Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Ноември
-4.8
-
-6.9
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
3.3%
-
-3.9%
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
-2.7%
-
-6.2%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Октомври
3.7%
2.9%
-5.1%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.2%
0.0%
0.0%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
0.2%
0.1%
0.0%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.2%
0.1%
0.0%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Ноември
0.2%
0.1%
0.1%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.1%
-
0.2%
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно - сезонно коригирани г/г
Октомври
-2.7%
-
-3.3%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
4.9%
4.4%
-8.34%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
-2.5%
-3.6%
-7.7%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.5%
-0.1%
0.8%
10:30
SEK
Швеция
Продажби на дребно г/г
Октомври
3.64%
1.6%
3.9%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Октомври
4.70 млрд. SEK
-
2.6 млрд. SEK
11:00
EUR
Италия
Бизнес доверие
Ноември
90.2
93.5
95.6
11:00
EUR
Италия
Потребителско доверие
Ноември
98.1
99.0
102.0
11:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Ноември
3.90%
4.00%
3.50%
12:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.6%
-
0.1%
12:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
-2.5%
-
-3.1%
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Ноември
-0.63
-
-0.74
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Ноември
-17.6
-17.6
-15.5
08:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Ноември
Стойност
-4.8
Прогноза
-
Предишна стойност
-6.9
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ФинландияEUR
Период
Q3
Стойност
3.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.9%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо предходните три месеца.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Q3
Стойност
-2.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-6.2%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
3.7%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
-5.1%
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.0%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на производствените цени г/г
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:00
Продажби на дребно - сезонно коригирани г/г
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
-2.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.3%
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година, сезонно коригирано спрямо работните дни на отчетния месец.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
4.9%
Прогноза
4.4%
Предишна стойност
-8.34%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
-2.5%
Прогноза
-3.6%
Предишна стойност
-7.7%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
10:30
Продажби на дребно м/м
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.8%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Продажби на дребно г/г
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
3.64%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
3.9%
Retail Sales. Индексът предоставя данни за оборота на предприятията, чиято основна дейност е специализирана в търговията на дребно. От 1990 година данните изключват продажбата на моторни превозни средства, фармацевтични стоки и напитки. Данните се събират чрез проучване сред предприятията. Всички предприятия с оборот над 1 млрд. SEK, според регистъра на ДДС, са включени в проучването. Тези с оборот по-нисък от 2 млн. SEK не се включват. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
4.70 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
2.6 млрд. SEK
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:00
Бизнес доверие
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
90.2
Прогноза
93.5
Предишна стойност
95.6
Business Confidence. ISAE изследва цикличното развитие на производствения сектор в Италия чрез проучване на 4 000 италиански бизнес компании. Основно се разглежда настоящата тенденция (вътрешна и международна) в поръчките, производството и запасите, в краткосрочните прогнози относно поръчките, производството и цените, както и общата икономическа ситуация. Участниците в проучването също изготвят прогноза за техните планувани разходи за нвестиции в настоящата, следващата и по-следващата година, като правят оценка на инвестиционните цени за същите години.
11:00
Потребителско доверие
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
98.1
Прогноза
99.0
Предишна стойност
102.0
Consumer Confidence. Индексът измерва мнението на потребителите, чрез отговор на 9 въпроса за икономическата ситуация в страната и тази на семейството им относно безработицата, спестяванията, поръчката на стоки за дълготрайна употреба и финансовата им ситуация. Данните са първоначално измерени като процентно отношение между позитивните и негативните отговори. За въпросите с 5 възможни отговора, при маркиране на най-крайните стойности, резултата се удвоява. След което се изготвя средна претеглена стойност на отговорите. Индикаторът е представен под формата на индекс. В проучването участва население над 18 годишна възраст. Общият брой на участниците в проучването е приблизително 2 000 души.
11:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
3.90%
Прогноза
4.00%
Предишна стойност
3.50%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
-2.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.1%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.63
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.74
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
-17.6
Прогноза
-17.6
Предишна стойност
-15.5
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега