Promoția Codul promoțional Trading 212

Aderând la promoție, acceptați termenii și condițiile de mai jos:

Termeni și condiții

Pe durata acestei promoții Codul Promoțional, Trading 212 UK Ltd („Trading 212”, „We”) oferă Coduri Promoționale (așa cum sunt definite mai jos), care, conform acestor Termeni și condiții, vor oferi acțiuni selectate aleatoriu tuturor utilizatorilor care au obținut un cod promoțional prin oricare dintre afiliații noștri și care l-au folosit după deschiderea și activarea unui cont Trading 212 Invest sau ISA pe platforma Trading 212, în condițiile de mai jos.

Cerințe de calificare

Pentru a vă califica pentru această promoțieDvs. trebuie să îndepliniți toate condițiile de mai jos:

  1. Să fiți rezident al uneia dintre următoarele țări:
    1. Marea Britanie, Elveția, Franța, Germania, Olanda, Italia, Austria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Polonia, Belgia sau România.
  2. Să acceptați și să fiți de acord cu Termenii și condițiile acestei promoții Codul promoțional;
  3. Deschideți și activați un nou Cont Invest Trading 212 sau un Cont ISA pe platforma Trading 212, conform Termenilor Comerciali privind Serviciul de Tranzacționare cu Acțiuni sau Termenilor Suplimentari pentru Capitaluri și Acțiuni ISA și tuturor celorlalte Documente juridice ale platformei Trading 212 și creditați contul dvs. cu o sumă nu mai mică decât valoarea Depozitului minim aplicabil.
  4. Înregistrați Codul promoțional în decurs de 7 zile de la deschiderea Contului dvs. de investiții/ISA;
  5. Ați îndeplinit cerințele specifice promoției Codul promoțional.

Alocare

2.1 Odată ce introduceți codul promoțional veți vedea Acțiunea promoțională (așa cum este definită în Secțiunea3.3aici) care v-a fost alocată aleatoriu. Veți avea opțiunea de a accepta sau refuza Acțiunea promoțională. Dacă refuzați Acțiunea promoțională alocată, nu veți avea dreptul să primiți o altă Acțiune promoțională. Nu veți mai avea solicitări financiare ulterioare față de Trading 212 în legătură cu această promoție Codul promoțional.

2.2. Prin acceptarea Acțiunii promoționale, acceptați termenii și condițiile actuale.

2.3 În trei zile lucrătoare de la întrunirea condițiilor din Secțiunea 1 de mai sus, veți avea dreptul să achiziționați Acțiunea promoțională. Perioada alocării poate fi extinsă numai pe baza unor probleme tehnice sau atunci când data respectivă cade în weekend - de ex., în cazul în care contul este deschis într-o zi de vineri la ora 10:00, veți încasa Acțiunea pentru recomandare în ziua de miercuri din săptămâna următoare, după ora 10:00, atunci când și dacă piețele sunt deschise.

2.4 După ce v-a fost alocată Acțiunea promoțională, veți avea la dispoziție o perioadă de decontare de 3 zile. Veți putea să vindeți Acțiunea promoțională după expirarea celor 3 zile de decontare mai sus menționate. Dacă perioada de decontare expiră într-o zi nelucrătoare, dreptul de vânzare va fi activ începând cu următoarea zi lucrătoare. Trading 212 nu va fi răspunzătoare pentru nicio modificare a prețurilor pe durata acestei perioade de decontare.

2.5 Niciuna din investițiile sau activele dvs. nu va fi utilizată în întregul proces al promoției Codul Promoțional. Acțiunea promoțională va fi distribuită numai prin fonduri proprii ale Trading 212.

2.6. Valoarea monetară a Acțiunea promoțională va fi supusă unei perioade de blocare a retragerii capitalului, cu o durată de 30 de zile, începând din ziua primirii Acțiunea promoțională. Perioada de blocare a capitalului nu va afecta în niciun fel alte activele pe care le dețineți - de exemplu, depozitul sau profitul dvs. (dacă este cazul) rezultat din Acțiunea promoțională etc. În cazul în care ați vândut Acțiunea promoțională pe pierdere (cu mai puțin decât costul inițial), doar fondurile obținute din vânzare fac obiectul perioadei de blocare. Dacă ați primit valoarea monetară în locul unei Acțiuni promoțională, acele fonduri fac obiectul unei perioade de blocare.

Condiții

3.1 Aceasta este o promoție limitată, iar Trading 212 își rezervă dreptul să modifice sau să anuleze promoția în orice moment. Vă vom notifica despre orice schimbări ale promoției și/sau ale condițiilor sale, actualizând pagina oficială a promoției și vă recomandăm să verificați cu regularitate site-ul web pentru asemenea actualizări.

3.2 Dacă ați primit codul promoțional (în mod direct sau indirect) de la o terță parte, respectiva terță parte își rezervă de asemenea dreptul de a modifica sau anula promoția în orice moment.

3.3 Acțiunile promoționale vor constitui acțiuni selectate aleatoriu, tranzacționate pe piețele respective. Valoarea Acțiunilor promoționale va avea o limitare de până la 100 GBP, 100 CHF și 100 EUR, în funcție de moneda contului și de locația dumneavoastră. Acțiunea promoțională nu poate fi negociată sau schimbată pentru o altă acțiune. Nicio circumstanță personală nu va fi luată în considerare și nicio acțiune nu va fi achiziționată special pentru un anumit utilizator. Nu efectuăm nicio recomandare și nici nu vom facilita în niciun mod achiziția ulterioară a aceleiași acțiuni ca și Acțiunea promoțională. În cazul în care avem probleme (fie că sunt tehnice sau nu) să vă oferim Acțiunea promoțională, ne rezervăm dreptul, la latitudinea noastră, să vă oferim echivalentul monetar al Acțiunii promoționale.

3.4 În cadrul promoției Codul promoțional, Codul promoțional (respectiv, Acțiunile promoționale) pot fi limitate la o anumită valoare. Într-un asemenea caz se va aplica regula „primul venit, primul servit” (de exemplu, dacă o anumită promoție Codul promoțional este limitată la 500 de Coduri promoționale, atunci primii 500 de clienți care au îndeplinit cerințele de clarificare vor primi Acțiunea promoțională). Folosiți un singur cod promoțional pentru toate promoțiile Cod promoțional în curs. Aveți dreptul la o Acțiune promoțională doar dacă contul dvs. a fost creat în ultimele 7 zile, și dacă nu ați folosit un Cod promoțional înainte de acesta.

3.5 Codul promoționaleste un cod alfanumeric, pe care este posibil să-l primiți de la oricare dintre afiliații noștri, care, după ce a fost înregistrat și după ce a îndeplinit toate cerințele noastre, inclusiv dar nu limitat la Cerințele de calificare, vă va oferi dreptul de a primi o Acțiune promoțională.

3.6 Trebuie să vă conectați la contul dumneavoastră Trading 212 cel puțin o dată la trei luni după ce ați primit/vândut Acțiunile promoționale (oricare eveniment a survenit ultimul).

3.7 Trading 212 este unicul arbitru al programului și își rezervă dreptul de a modifica, varia, extinde sau închide programul în orice moment fără a transmite un preaviz. Vă vom notifica despre orice modificări aduse promoției și/sau condițiilor sale, prin actualizarea paginii web oficiale a promoției și vă recomandăm să verificați website-ul cu regularitate pentru astfel de actualizări.

3.8 Trading 212 își rezervă dreptul de a reține orice premii pentru care este selectat un utilizator participant dacă Trading 212 consideră că se abuzează de principiul acestui program. Trading 212 va soluționa orice dispute, indiferent dacă sunt acoperite sau nu de aceste condiții, într-un mod onest și corespunzător, iar decizia Trading 212 cu privire la orice dispută va fi definitivă.

3.9 Nicio prevedere din acești Termeni sau alte materiale promoționale nu va fi considerată drept oferire de sfaturi de investiție, management al portofoliului sau orice altă formă de serviciu opțional. Trading 212 nu garantează performanța Acțiunii promoționale.

3.10 Fără a contraveni niciuneia dintre prevederile de mai sus și în limita maximă permisă de legile aplicabile, Trading 212 nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru nicio indisponibilitate și/sau inoperabilitate a Site-ului (Site-urilor), și/sau nicio defecțiune tehnică, eroare de calculator, corupere sau pierdere de informații, sau orice prejudiciu, daună sau întrerupere de orice natură în legătură cu promoția Cod Promoțional. Promoția Codul promoțional va rămâne în permanență sub controlul unic și la discreția Trading 212, care va fi unica parte îndreptățită să aplice termenii și condițiile sale și să soluționeze orice dispute care pot decurge ca rezultat al operațiunilor sale.

3.11 Dacă un participant la promoție consideră că a fost restricționat în mod incorect sau că nu i s-a permis altfel, în mod nejustificat, să obțină una sau mai multe acțiuni gratuite, utilizatorul respectiv va prezenta către Trading 212 probe materiale care să-i susțină reclamația, inclusiv, dar fără a se limita la, videoclipuri și capturi de ecran. Trading 212 va revizui astfel de probe și va decide dacă să dea curs reclamației participantului sau dacă aceasta nu se încadrează în propria evaluare realizată de Trading 212 asupra fondului reclamației. Prin acceptarea termenilor și condițiilor acestei promoții Codul promoțional, confirmați și conveniți că Trading 212 este unica parte care are dreptul de a aplica și interpreta prevederile promoției Codul promoțional și, în acest sens, orice decizie din partea Trading 212 privind funcționarea promoției va fi definitivă și irevocabilă.

3.12 Toate ordinele de vânzare pe piață pentru Acțiunile promoționale vor fi acceptate și executate ca un ordin global al pieței la închiderea pieței relevante în mod implicit. Am ales această abordare pentru a evita ordinele de vânzare pentru 1 acțiune pe multiple piețe, deoarece acest lucru poate fi considerat abuz de piață de către bursele de valori. Ordinele de limitare nu vor fi comasate și vor fi executate la prețul specificat de dvs.

Incapacitate de plată

4.1. Orice încălcare și neconformitate cu oricare sau toate cerințele de calificare din Secțiunea 1 sau oricare sau toate condițiile listate în Secțiunea 3 de mai sus constituie o incapacitate de plată („Incapacitate de plată”).

4.2. În eventualitatea unei Incapacități de plată, Trading 212 va anula și invalida toate acordurile și relațiile legale dintre dumneavoastră și Trading 212 legate de Promoție și le va considera nule și neavenite. În acest caz, Trading 212 va închide contul (conturile) dvs. și va recupera Acțiunea promoțională / Acțiunile promoționale sau valoarea sa/lor monetară.

4.3. În eventualitatea unei Incapacități de plată, vi se vor aplica penalizări. Penalizarea pentru o situație de Incapacitate de plată va fi egală cu suma Acțiunii/Acțiunilor promoționale la momentul Incapacității de plată. Prin prezenta înțelegeți, sunteți de acord și vă dați consimțământul prealabil expres ca, în eventualitatea unei Incapacități de plată, Trading 212 să aibă dreptul să vândă Acțiunea promoțională / Acțiunile promoționale în numele dvs. și să păstreze veniturile obținute în urma unei astfel de vânzări pentru compensarea obligației dvs. de plată rezultate în urma aplicării de penalități. Vă rugăm să aveți în vedere că penalitățile de mai sus reflectă consecințele unei Incapacități de plată și va afecta numai Acțiunea(-ile) gratuită(-e) oferită(-e) de noi. Training 212 nu va impune niciun fel de taxe sau tarife pentru întreținere, inactivitate sau orice altceva. Niciuna dintre investițiile dumneavoastră personale nu va fi afectată de astfel de acțiuni din partea noastră.

4.4. Ne angajăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă împiedica să nu respectați termenii acestei Promoții, de aceea vă vom trimite în prealabil notificări privind expirarea perioadei de 3 luni de la Punctul 3.6 de mai sus.

Generalități

5.1. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții Dvs. confirmați că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile promoției Codul promoțional și documentele legale ale Trading 212. De asemenea, Dvs. înțelegeți, acceptați și sunteți de acord că toți Termenii comerciali ai serviciului de tranzacționare cu acțiuni sau Termenii suplimentari pentru ISA de valori mobiliare și acțiuni și documentele legale aferente se vor aplica mutatis mutandis. Vă informăm că valoarea unei acțiuni gratuite va reduce alocația anuală ISA, iar clienții care au atins nivelul alocației maxime ISA nu vor putea primi o acțiune gratuită.

5.2 Dacă, indiferent de motiv (de ex., conflict de interese) nu aveți dreptul să dețineți o anumită acțiune, trebuie să ne informați înainte de participarea la campanie.

5.3 Promoția este restricționată pentru toți angajații Trading 212 UK Ltd. și/sau Trading 212 EOOD și rudele acestora.

UTILIZARE NEAUTORIZATĂ

Utilizarea serviciilor noastre este autorizată numai în următoarele condiții obligatorii - Nu aveți dreptul: (a) să eludați (sau încercați să eludați) în niciun mod regulile acestor Termeni și condiții; (b) să faceți nicio încercare de a crea conturi multiple, să invitați utilizatori individuali, care au creat conturi multiple pentru a vă facilita exploatarea acestei Promoții; (c) să încercați să creați mai multe conturi, să utilizați mai multe Coduri promoționale, pentru a folosi Promoția în mod abuziv; (d) să faceți nicio acțiune care poate afecta negativ marca, bunăvoința sau reputația Trading 212; (e) să utilizați promoția Codul promoțional în: (i) niciun fel care ar încălca orice lege sau regulă națională sau internațională în vigoare; sau (ii) niciun mod ilegal sau fraudulos sau care are orice scop sau efect ilegal; (iii) folosind promoția Codul promoțional în mod excesiv sau în orice fel pe care îl considerăm a fi nerezonabil (la discreția absolută a Trading 212). Fără a prejudicia nicio prevedere de mai sus, în cazul oricărui dubiu rezonabil privind orice manipulare, abuz sau exploatare a termenilor acestei Promoții sau în cazul oricărui dubiu privind orice manipulare, abuz sau exploatare a pieței sau în cazul în care oricare din acțiunile dvs. pot fi în detrimentul intereselor Trading 212, Trading 212 va avea dreptul de a suspenda oricare și toate conturile dvs. în cadrul Trading 212 (și afiliaților săi) la libera sa alegere, cu efect imediat și fără nicio notificare prealabilă.