Trading 212

Înregistrare Cont

Politica de Confidențialitate

Trading 212

Politica de Confidențialitate

Trading 212 depune eforturi pentru a asigura protecția datelor dvs. personale și nu le accesăm sau folosim în alte scopuri decât cele privind furnizarea, mentenanța și îmbunătățirea serviciilor noastre, așa cum cere legea. Pentru a putea să deschidem și să menținem active conturile clienților, cerem și păstrăm informații personale. Această politică stabilește modul în care gestionăm aceste informații, pentru a ne asigura că ne îndeplinim obligațiile față de intimitatea clienților noștri și că toate aceste informații rămân confidențiale. Suntem obligați de termenii Regulamentului general privind protecția datelor 2016/ 679 (GDPR) și orice lege de protecție a datelor aplicabilă.

Informații cu privire la Trading 212

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică operațiunilor de procesare a datelor desfășurate de oricare dintre entitățile aparținând Trading 212 Group Limited („Trading 212”). Principalele două entități legale aparținând Trading 212 Group sunt:

1) Trading 212 UK Ltd.
Telefon: +44 203 769 98 97
E-mail: info@trading212.com
Adresă: 107 Cheapside
Londra EC2V 6DN

Trading 212 UK Ltd. este o companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor (număr de înregistrare 8590005). Trading 212 UK Ltd. este autorizată și reglementată de către Autoritatea de Conduită Financiară (Număr de înregistrare 609146).

2) Trading 212 Ltd.
Telefon: +359 800 46049
E-mail: info@trading212.com
Adresă: 3 Lachezar Stanchev Str.
Litex Tower, floor 10
Sofia 1797, Bulgaria

Trading 212 Ltd. este înregistrată în Bulgaria (număr de înregistrare 201659500). Trading 212 Ltd. este autorizată și reglementată de către Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) (număr de înregistrare RG-03-0237).

Ce tip de informații ne sunt necesare?

Când accesați website-ul nostru www.trading212.com, platforma noastră Trading 212, pagina aplicației Trading 212 în Apple App Store sau Google Play Store (împreună cu „website-ul”), când vă conectați, vă înscrieți, participați sau creați un cont, când operați sau utilizați serviciile noastre, este posibil să colectăm date personale despre dvs. Procesăm și datele personale primite de la dvs. ca urmare a relației contractuale dintre noi sau pentru interesele legitime ale Trading 212. De asemenea, procesăm și date primite din surse disponibile public.

 1. În momentul deschiderii unui cont pentru dvs., avem nevoie de informații personale pentru a vă stabili identitatea. Pentru aceasta, vă vom solicita câteva date personale, precum numele complet, țara de reședință, adresa, data nașterii, naționalitatea, datele de contact, adresa de e-mail, numărul de telefon.
 2. Pentru a împiedica fraudele, putem colecta informații despre situația dvs. financiară (și anume, veniturile și economiile). Pentru a vă facilita finanțarea și cererile de retragere, putem procesa datele dumneavoastră IBAN și alte informații privind procesul de plată, așa cum cer furnizorii de servicii.
 3. În calitate de companie de investiții reglementată, suntem obligați prin lege să identificăm fiecare client cu ajutorul cărții de identitate, a permisului de conducere sau a pașaportului, precum și documente care pot demonstra adresa (de exemplu, factură de utilități, extras bancar). Conform legilor aplicabile, avem dreptul de a utiliza instrumente electronice online suplimentare, prin care vă putem solicita, printre altele, date, documente, fotografii și înregistrări video suplimentare. De asemenea, o identificare corectă la deschiderea unui cont Trading 212 este utilă și pentru asigurarea securității datelor dvs.
 4. Pentru a evalua conformitatea serviciilor noastre cu experiența și circumstanțele dvs., respectiv pentru a determina dacă vă puteți califica ca Client profesionist sau Client retail (non-profesionist), vom solicita informații suplimentare cum ar fi, dar nu numai, experiența în tranzacționare, detalii privind statutul de angajat, cunoștințele și experiența cu serviciile și produsele financiare.

Vă vom solicita informațiile prin formularul nostru de înregistrare și vom folosi propriile noastre documente și informații din alte surse pentru plângerile legate de obligațiile legale și de reglementare.

