Ekonomisk kalender

Tid
Valuta
Land
Effekt
Händelser
Period
Faktisk
Prognos
Föregående
19:01
GBP
United Kingdom
Rightmove House Price Index m/m
January
 
-
-2.6%
19:01
GBP
United Kingdom
Rightmove House Price Index y/y
January
 
-
1.2%
19:01
Rightmove House Price Index m/m
United KingdomGBP
Period
January
Faktisk
 
Prognos
-
Föregående
-2.6%
Rightmove House Price Index. The House Price Index represents a monthly sample of residential property asking prices. The index monitors changes in house prices both annually and monthly, providing a comprehensive view on the current state of the property market in England and Wales. Index is published by Rightmove.co.uk. This is the percentage change compared with the previous month.
19:01
Rightmove House Price Index y/y
United KingdomGBP
Period
January
Faktisk
 
Prognos
-
Föregående
1.2%
Rightmove House Price Index. The House Price Index represents a monthly sample of residential property asking prices. The index monitors changes in house prices both annually and monthly, providing a comprehensive view on the current state of the property market in England and Wales. Index is published by Rightmove.co.uk. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.

Denna information ska inte tas som investeringsrådgivning, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Trading 212 tar inget ansvar för användning av informationen eller för de följder som denna användning kan leda till. Ingen uttrycklig garanti ges för informationens riktighet eller fullständighet. Alla som agerar på grundval av informationen gör det helt på egen risk. Observera att handel med CFD:er innebär en betydande risk för förlust.

Riskvarning
Chatta med oss