Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
JPY
Япония
Потребителско проучване за текущите икономически условия
Април
39.1
-
49.0
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на производствените цени м/м
Април
0.7%
0.4%
0.7%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени г/г
Април
6.2%
5.9%
4.2%
15:30
USD
САЩ
Индекс на производствените цени м/м
Април
0.6%
0.3%
1.0%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 13.05.2021
473 000
490 000
507 000 R (498 000)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 07.05.2021
 
-
1958 млрд. куб. фута
02:50
JPY
Япония
Парично предлагане М3 г/г
Април
 
-
1949.5%
08:00
Потребителско проучване за текущите икономически условия
ЯпонияJPY
Период
Април
Стойност
39.1
Прогноза
-
Предишна стойност
49.0
Economy Watchers Survey (Eco Watchers Current Index). Целта на проучването е да се получи точна картина за тенденциите в икономиката. В проучването участват хора, заемащи работни места, които им позволяват да наблюдават активността, тясно свързана с националната икономика. Анкетирани са 2050 души, които работят в сферата на индустриите, позвляващи им да наблюдават всяко развитие, което се отразява чувствително на текущата икономическата активност, като например тази при домакинствата, корпоративната дейност и заетостта. Резултатите от това проучване могат да бъдат изпозлвани като базова оценка на икономическите тенденции. Стойности над 50 пункта говорят за оптимизъм, а такива под 50 пункта - за песимизъм.
15:30
Основен индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.7%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.7%
Core Producer Price Index (PPI). Тъй като цените на хранителните и енергийните продукти се изменят в най-голяма степен, някой икономисти предпочитат да обърнат повече внимание на индекса, който измерва цените на готовите продукти, различни от храната и енергията, като по-добър измерител на т.нар. базово или основно ниво на инфлацията. Индексът на суровините, различни от храна и енергия е доста чувствителен по отношение на промяната в общото търсене и може да бъде използван за водещ индикатор на щатската икономика. Тъй като е с по-ограничен обхват, не може да се използва за предвиждане на бъдещата инфлация. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на производствените цени г/г
САЩUSD
Период
Април
Стойност
6.2%
Прогноза
5.9%
Предишна стойност
4.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на производствените цени м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
1.0%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени се изготвя от Бюрото по труда (BLS) и се състои от няколко индекса, които измерват средната промяна в цената на производителите на стоки и услуги от САЩ за определен период от време. Индикаторът измерва промяната в цената от гледна точка на продавача. Това е в контраст спрямо други индекси, като Индекса на потребителските цени (CPI). CPI измерва промяната в цените от гледна точка на купувача. Цените при продавачите и купувачите се различават, заради държавните субсидии, данъците и разходите за дистрибуция. Данните обхващат информация за над 8 000 самостоятелни продукта и продуктови групи, които формират показателя и се публикуват всеки месец. Той се базира на продажните цени, докладвани от различните типове производители, избрани по определени критерии. Данните се предоставят на доброволни начала. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 13.05.2021
Стойност
473 000
Прогноза
490 000
Предишна стойност
507 000 R (498 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 07.05.2021
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1958 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
02:50
Парично предлагане М3 г/г
ЯпонияJPY
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1949.5%
M3 Money Supply. Паричното предлагане M3 е парично-депозитен индекс. Парично-депозитните индекси са основно определени като количеството пари/сертификати, държани от акционерите (корпорации, частни лица и местните власти, включително общинските предприятия). От корпорациите са изключени депозитарните институции, застрахователните компании, правителствените финансови институции, фондовете, Tanshi компаниите и т.н. Депозитите на финансовите институции и централната власт също не са включени. М3 = M1 + парични заместители (квази пари) + CD. Квази пари: срочни депозити + влогове с фиксирана лихва + влоговете на вноски + депозити в чужда валута. Парите в обръщение се предоставят от Bank of Japan, вътрешните лицензирани банки, Японската пощенска банка и: Shinkumi Federation Bank, Shinkumi Banks, The Rokinren Bank, Labour Banks, Кредитната федерация на Земеделските Кооперативи, Земеделските Кооперативи, Кредитната федерация на рибните кооперативи и Рибните кооперативи. Основната разлика между агрегати М2 и М3 е в начина на изчисляване и притежателите на сертификатите. Независимо от това, M2 и "M2+CD" имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). По същия модел M3 и "M3+CD" има еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега