Стойността на инвестициите Ви може да се покачи или понижи. Възможно е да претърпите загуби. Предходни финансови резултати не гарантират бъдещи такива.

Trading 212

Открий сметка

Най-добро изпълнение