Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
EUR
Финландия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
 
-
-4.6%
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Януари
 
90.0
92.1 R (90.7)
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Чикаго
Декември
 
-
0.27
17:30
USD
САЩ
FED индекс на Далас
Януари
 
-
9.7
08:00
Индекс на производствените цени г/г
ФинландияEUR
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени измерва средната промяна в цените на произвежданите стоки, продавани на домакинствата. Той включва и стоките, предназначени за външният пазар. Цената на произведените стоки, която се следи и се използва за вътрешния пазар, е цена на производителя, без данъците. Индексът включва над 500 групи и приблизително 2 700 различни стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
90.0
Предишна стойност
92.1 R (90.7)
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
15:30
FED индекс на Чикаго
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.27
Chicago Fed National Activity Index. FED индексът на Чикаго (CFNAI) е месечен индекс, предназначен за измерване на общата икономическа дейност и свързания с нея инфлационен натиск. CFNAI е средно претеглена стойност на 85 съществуващи месечни индикатори за икономическата дейност на страната. Има средна стойност нула и стандартно отклонение единица. Тъй като икономическата дейност клони към ръст на тенденцията с течение на времето, положителна стойност на индекса означава ръст над тенденцията, а негативна стойност означава ръст под тенденцията.
17:30
FED индекс на Далас
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
9.7
Dallas Fed Manufacturing Activity. Проучването за прогноза за производството в Тексас (TMOS) представлява месечно проучване на производителите в района. Ръководителите на компаниите докладват за това как бизнес условията са се променили по отношение на редица индикатори, като производство, нови поръчки, заетост, цени и перспективи на компанията. Иска се и мнението им за промяната в по-широките икономически условия (обща бизнес дейност). За всички въпроси участниците се запитват дали индикаторът е нараснал, намалял или останал непроменен. Отговорите обхващат промени през последния месец и очаквания за дейността през следващите шест месеца. Индексът се изчислява, като се изважда процента на отчелите спад от процента на докладвалите увеличение. Когато по-голямата част от компаниите отчитат увеличение, стойността на индекса е над нула, което означава, че индикаторът е нараснал спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега