Privacy Policy

Trading 212 zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het aanbieden, handhaven en verbeteren van onze diensten en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We verkrijgen en bewaren persoonsgegevens om klantenaccounts te openen en te beheren. Dit beleid legt uit hoe we dit soort informatie beheren om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze verplichtingen om de privacy van onze klanten te respecteren en dat al die informatie vertrouwelijk blijft. Wij zijn gebonden aan de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming 2016/ 679 (AVGB) en alle andere toepasselijke databeschermingswetten.

Informatie voor Trading 212

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerkingsactiviteiten van alle partijen binnen de Trading 212 Group Limited (‘Trading 212’). De twee belangrijkste juridische partijen binnen de Trading 212-groep zijn:

1) Trading 212 UK Ltd.
Telefoon: +44 203 769 98 97
E-mailadres: info@trading212.com
Adres: 107 Cheapside
London EC2V 6DN

Trading 212 UK Ltd. is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf (registratienummer 8590005). Trading 212 UK Ltd. is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (registratienummer 609146).

2) Trading 212 Ltd.
Telefoon: +359 800 46049
E-mailadres: info@trading212.com
Adres: 3 Lachezar Stanchev Str.
Litex Tower, floor 10
Sofia 1797, Bulgarije

Trading 212 UK Ltd. is geregistreerd in Bulgarije (bedrijfsnummer 201659500). Trading 212 UK Ltd. is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Supervision Commission (FSC) (registratienummer RG-03-0237).

Welke informatie hebben we nodig?

Wanneer u onze website bezoekt op www.trading212.com, ons Trading 212-platform, Trading 212-productpagina in de Apple App Store of Google Play Store (samen de 'website'), verbinding maakt tot, aanmeldt voor, meedoet met, een account aanmaakt voor, individuele operaties binnen of op een andere manier onze service gebruikt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. We verwerken de persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen als deel van de contractuele relatie de we met u hebben, alleen voor het doel van legitieme belangen nagestreefd door Trading 212. We verwerken ook gegevens die we legaal hebben verkregen van publiekelijk beschikbare bronnen.

 1. Tijdens het openen van een account voor u, moeten we persoonlijke informatie van u verzamelen om ons in staat te stellen uw identiteit te bepalen. Om dit te doen, zullen we persoonsgegevens van u vragen, waaronder uw volledige naam, land van verblijf, adres, geboortedatum, nationaliteit, contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
 2. Om fraude te voorkomen, kunnen we informatie over uw financiële status verzamelen (bijv. inkomen en spaargeld). Om uw verzoeken om te storten en op te nemen, mogelijk te maken, kunnen we uw IBAN-gegevens en andere betalingsverwerkingsinformatie verwerken, als daar door de betreffende betalingsdienstaanbieders om wordt gevraagd.
 3. Als gereguleerde beleggingsonderneming zijn we wettelijk verplicht om elke klant te identificeren aan de hand van zijn of haar identiteitskaart, rijbewijs of paspoort en documenten waarmee diens adres kan worden aangetoond (bijv. een energierekening of bankafschrift). Gebruik, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, aanvullende online elektronische verificatietools die onder meer om meer details, documenten, foto- en videobewijs van u kunnen vragen. Het is ook voor uw eigen veiligheid om een goede identificatie te hebben bij opening van een account bij Trading 212.
 4. Om de geschiktheid van onze diensten voor uw omstandigheden en ervaring te beoordelen en om te beoordelen of u in aanmerking komt als een professionele of (niet-professionele) retailklant, kunnen we u om aanvullende informatie vragen, zoals, maar niet beperkt tot, handelservaring, arbeidsgegevens, kennis en ervaring in financiële diensten en producten.

We zullen deze informatie bij u opvragen door middel van ons applicatieformulier en we gebruiken ook onze eigen gegevens en informatie van andere bronnen voor naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Het verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens is nodig om u de diensten aan te kunnen bieden die zijn omschreven in het klantencontract en de bedrijfsvoorwaarden voor aandelenhandeldienst van Trading 212. Als u ervoor kiest om sommige van de gevraagde informatie niet aan ons te geven, kunnen wij gedwongen worden om geen overeenkomst met u aan te gaan of de prestatie van een bestaande overeenkomst te weigeren en consequent te beëindigen omdat we niet in staat zijn onze contractuele en regelgevende taken uit te voeren.

We zullen de informatie zo actueel mogelijk houden en details, zoals uw adres, direct veranderen als u ons informeert dat deze veranderd zijn.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Trading 212 omvatten ook elk type elektronische communicatie zoals brieven, e-mails, chatberichten, telefoongesprekken, belastingidentificatienummer en alle gerelateerde belastinginformatie, alle persoonlijke informatie die voortvloeit uit de uitgevoerde KYC- en AML-controles door Trading 212 overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Uw gebruik van de website en gerelateerde mobiele applicaties en online diensten omvat het automatisch verzamelen van bepaalde soorten informatie, waaronder informatie die als persoonlijk kan worden beschouwd. Deze informatie omvat: IP-adres, browsertype en besturingssysteem.

Verder maakt de website gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Waarom hebben wij deze informatie nodig en op basis van welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?

Rechtmatigheid van verwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken (incl. verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen, indien van toepassing):

 1. voor de uitvoering van de klantovereenkomst van Trading 212 en/of de bedrijfsvoorwaarden van de aandeeltransactieservice (samen aangeduid als de ‘overeenkomst’) afgesloten tussen u als de klant en Trading 212 en voor de dienstverlening van de diensten omschreven in de overeenkomst of toegang verkregen via het Trading 212-platform (de ‘diensten’);
 2. om op uw verzoek stappen te nemen voordat u een overeenkomst aangaat of om een demo-account voor u te openen;
 3. voor de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan Trading 212 onderhevig is (inclusief maar niet beperkt tot de verplichtingen die voortvloeien uit de MIFID 2-verordening, anti-witwassen van geld en het tegengaan van de verplichtingen tot het financieren van terrorismefinanciering, eventuele toepasselijke belastingwetgeving, enz.). Voorbeelden van dergelijke wettelijke verplichtingen zijn onder meer: rapportageverplichtingen aan de FCA en de FSC; het verstrekken van informatie aan autoriteiten voor financiële criminaliteit van verdachte transacties tegen het witwassen van geld of in het kader van financiële strafrechtelijke procedures; informatie verstrekken aan belastingautoriteiten. Houd er rekening mee dat we, om aan enkele van de bovenstaande vereisten te voldoen, geautomatiseerde besluitvorming en profilering kunnen gebruiken, terwijl u om menselijke tussenkomst kunt vragen, maar u zult geen bezwaar kunnen maken tegen dergelijke verwerking.
 4. In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door Trading 212 - bijvoorbeeld als we verplicht zijn om een referentie over u te verstrekken aan een overheidsinstantie of instantie om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om u enquêtes te sturen voor analytische en statistische doeleinden, en om ervoor te zorgen dat we u de beste handelsdiensten en informatie bieden die voor ons mogelijk zijn en om onze producten verder te verbeteren in uw beste belang.
 5. Binnen de reikwijdte van uw toestemming - bijvoorbeeld, voor marketing- en promotiedoeleinden. Als u ons toegang gegeven heeft om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, zal verwerking alleen plaatsvinden in overeenstemming met de doelstellingen zoals vermeld in de verklaring van toestemming en de mate waarin daar akkoord voor gegeven is. Iedere toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken voor de toekomst.

Doeleinden

Trading 212 zal uw persoonsgegevens verwerken met het volgende doel:

 1. het leveren van de door u aangevraagde diensten en uitgevoerd met betrekking tot de gesloten overeenkomst, waaronder, naast andere zaken, het verifiëren van uw identiteit, het open en beheren van uw account. Dit kan inhouden dat derden identiteitscontroles uitvoeren namens ons. Verder omvat het verwerken van gegevens uw stortings- en opnameverzoeken, het beheren van klantrelaties door middel van communicatie via e-mail, telefoon of chat, en het aangaan en uitvoeren van transacties met financiële instrumenten.
 2. het openen van een demo-account bij ons of het communiceren via chat of e-mail;
 3. een risicobeoordeling uitvoeren, zoals is vastgelegd in toepasselijke wettelijke bepalingen door het verzamelen en archiveren van het benodigde gedocumenteerde bewijs van uw identiteit; een risicomanagementcontrole, gegevensanalyse en globale supervisie van uw lopende behoeften uitvoeren en het verbeteren van de diensten die we aan u leveren;
 4. het verbeteren en personaliseren van onze diensten om uw handelservaring te verbeteren door u te voorzien van marktinformatie waarvan wij geloven dat het relevant voor u is, en u belangrijke informatie betreffende uw account en diensten te zenden via verschillende communicatiekanalen, waaronder enquêtes, applicatiemeldingen, platformberichten en e-mails waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn.
 5. het voorkomen van misbruik en fraude, het demonstreren van zakelijke transacties en communicatie; het beheren van toezicht op transacties en het bewaken en naleven van rapportageverplichtingen; het beheren van risico's, klachten, procesvoering, of in de context van vervolging;
 6. marketingcommunicatie met u over updates van onze producten en diensten, en u informeren over promoties die wij aanbieden, zolang het in ons rechtmatig belang is of u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke communicatie en tenzij u gekozen heeft deze niet te willen ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor een dergelijke communicatie door contact met ons op te nemen, gebruik makend van de contactgegevens die in dit beleid zijn opgenomen. We kunnen u deze diensten aan blijven bieden zonder deze aanvullende dienst.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door de werknemers van Trading 212 die deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van contractuele, legale en regelgevende verplichtingen. Verder zouden wij, in zoverre wij deze openbaarmaking of overdracht nodig achten om de doeleinden die hierboven zijn vastgesteld, te vervullen, het aan de volgende ontvangers openbaar kunnen maken:

 1. Andere bedrijven binnen de Trading 212 Group. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om een volledige dienstverlening aan u te kunnen bieden in het geval dat andere bedrijven binnen de Trading 212 Group onderdelen van deze volledige dienstverlening uitvoeren, zoals financiële, ondersteunende of ICT-diensten;
 2. Alle advocaten, externe accountants of adviseurs, professionele consultants, kredietinformatiebureaus, notarissen, deurwaarders, zowel als gerechtshoven, regulerende, overheids- en bestuursorganen zoals overeengekomen of zoals vereist zou kunnen worden door wettelijke verplichting, waar deze openbaarmaking noodzakelijk is (i) om te voldoen aan iedere toepasselijke wetgeving; (ii) om toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven; (iii) om de veiligheid en integriteit van onze diensten zeker te stellen; en (iv) om onze rechten en belangen te beschermen;
 3. externe dienstverleners die IT-diensten, advies en consultancydiensten, onderzoek, identiteitscontroles, betalingsverwerkingsdiensten, verzekeringen of andere diensten aanbieden op Trading 212, die alleen gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens strikt te verwerken met het oog op het aanbieden van deze diensten en in overeenstemming met onze instructies. Indien van toepassing, zullen we met deze externe dienstverleners de relevante contractuele overeeenkomsten aangaan of de standaard gegevensbeschermingsclausules die noodzakelijk zijn onder het GDPR om te verzekeren dat overeenkomstig onze instructies gehandeld wordt;
 4. derde partijen, als deel van fusies en acquisities, indien de potentiële koper of verkoper ermee instemt om uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die overeenstemt met ons privacybeleid

We eisen van elke entiteit waaraan we uw informatie verstrekken of wie het namens ons zal ontvangen, om de vertrouwelijkheid te garanderen en het te gebruiken in overeenstemming met het legitiem doel waarvoor ze de toestemming hebben om hiervoor toegang te krijgen en in overeenstemming met de GDPR. We zullen zonder uw toestemming uw informatie niet delen of verkopen aan derde partijen voor hun eigen onafhankelijke marketing of zakelijke doeleinden.

Informatie internationaal overdragen

De persoonsgegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief bestemmingen die niet onderworpen zijn aan besluiten van de Europese Commissie in verband met het vaststellen van een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens. Het kan gedeeld worden met andere bedrijven binnen de Trading 212 Group, verwerkt door het personeel dat voor ons werkzaam is of voor een van onze leveranciers, gelegen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit personeel kan bijvoorbeeld bij de uitvoering van onze ondersteuningsdiensten betrokken zijn. We zullen alle redelijke stappen zetten om te verzekeren dat uw persoonsgegevens veilig behandeld worden en in overeenstemming zijn met dit privacybeleid en we hebben de nodige maatregelen genomen om dit te beschermen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We zullen uw persoonsgegevens verwerken tijdens de gehele duur van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft en voor een periode van vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst ter naleving van de toepasselijke wetgeving tegen witwassen en de wettelijke bewaarplicht. Verder zullen er geen persoonsgegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk om te voldoen aan de doelstellingen van het verwerken, onderhevig aan de algemene verjaringstermijn en de genoemde bewaartermijn waar de toepasselijke wetten vereisen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor een bepaalde periode na het beëindigen van onze zakelijke relatie met u.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om:

 1. toegang te hebben tot en het verkrijgen van informatie over uw persoonsgegevens - u hebt het recht om te verzoeken welke informatie (als die er is) we voor u verwerken en indien dit het geval is, u van informatie te voorzien die uw persoonsgegevens bevatten en een kopie te voorzien van die persoonsgegevens die verwerkt worden. Om informatie aan te vragen, moeten we uw identiteit verifiëren. Als u extra kopiën nodig heeft, kunnen we u redelijke administratiekosten in rekening brengen voor verzoeken die wij als duidelijk ongegrond beschouwen. Na het ontvangen van uw verzoek en/of het ontvangen van de geldende kosten, zullen we uw verzoek honoreren en u antwoorden binnen een maand na het indienen van het verzoek.
 2. corrigeren van alle fouten of onvolledigheden van de feiten in uw persoonsgegevens - als de persoonsgegevens die we van u hebben, incorrect of onvolledig zijn, mag u ons vragen dit te corrigeren. Na het ontvangen van een dergelijk verzoek van u, zullen we de ontvangst daarvan bevestigen en u binnen een maand na het indienen van het verzoek antwoorden. Als we uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk informeren over de rectificatie.
 3. verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens - u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen in het geval dat we deze niet langer nodig hebben. Deze verzoeken zullen echter verwerkt worden onder de voorwaarde dat wij geen wettelijke verplichting hebben dergelijke informatie te bewaren en zullen onderhevig zijn aan bewaartermijnen waaraan wij verplicht zijn te voldoen volgens geldende wet-en regelgeving zoals gespecificeerd in de sectie 'Hoe lang wordt uw informatie bewaard' hierboven.
 4. verzoek om beperking van verwerking - u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, zoals waar u de nauwkeurigheid van die persoonsgegevens betwist, voor een periode die voor Trading 212 mogelijk is om de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te verifiëren of in geval dat u de verwerking in strijd acht met de wet. Toch mag dergelijk bezwaar ons niet belemmeren om uw persoonsgegevens te bewaren.
 5. bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Trading 212 - u kunt van ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beëindigen en we zullen aan zo'n verzoek voldoen in het geval waar uw persoonsgegevens verwerkt zijn met het doel voor directe marketing of onderzoek (indien van toepassing) of als we vertrouwen op onze eigen legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken, behalve als we kunnen aantonen dat hier sprake is van dwingende wettelijke redenen voor verwerking.
 6. verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens - u hebt het recht, indien van toepassing, om de persoonsgegevens te ontvangen die u ons verstrekt heeft in een gestructureerd, normaal gebruikt en machineleesbaar formaat en die gegevens te verzenden naar een andere entiteit (verwerkingsverantwoordelijke) van uw keuze wanneer dit technisch uitvoerbaar is.
 7. een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit - u hebt het recht een klacht in te dienen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens met uw toezichthoudende autoriteit.

Neem via onderstaande contactgegevens contact met ons op om een verzoek met betrekking tot uw rechten in te dienen. We zullen behoorlijke inspanningen doen om binnen 30 dagen na het ontvangen van een dergelijk verzoek te antwoorden. Als we niet binnen de periode van 30 dagen aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we u de redenen daarvoor laten weten en u ook vertellen wanneer we verwachten om aan uw verzoek te voldoen.

Hoe beheren en beschermen we uw persoonsgegevens?

We doen veel moeite en passen de hoogste technische en organisatorische standaarden toe om te verzekeren dat uw persoonsgegevens veilig zijn en vertrouwelijk blijven. Alle persoonsgegevens die u ons geeft, worden opgeslagen op beveiligde servers en we hanteren rigoureuze procedures ter bescherming tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaring, of vernietiging van uw persoonsgegevens. We beschermen uw persoonsgegevens door fysieke, electronische en procedurele beveiligingen te handhaven in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen. Een gedeelte van de maatregelen die we toepassen om een hoog niveau aan veiligheid te verstrekken op het gebied van het beheer van persoonsgegevens omvat, onder andere:

 1. Pseudonimisering - we verwerken uw persoonsgegevens op zo'n manier dat ze niet langer aan een specifieke persoon toegeschreven kunnen worden zonder aanvullende informatie te gebruiken die gescheiden is gehouden en onderworpen is aan specifieke technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens niet meer aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon toegeschreven kunnen worden;
 2. Encryptie - we passen versleutelde methoden toe die bepaalde informatie of gegevens omzetten in een code om ze onleesbaar te maken voor ongeautoriseerde gebruikers;
 3. Minimalisatie - de persoonsgegevens die we van u vragen, zijn adequaat, relevant en zijn alleen beperkt tot wat noodzakelijk is in relatie tot de doelen waarvoor die gegevens verwerkt worden;
 4. Stricte interne controle op de toegang tot uw persoonsgegevens - toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor onze werknemers die een dergelijke verificatie nodig hebben voor de uitvoering van hun professionele verplichtingen;
 5. Penetratietests - we passen een geautoriseerde gesimuleerde aanval toe op een bepaald computersysteem, uitgevoerd om de veiligheid van een dergelijk systeem te evalueren. Regelmatige scanning- en penetratietests worden gebruikt om mogelijke beveiligingsrisico's te identificeren en de relevante middelen toe te passen om deze te verhelpen;
 6. Verzekeren van een voortdurende toepassing van integriteit, vertrouwelijkheid en educatie voor al uw werknemers.

We houden er plannen voor veiligheid en respons op incidenten op na in het geval van een fysiek of technisch incident om dit op een snelle manier af te handelen en de negatieve effecten van een dergelijk incident te beperken. