Когато инвестираш, капиталът ти е изложен на риск. Стойността на инвестициите ти може да се покачи или понижи и е възможно да претърпиш загуби.

Към приложението

Открий сметка

Най-добро изпълнение

Водещи места за изпълнение - RTS 28

Качество на изпълнение - RTS 27