Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:00
JPY
Япония
Поръчки за строителство г/г
Октомври
-0.1%
-
-10.6%
07:00
JPY
Япония
Начално жилищно строителство г/г
Октомври
-8.3%
-8.6%
-9.9%
09:30
CHF
Швейцария
Продажби на дребно г/г
Октомври
3.1%
-
0.3%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Ноември
103.5
101.0
106.6
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Ноември
-0.8%
-
-0.8%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Ноември
0.1%
-
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Парично предлагане М4 г/г
Октомври
0.6%
1.0%
0.9%
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
Октомври
97.53
84.49
91.45
07:00
Поръчки за строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-10.6%
Construction Orders. Индексът предоставя информация за общата стойност на новите поръчки в строителството, получени в срок от един месец от 50-те водещи строителни компании. Данните отразяват общата стойност на първичните контракти, сключени за строителство, без договорите с подизпълнителите. Данните отразяват строителството на сгради и жилища. Държавните и частните поръчки участват в проучването. Данните се събират от проучването за строителните поръчки (Survey of Construction Orders Received), осъществено по пощата. То се извършва от Министерството на строителството. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
07:00
Начално жилищно строителство г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
-8.3%
Прогноза
-8.6%
Предишна стойност
-9.9%
Housing Starts. Статистиката осигурява информация за тренда на инвестициите в строителството, като представя обема на новото жилищно строителство на различни времеви интервали. Наред с това статистиката определя вида на строителството в няколко категории, като започнати домове, домове предназначени за отдаване под наем, жилища обект на инвестиция и регионалната им структура. Съществуват две определения по вид на строеж: 1. Нови жилищни сгради. Към тях се отнася новото строителство, включително разрешителните за реконструкция и реставрация на сгради. 2. Други. Това са случаи, когато строителните дейности не попадат в раздел реставрация или разширяване Повишенията в данните за жилищното строителство водят до развитие и положително влияние в икономиката. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:30
Продажби на дребно г/г
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
3.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Retail Sales. Индексът измерва промяната в стойността на продажбите, направени от търговците на дребно в страната. Размерът на продажбите включва и косвените данъци, но без търговските отстъпки. Приходите от продажбите на едро и тези от предоставянето на услуги не се включват. Проучването включва 850 различни бизнес дейности. Дилърите на моторни превозни средства са също включени, с изключение на тези на мотоциклети. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
103.5
Прогноза
101.0
Предишна стойност
106.6
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.8%
Flash Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) е статистически показател за развитието на цените на стоки и услуги, потребявани от населението, обитаващо семейни жилища в Испания. Показва предварителна процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
10:00
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Flash Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) е статистически показател за развитието на цените на стоки и услуги, потребявани от населението, обитаващо семейни жилища в Испания. Показва предварителна процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:30
Парично предлагане М4 г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.9%
M4 Money Supply. Паричното предлагане М4 или т.нар. "широк" паричен агрегат измерва промяната в паричния поток извън банките (например предлагането на парична маса на публични или нефинансови компании) + депозитите в частния сектор (в банки за търговия на едро и на дребно) и тези на строителните асоциации + депозитните сертификати. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
97.53
Прогноза
84.49
Предишна стойност
91.45
Mortgage Approvals. Представлява броят на одобрените за кредитиране заявки. Те биват групирани според целта на одобрението (например за покупка на жилище, за рефинансиране на ипотека и др.).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега