noastră privind conflictele de interese acoperă orice probleme care ar putea apărea într-o astfel de situație.

5.2. Ordinele executate în afara unei Piețe reglementate, MTF sau OTF, vor respecta Politica noastră privind cea mai bună execuție și nu trebuie să fie în dezavantajul clienților. Când sunt executate în această manieră, ordinele de pe toate piețele în instrumente de capital vor fi executate la cel mai bun preț disponibil pe ruta de tranzacționare primară a instrumentului de capital relevant aproape sau 100% din timp.

5.3. Tranzacțiile executate în afara bursei vor fi completate la un preț care nu este mai dezavantajos decât prețul Bid/Offer ce prevalează pe respectiva bursă. Vor fi oferite doar acțiuni tranzacționate masiv și lichide pentru a fi siguri că spreadul pieței este competitiv.

5.4. În cazul tranzacțiilor executate în afara unei Locații de execuție, există anumite cerințe de transparență și informații specifice ce trebuie publicate. Informația va fi publicată printr-un Acord de publicare aprobat.

6. Instrucțiuni specifice ale Clientului și ordine în așteptare

6.1. Atunci când ne dați instrucțiuni specifice de executare a unui ordin, vom executa ordinul în conformitate cu acele instrucțiuni specifice. Atunci când instrucțiunile dvs. se referă doar la o parte a ordinului, vom continua să aplicăm Politica noastră de executare a ordinelor la acele aspecte ale ordinului care nu sunt acoperite de instrucțiunile dvs. specifice.

6.2. Ar trebui să luați în considerare faptul că furnizarea anumitor instrucțiuni specifice cu privire la executarea unui anumit ordin ne poate împiedica să luăm măsurile precizate în Politica de executare a ordinelor pentru a obține cele mai bune rezultate posibile în ceea ce privește elementele acoperite de aceste instrucțiuni.

6.3. Ori de câte ori plasați un Ordin prin platforma noastră de tranzacționare și aceasta devine „în așteptare”, fondurile necesare executării acestuia vor fi blocate din fondurile disponibile în contul dvs. Fondurile blocate nu pot fi folosite pentru alte Ordine, până la momentul în care cel care este în așteptare nu este executat sau anulat.

7. Agregarea

Compania nu va agrega ordinul unui client cu ordinul altui client decât dacă următoarele condiții sunt întrunite:

 • Există posibilitatea ca agregarea să nu funcționeze, spre dezavantajul general al oricărui client al cărui ordin trebuie agregat.
 • Fiecărui client al cărui ordin va fi agregat i s-a comunicat că efectul agregării poate fi în dezavantajul său cuprivire la un anumit ordin (așa cum este precizat în Termenii și conditiile de afaceri ale firmei); și
 • ordinul va fi agregat în conformitate cu această Politică, al cărei scop este obținerea unei alocări corecte a ordinelor și tranzacțiilor agregate, incluzând și modul în care volumul și prețul ordinelor determină alocările și tratamentul execuțiilor parțiale.

8. Politica privind alocarea

În conformitate cu obligațiile impuse de legislația aplicabilă, Compania va depune eforturi pentru a le oferi Clienților execuții prompte, corecte și rapide ale ordinelor plasate către Companie, în raport cu alte ordine din partea clienților săi. Pentru respectarea acestei obligații, Compania va:

 • înregistra și aloca, prompt și exact, ordinele executate în numele Clienților săi;
 • va îndeplini ordinele comparabile primite de la Client în mod secvențial și prompt, mai puțin în situațiile în care specificitățile ordinului sau condițiile de piață predominante fac imposibil acest lucru, respectiv dacă interesele Clientului impun o altă acțiune; și
 • va informa cu promptitudine clienții Retail cu privire la orice obstacol material relevant în calea executării corecte a ordinelor, imediat după ce a aflat de respectivul obstacol.

9. Monitorizare

Vom monitoriza modul efectiv de aplicare a procedurii noastre de execuție a ordinelor și a prezentei Politici de executare a ordinelor pentru a identifica și, dacă este cazul, pentru a corecta eventualele deficiențe.

10. Revizuire

Vom analiza dacă locurile de execuție incluse în prezenta Politică de execuție a ordinelor oferă cel mai bun rezultat posibil pentru clienții noștri sau dacă se impun modificări ale procedurii de execuție. Ne vom revizui procedura de executare a ordinelor și prezenta Politică de executare a ordinelor cel puțin anual sau ori de câte ori survine o modificare materială care ne afectează capacitatea de a obține în mod constant cel mai bun rezultat pentru execuția ordinelor, folosind locurile oferite de prezenta Politică de executare a ordinelor. În sensul acestei Politici, o modificare semnificativă va fi un eveniment important care poate avea un impact asupra parametrilor de bună execuție, cum ar fi costul, prețul, viteza, probabilitatea de execuție și decontare, valoarea, natura sau orice alt considerent relevant în executarea ordinului.

Astfel de modificări de natură materială vor include, printre altele, analizarea următoarelor:

 • adăugarea sau eliminarea de Locații de execuție sau brokeri;
 • modificări ale produselor (instrumente financiare) sau serviciilor oferite de Companie;
 • schimbări în importanța relativă a factorilor și criteriilor de bună execuție;
 • impactul material asupra pieței;
 • modificări semnificative a nivelului de costuri rezultând din conectarea la o locație;
 • dezvoltarea de proceduri de execuție noi semnificative sau o modificare a modelului de piață oferit de o locație existentă;
 • o modificare majoră la acordurile existente, cum ar fi o modificare semnificativă a resurselor umane sau tehnice pe care Societatea se bazează pentru a furniza cea mai bună execuție;
 • plângeri legate de o problemă majoră semnalată de un Client (în acest caz, acest lucru nu va determina neapărat revizuirea întregii Politici).

Clienții cu care Societatea deține un raport în curs vor fi notificați cu privire la orice modificări semnificative sau amendamente la această Politică sau la acordurile de executare a ordinelor, care pot fi realizate periodic. Ultima versiune a Politicii va fi de asemenea disponibilă pe site-ul Societății.

11. Acțiuni fracționate

11.1. O acțiune fracționată este un termen utilizat pentru a descrie achiziția de către un investitor a unei părți dintr-o acțiune. Un investitor poate acumula fracțiuni multiple pentru a deține mai mult de o acțiune în total. Prin urmare, tranzacționarea de Acțiuni fracționate prin intermediul Trading 212 cuprinde fracțiuni de acțiuni și tranzacționarea de volume mici - de obicei una sau două - de acțiuni.

11.2. Fracțiunile acțiunilor nu sunt listate pe o bursă. În mod similar, ordinele cu acțiuni unice pot fi adesea interzise de unele locații de executare, ceea ce duce la incertitudinea executării. Aceste ordine de dimensiuni reduse pot să fie astfel executate în afara unei locații de tranzacționare. Politica noastră privind conflictele de interese acoperă orice probleme care ar putea apărea într-o astfel de situație.

11.3. Ordinele vor fi executate la un preț care nu este mai mic decât prețul de referință al bursei de referință - prețul bursei utilizat. Opțiunea de tranzacționare a acțiunilor fracționate va fi oferită doar pentru acțiunile cu suficientă lichiditate pe această bursă, pentru a ne asigura că spreadul între cerere și ofertă este comparabil sau mai bun decât cel de la bursa de listare primară.

11.4. Ordinele vor fi completate folosit software-ul special implementat pe serverele Trading 212 Group. Ordinele fracționare vor fi deținute pentru întreaga zi și vor fi agregate la un punct stabilit în fiecare zi lucrătoare sau cât mai curând posibil ulterior și vor fi prelucrate conform Politicii noastre privind cea mai bună executare. Ordinele primite după punctul de agregare convenit vor fi deținute până la punctul de agregare din ziua lucrătoare următoare.

11.5. Având în vedere factorii de mai sus, Consiliul de administrație al Trading 212 UK Limited consideră că poate oferi cea mai bună execuție pentru acțiuni fracționate, folosind această practică. S-a stabilit faptul că firma va primi ordine mai rapid decât o locație din afara arhitecturii Trading 212 Group, reducând astfel posibilitatea de respingere cauzată de volatilitatea prețului. Riscul de preț și riscul de contraparte sunt considerentele predominante care pot rezulta într-o pierdere pentru un Client în cazul în care contrapartea nu își poate îndeplini obligațiile contractuale, iar acest lucru va fi monitorizat de Responsabilul cu conformitatea pentru a asigura faptul că rezultatele clienților sunt cele mai bune pe care Firma le poate obține. Trading 212 UK realizează anual rapoarte de due diligence asupra companiei înrudite și beneficiază de perspective asupra capitalului acesteia, în calitate de membră a aceluiași Grup. Prin urmare, Compania va avea toate informațiile necesare pentru eventualele situații de nerespectare a obligațiilor.

11.6. În cazul în care Trading 212 UK Limited execută ordinele Clientului printr-o parte asociată (de ex., entitate din același grup), aceasta va rămâne responsabilă pentru livrarea celei mai bune execuții către Clienții săi. Trading 212 UK Limited se asigură că orice astfel de acord încheiat cu o parte asociată:

 1. este realizat cu respectarea principiului deplinei concurențe, astfel încât partea asociată va fi comparată cu alte locații terțe și va fi selectată pentru că oferă firmei capacitatea de a livra cel mai bun rezultat posibil către Clienții săi, în mod constant;
 2. vor permite Societății să aibă un control suficient și independent asupra acordurilor sale de executare (de ex. controlul respectiv nu este realizat de partea asociată);
 3. vor asigura un acces suficient și liber la informații pentru ca Societatea să poată monitoriza efectiv și contesta prețurile de executare furnizate de contraparte; și
 4. în cazul în care o parte asociată este selectată pe baza faptului că oferă costuri de execuție reduse, Compania se va asigura că acest aspect va conduce la un beneficiu pentru Client.

12. Consimțământ

Avem obligația de a vă obține consimțământul prealabil cu privire la Politica noastră de executare a ordinelor. Se va considera că ați furnizat un consimțământ prealabil când ne transmiteți un ordin.

13. Statutul Politicii

Aceasta politică face parte din Acordul cu clientul al Trading 212 UK Limited și din Termeni comerciali pentru Serviciile de tranzacționare cu acțiuni.

14. Tipuri de ordine

Când investiți, puteți folosi mai multe tipuri de ordine. Vă rugăm să rețineți că cele de mai jos se aplică numai Serviciului de tranzacționare a acțiunilor și conturilor ISA. Pentru tipurile de ordine pentru care puteți folosi serviciile CFD, vă rugăm să verificați secțiunea 11 din Acordul cu clientul Trading 212 UK Ltd., disponibil pe site-ul nostru.

Ordin de piață - Acest tip de ordin va fi executat imediat, la cel mai bun preț disponibil pe piață. Utilizați acest ordin dacă doriți execuția la orice eveniment. Rețineți că prețul se poate schimba înainte de execuție, în special în cazul instrumentelor financiare mai puțin lichide. Acest tip de ordin vă garantează cumpărarea sau vânzarea unui instrument financiar, dar nu garantează prețul la care se execută. De aceea, folosiți acest tip de ordin cu grijă

Ordin de limitare - Folosind acest tip de ordin, puteți seta un preț minim (pentru un ordin de vânzare) sau un preț maxim (pentru un ordin de achiziție) la care doriți să executați ordinul dvs

Ordin stop - Un Ordin stop este un ordin de a cumpăra sau a vinde o acțiune odată ce ajunge la prețul de oprire prestabilit de către dvs. În momentul în care acțiunea ajunge la prețul de oprire ales, Ordinul stop devine Ordin de piață. Apoi, se execută ordinul la cel mai bun preț disponibil. Investitorii plasează adesea ordine stop pentru a reduce pierderile potențiale, în cazul în care prețul acțiunilor fluctuează în direcția greșită. Există riscul ca fluctuațiile pe termen scurt în prețul acțiunilor să declanșeze Ordinul stop, ducând la execuția Ordinului de piață.

Ordin stop de limitare - Acest tip de ordin funcționează similar cu Ordinul stop, însă, în loc să genereze un Ordin de piață, în momentul în care prețul atinge limita de stop pierdere predefinită de dvs., sistemul nostru generează un Ordin de limitare. Avantajul principal este că un ordin nu poate fi executat la un preț mai mic decât limita dvs., cu toate acestea riscul principal este ca, din cauza acestei limite, să nu se poată efectua nicio execuție.

15. Definiții

Locul de execuție reprezintă o Piață reglementată, un MTF, OTF, Internalizator sistematic sau un realizator de piață, respectiv un alt furnizor de lichidități sau o altă entitate care are, într-o țară terță, o funcție similară celei efectuate de entitățile anterior menționate.

Programul de funcționare a pieței se referă la intervalul de tranzacționare pe piețele financiare indicat pe site- www.trading212.com. În timpul acestor ore de piață, Clientul are dreptul să plaseze comenzi de execuție pentru acele Instrumente Financiare ale căror schimburi sunt deschise pentru tranzacționare.

Sistem multilateral de tranzacționare (MTF) înseamnă un sistem multilateral, operat de o firmă de investiții sau un operator de piață, care reunește mai multe terțe părți care cumpără și vând participații în cadrul instrumentelor financiare - în sistem și în conformitate cu reglementările nediscreționare într-un mod care duce la un contract în conformitate cu prevederile MiFID II.

Piața Reglementată reprezintă un sistem multilateral operat și/sau gestionat de un operator de piață care reunește sau facilitează reunirea mai multor terțe părți care cumpără și vând participații în instrumente financiare - în sistem și în conformitate cu reglementările sale nediscreționare - într-un mod care duce la un contract, cu privire la instrumentele financiare admise la tranzacționare în conformitate cu reglementările și/sau sistemele sale, și care este autorizat și funcționează în conformitate cu prevederile MiFID II.

Internalizator sistematic înseamnă o firmă de investiții care, în mod organizat, frecvent și sistematizat, lucrează pe cont propriu pentru execuția ordinelor clientului în afara pieței reglementate sau în MTF.

Sistem Organizat de Tranzacționare (OTF) reprezintă un sistem multilateral care nu este o piață reglementată sau un MTF și în care multipli terți care cumpără și vând participații în obligațiuni, produse financiare structurate, certificate de emisii sau instrumente derivate pot interacționa în sistem într-un mod care duce la un contract în conformitate cu dispozițiile MIFID II.

Imprimare pagină