Procesarea și stocarea informațiilor dvs. personale sunt necesare pentru a vă furniza serviciile descrise în Acordul cu clientul Trading 212 și Termenii comerciali referitori la tranzacționarea de acțiuni, precum și pentru a respecta obligațiile noastre de reglementare. Dacă decideți să nu ne oferiți unele informații, vom fi nevoiți să nu încheiem contractul cu dvs. sau să refuzăm executarea unui contract deja existent și, prin urmare, să-l reziliem, deoarece nu ne vom putea îndeplini îndatoririle contractuale.

Pe cât posibil, păstrăm informațiile la zi și modificăm rapid orice informație, cum ar fi adresa dumneavoastră, în momentul când ne informați că s-a schimbat.

Datele personale care vor fi procesate de către Trading 212 cuprind și orice mijloace de comunicare electronică, precum scrisori, e-mailuri, mesaje pe chat, conversații telefonice, număr de identificare fiscală și orice informație legată de taxe, orice informație personală derivată din verificările KYC/AML efectuate de Trading 212 conform legislației în vigoare cu privire la combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Utilizarea website-ului și a aplicațiilor pe mobil și a serviciilor online aferente cuprinde o colecție de informații, unele fiind considerate informații personale. Aceste informații includ: Adresa IP, tipul de browser și sistemul de operare.

În plus, website-ul folosește o gamă de module cookie, pentru a vă îmbunătăți și personaliza experiența. Mai multe informații despre acestea pot fi găsite în Politica privind modulele cookie.

De ce avem nevoie de aceste informații și în baza cărui temei legal sunt procesate datele?

Legalitatea procesării

Vă vom procesa datele personale (inclusiv colectarea, utilizarea, stocarea și transferul, dacă este cazul):

 1. pentru executarea Acordului cu clientul Trading 212 și/sau a Termenilor comerciali referitori la tranzacționarea de acțiuni (denumit și „Acord”) încheiat între dvs. ca și client și Trading 212, și pentru oferirea serviciilor descrise în Acord sau pentru accesarea platformei Trading 212 („Serviciile”).
 2. pentru efectuarea demersurilor, la solicitarea dvs., înainte de a încheia un Acord sau pentru deschiderea unui cont demo pentru dvs.;
 3. pentru respectarea obligațiilor legale și de reglementare pe care le are Trading 212 (inclusiv, dar nu doar, obligații subscrise în ce reies din reglementarea MIFID2, legile privind combaterea spălării banilor, legile privind combaterea finanțării terorismului, orice legislație referitoare la taxe aplicabilă etc.). Exemple de astfel de obligații legale sunt, printre altele: obligațiile de raportare către FCA și FSC; furnizarea de informații către autoritățiile responsabile de lupta împotriva infracțiunilor financiare legate de tranzacții suspectate de spălare de bani sau implicate în procedurile de anchetare a infracțiunilor financiare; furnizarea de informații autorităților fiscale. Vă rugăm să rețineți că, pentru a îndeplini unele dintre cerințele de mai sus, putem să utilizăm luarea de decizii și crearea de profile automate; chiar dacă aveți opțiunea de a solicita intervenția umană, nu veți putea refuza o astfel de procesare.
 4. În cazul în care procesarea datelor personale este necesară în scopul intereselor legale ale Trading 212, de exemplu, în cazul în care suntem obligați să oferim o referință despre dumneavoastră către o autoritate publică sau agenție pentru a ne îndeplini o obligație legală, pentru a vă trimite sondaje în scopuri analitice și statistice, cât și ca să vă asigurăm că vă oferim cele mai bune servicii și informații de tranzacționare și să ne îmbunătățim încontinuu produsele în interesul dumneavoastră.
 5. În sfera de aplicare a consimțământului dvs. – de exemplu, în scopuri de marketing și publicitate. Dacă ne-ați acordat consimțământul pentru procesarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing, procesarea va avea loc doar în conformitate cu scopurile stabilite în declarația de consimțământ și în limitele convenite în aceasta. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efecte pe viitor.

Scopuri

Trading 212 va procesa datele dumneavoastră personale pentru:

 1. furnizarea Serviciilor solicitate de dumneavoastră și prestate în conformitate cu Contractul încheiat, inclusiv, printre altele, verificarea identității dumneavoastră, deschiderea și gestionarea contului dumneavoastră. Aceasta ar putea include verificări ale identității dvs. efectuate de terțe părți în numele nostru. Mai mult, procesarea datelor include procesarea solicitărilor dvs. de depunere și retragere, gestionarea relațiilor cu clienții prin mijloace de comunicare electronice, telefon sau chat, inițierea și executarea de tranzacții cu instrumente financiare.
 2. deschiderea unui cont demo la noi sau comunicarea prin chat sau e-mail;
 3. realizarea unei evaluări a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare, prin colectarea și arhivarea dovezilor necesare cu privire la identitatea dvs.; realizarea unui control al gestionării riscurilor, analize de date și supraveghere globală a nevoilor dvs. permanente, plus îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim;
 4. îmbunătățirea și personalizarea Serviciilor, pentru o experiență de trading mai plăcută, oferindu-vă informații din piață care considerăm că sunt relevante pentru dvs. și trimițându-vă date importante cu privire la contul și Serviciile asociate, prin diferite mijloace de comunicare, inclusiv sondaje, notificări în-aplicație, mesaje pe platformă și e-mailuri care credem că ar fi de interes pentru dvs.
 5. prevenirea abuzului și a fraudei, dovedirea tranzacțiilor și comunicațiilor comerciale; gestionarea supravegherii și monitorizării tranzacțiilor și a respectării obligațiilor de raportare; gestionarea riscurilor, disputelor, plângerilor, litigiilor sau în contextul urmăririi penale;
 6. transmiterea de comunicări de marketing cu privire la actualizări ale produselor și serviciilor noastre și informări despre orice promoții oferite de noi, atât timp cât este în interesul nostru legitim sau ați consimțit să primiți astfel de comunicări și dacă nu alegeți să renunțați la ele. Puteți alege să renunțați la aceste mijloace de comunicare în orice moment, contactându-ne prin intermediul datelor de contact din prezenta Politică. Putem continua să vă oferim Serviciile fără acest serviciu adițional.

Cine sunt destinatarii datelor dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt primite și prelucrate de acei angajați ai Trading 212 care au nevoie de acestea pentru executarea obligațiilor contractuale, legale și de reglementare. În plus, le putem dezvălui, în măsura în care considerăm că o asemenea divulgare sau transmitere este necesară pentru îndeplinirea scopurilor expuse mai sus, următorilor destinatari:

 1. Alte societăți din cadrul Trading 212 Group. Aceste date pot fi transferate pentru a ne permite să vă oferim un serviciu complet, în cazul în care alte companii din cadrul Trading 212 Group efectuează secțiuni din oferta de servicii completă, precum servicii financiare, de întreținere IT sau de asistență;
 2. Orice avocați, auditori externi sau consilieri, consultanți profesioniști, agenții de referință de credit, notari, executori judecătorești, precum și orice instanțe, organe de reglementare, guvernamentale, administrative sau alte organisme oficiale convenite sau impuse de lege, în cazul în care o asemenea divulgare este necesară, trebuie (i) să respecte orice lege sau regulament aplicabil; (ii) să aplice termenii și condițiile sau politicile relevante; (iii) să protejeze securitatea sau integritatea serviciilor noastre; și (iv) să ne protejeze drepturile și interesele;
 3. Furnizori terți de servicii IT, servicii de consultanță, cercetare, verificări de identitate, servicii de procesare a plăților, asigurări sau alte servicii prestate în favoarea Trading 212, care sunt autorizate doar să prelucreze datele dvs. cu caracter personal strict în scopul furnizării acestor servicii și în conformitate cu instrucțiunile noastre. Dacă este cazul, vom încheia acorduri contractuale cu astfel de furnizori terți de servicii sau vom încheia clauze standard privind protecția datelor care ar putea fi solicitate conform GDPR pentru a asigura conformitatea cu instrucțiunile noastre;
 4. Terțe părți, ca parte a fuziunilor și achizițiilor, cu condiția ca potențialul cumpărător sau vânzător să fie de acord să respecte datele dvs. personale într-un mod conform cu Politica noastră de confidențialitate

Solicităm oricărei entități căreia îi dezvăluim informațiile dvs. sau care le poate obține în numele nostru să asigure confidențialitatea acestor informații și să le trateze în conformitate cu scopul legitim pentru care îi este permis accesul la acestea și în conformitate cu RGPD. Nu vom partaja sau vinde informațiile dvs. cu terți pentru propriile lor scopuri de marketing sau de afaceri independente, fără acordul dvs.

Transferul informațiilor la nivel internațional

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi transferate către și stocate la o destinație în afara SEE, inclusiv la destinații care sunt supuse sau nu unei decizii din partea Comisiei Europene prin care se stabilește un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pot fi distribuite altor companii din Trading 212 Group, procesate de angajații noștri sau a furnizorilor noștri, localizați în afara SEE. Acest personal se poate ocupa, de exemplu, de prestarea serviciilor noastre de asistență. Vom lua toate măsurile care sunt necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și am adoptat măsuri de siguranță corespunzătoare pentru a le proteja.

Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pe întreaga durată a Acordului pe care l-ați încheiat cu noi și pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea acestuia, pentru a respecta legislația aplicabilă de combatere a spălării banilor și îndeplinirea obligațiilor legale privind securitatea. De asemenea, orice date cu caracter personal nu vor fi reținute pentru o perioadă mai îndelungată decât cea necesară îndeplinirii scopurilor acestei prelucrări, în conformitate cu termenele generale de prescripție legală și cu perioada menționată de păstrare în cazul în care legile aplicabile impun ca datele cu caracter personal să fie păstrare pentru o anumită perioadă de timp de la încetarea raportului nostru comercial cu dvs.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind procesarea datelor dumneavoastră personale?

Aveți dreptul să:

 1. accesați și să obțineți informații despre datele dvs. personale - aveți dreptul să întrebați ce informații (dacă este cazul) procesăm pentru dumneavoastră și dacă procesarea este confirmată, să vă furnizăm o informare care conține datele dvs. personale și o copie a respectivei procesări a datelor personale. Pentru a solicita informații, va trebuie să vă verificăm identitatea. Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, ar putea fi nevoie să vă percepem o taxă de administrare rezonabilă pentru solicitările pe care le considerăm vădit nefondate. După ce am primit cererea dvs. și/sau chitanța taxei aferente, vom confirma primirea cererii dvs., și vă vom contacta în maximum o lună după completarea cererii.
 2. rectificați eventualele inexactități sau omisiuni cu privire la datele dvs. cu caracter personal - dacă datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, ne puteți solicita să le corectăm. În cazul în care vom primi o solicitare de la dvs., vom confirma primirea acesteia și vă vom răspunde în termen de o lună de la completarea solicitării. Dacă am oferit datele dvs. personale și altora, îi vom informa despre rectificări dacă este posibil.
 3. solicitați ștergerea datelor dvs. personale - ne puteți cere să ștergem sau să îndepărtăm datele dvs. personale în cazul în care nu mai avem nevoie de ele. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că o astfel de cerere va fi îndeplinită cu condiția că nu avem nicio obligație legală pentru a reține asemenea date și va fi subiectul oricărei perioade de reținere obligatorie în conformitate cu legile în vigoare, așa cum este specificat în secțiunea de mai sus „Cât timp vor fi stocate datele dvs.?”
 4. solicitați restricționarea prelucrării - ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care contestați exactitatea acestor informații personale, pentru o perioadă care să permită Trading 212 să verifice exactitatea datelor dvs. personale, sau în cazul în care considerați că prelucrarea este ilegală. Astfel de obiecții nu pot împiedica, totuși, stocarea informațiile dumneavoastră personale.
 5. obiectați împotriva procesării datelor dvs personale de către Trading 212 - ne puteți solicita încetarea procesării datelor personale și ne vom conforma acestei solicitări în cazul în care datele dvs. personale sunt procesate doar în scopuri de marketing sau cercetare (dacă este cazul) sau dacă ne bazăm pe interesele noastre legitime pentru a procesa datele, cu excepția dovedirii motivelor legale pentru procesare.
 6. solicitați portabilitatea datelor dvs. personale - aveți dreptul, atunci când este cazul, să primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, respectiv să transmiteți aceste date către o altă entitate (controlor de date) la alegerea dvs., atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 7. depuneți o reclamație la o autoritate de supraveghere - aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea dumneavoastră de supraveghere privind procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale.

Vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai jos pentru a face o solicitare privind drepturile dumneavoastră. Vom face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a răspunde la solicitarea dvs. în decurs de 30 de zile de la primirea acesteia. Dacă nu vom putea onora cererea dumneavoastră în decursul perioadei de 30 de zile, vă vom anunța motivele pentru aceasta și când ne așteptăm să putem să vă îndeplinim cererea.

Cum gestionăm și protejăm datele dumneavoastră personale?

Luăm toate măsurile necesare și aplicăm cele mai înalte standarde tehnice și organizatorice pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate în siguranță și confidențialitate. Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt stocate pe servere sigure și folosim proceduri riguroase pentru a vă proteja împotriva pierderii, utilizării neadecvate, accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii datelor dvs. cu caracter personal. Protejăm datele dumneavoastră personale menținând măsuri de siguranță fizice, electronice și procedurale în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Măsurile pe care le luăm pentru a furniza securitate de nivel înalt în materie de gestionare a datelor cu caracter personal, includ, printre altele:

 1. Anonimizarea - prelucrăm datele dvs. cu caracter personal astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane fără utilizarea unor informații suplimentare, care sunt păstrate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice specifice, pentru a asigura faptul că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 2. Criptarea - folosim metode de criptare care convertesc anumite informații sau date într-un cod pentru a le face imposibil de citit de către utilizatorii neautorizați.
 3. Minimizarea - datele personale pe care le solicităm de la dumneavoastră sunt adecvate, relevante și limitate doar la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt procesate aceste date;
 4. Control intern strict privind accesul la datele dumneavoastră personale - accesul la datele dumneavoastră personale este permis numai acelora dintre angajații noștri care au nevoie de astfel de verificări pentru a-și exercita adecvat îndatoririle profesionale.
 5. Testarea penetrării - realizăm un atac simulat autorizat asupra unui anumit sistem informatic, în scopul de a evalua securitatea unui astfel de sistem; Scanarea periodică și testarea penetrării sunt utilizate pentru a identifica vulnerabilitățile potențiale de securitate și pentru a aplica remediile relevante de rectificare;
 6. Asigurarea aplicării continue a integrității, confidențialității și instruirii tuturor angajaților noștri.

Menținem planuri de securitate și reacție la incidente în cazul unui incident de natură fizică sau tehnică, pentru a-l gestiona prompt și a limita orice efect negativ al unui astfel de incident. Deși ne străduim să vă procesăm datele personale, nu putem garanta că nu vor exista accesări, utilizări sau dezvăluiri neautorizate de date personale.

Vă rugăm să conștientizați că jucați un rol vital în protejarea datelor dvs. personale. Atunci când vă înscrieți pentru serviciile noastre, este important să alegeți o parolă suficient de lungă și complexă, să nu dezvăluiți această parolă unor terți și să ne notificați imediat dacă descoperiți un acces neautorizat sau o utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. În cazul în care credeți că oricare dintre datele dumneavoastră de autentificare au fost sau ar putea fi expuse, puteți să vă schimbați oricând parola prin intermediul site-ului nostru, precum și să contactați imediat serviciul nostru de relații cu clienții. Având în vedere natura tehnologiilor de comunicare și prelucrare a informațiilor, nu vă putem garanta că informațiile vor fi în absolută siguranță față de intruziunea altor persoane în timpul transmiterii acestora prin intermediul internetului.

Cum vom păstra datele dvs. personale?

Informațiile dvs. vor fi păstrate în sistemele noastre de securitate. Avem stabilite sisteme și proceduri care previn accesul neautorizat, modificările sau dezvăluirile nepotrivite, utilizările neautorizate sau pierderea informațiilor.
Trebuie să păstrăm informațiile dumneavoastră o anumită perioadă de timp după ce ni le-ați furnizat, chiar dacă nu mai avem o relație contractuală cu dumneavoastră. De îndată ce considerăm că aceste informații nu mai sunt necesare, le vom distruge.

Cum să ne contactați și cum să faceți o reclamație?

Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dvs. sau la Politica actuală, sau dacă considerați ca am eșuat în a vă respecta confidențialitatea, ne puteți contacta prin:

Telefon: +44 203 769 98 97
E-mail: info@trading212.com
Adresă: Trading 212 UK Ltd.
107 Cheapside
Londra EC2V 6DN

sau

Telefon: +359 800 46049
E-mail: info@trading212.com
Adresă: 3 Lachezar Stanchev Str.
Litex Tower, floor 10
Sofia 1756, Bulgaria

Vă informăm că utilizăm camere de supraveghere video în birourile noastre și, dacă vizitați oricare dintre birourile noastre, este posibil să fiți înregistrat video. De asemenea, suntem obligați prin lege să înregistrăm toate conversațiile noastre telefonice cu clienții.

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul Trading 212
Puteți contacta, de asemenea, Responsabilul nostru cu protecția datelor pentru orice solicitare în legătură cu datele dvs. personale:
Email: dpo@trading212.com

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la o reclamație cu privire la datele dvs. personale, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere în cauză, și anume:
Dacă sunteți client al Trading 212 UK Ltd.: Biroul Comisarului pentru informații (ICO) la https://ico.org.uk/concerns/ sau telefonic la +44 1625 545 745.
Dacă sunteți client al Trading 212 Ltd.: Comisia pentru protecția datelor personale la https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5
1592 Sofia, 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.,
Email: kzld@cpdp.bg

Conectarea la alte site-uri

Dacă accesați linkuri de pe Website, către site-uri terțe care nu sunt deținute de către Trading 212, sau dacă accesați site-ul prin linkuri de pe alte site-uri, vă rugăm să luați în considerare faptul că aceste site-uri au propriile politici de confidențialitate. Nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici de confidențialitate. Trebuie să verificați și să citiți aceste politici de confidențialitate înainte de a vă oferi datele personale pe site-ul nostru.

Operațiuni prin sistemul bancar deschis

Folosim un instrument oferit de TrueLeader Limited (www.truelayer.com), („True Layer”), care vă permite să trimiteți informații referitoare la conturile dvs. de plăți către noi și alți prestatori de servicii.

Pentru a putea utiliza serviciile noastre, vă rugăm să acceptați Condițiile de utilizare (https://truelayer.com/enduser_tos/) și să introduceți detaliile contului dvs. de plăți TrueLayer sau, pentru conexiuni Open Banking, veți fi redirecționat către banca dvs. pentru a vă autentifica. Condițiile de utilizare stabilesc condițiile în care acceptați ca TrueLayer să acceseze informații legate de conturile dvs. de plăți în scopul transmiterii informațiilor către noi.

Pentru a iniția plăți din contul dvs. de plăți, folosim un instrument furnizat de TrueLayer.

Pentru a putea folosi serviciile noastre, vi se va cere să aprobați plata prin TrueLayer, iar pentru inițializarea plății, vor fi aplicate condițiile de utilizare TrueLayer (https://truelayer.com/enduser_tos/). Condițiile de utilizare ale TrueLayer stabilesc condițiile în care dvs. agreați ca TrueLayer să inițieze plăți din contul dvs. de plăți.

TrueLayer se supune legilor pentru protecția datelor din Marea Britanie și UE și se obligă să vă trateze datele personale conform acelor legi, precum și conform Condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate a TrueLayer (https://truelayer.com/privacy/).

TrueLayer este autorizat de către Autoritatea Financiară din Marea Britanie în conformitate cu Legea privind serviciile de plăți din 2017 să ofere servicii referitoare la informațiile conturilor și servicii de inițiere a plăților (Numărul de referință al Companiei: 793171 ).

Debit direct

Folosim GoCardless pentru a vă procesa plățile prin Debit direct. Mai multe informații despre cum GoCardless procesează datele dvs. personale și drepturile de protecție ale datelor dvs., inclusiv dreptul dvs. de a obiecta, sunt disponibile la adresa gocardless.com/legal/privacy

Le este permis copiilor să folosească serviciile noastre?

Serviciile oferite de Trading 212 nu pot fi folosite de către persoane cu vârsta sub 18 ani. Nu colectăm în mod intenționat date personale de la copii cu vârsta sub 18 ani fără consimțământul părinților săi sau a tutorelui legal. Dacă aflați că cineva cu vârsta sub 18 ani ne-a oferit ilegal date personale, vă rugăm să ne contactați și vom urma pașii necesari pentru a șterge astfel de informații.

Modificarea prezentei Politici de confidențialitate

Este posibil să modificăm din când în când această Politică de confidențialitate, iar versiunea actualizată va fi disponibilă pe site-ul nostru. Legile, reglementările și standardele industriei evoluează, astfel încât astfel de modificări devin necesare, sau putem face schimbări în afacerea noastră. Sfatul nostru este să verificați această pagină regulat pentru a rămâne informat și a vă asigura că sunteți mulțumit de modificările aduse. Dacă modificările sunt semnificative vă vom trimite o notificare prealabilă prin e-mail sau prin Serviciile noastre. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse Politicii de confidențialitate, vă rugăm să încetați să mai folosiți site-ul nostru sau oricare dintre Serviciile asociate. Dacă modificăm prezenta Politică de confidențialitate într-un mod care va afecta felul în care folosim datele dvs. personale, vă vom sfătui cu privire la opțiunile pe care le aveți ca rezultat al acelor modificări.

Imprimare pagină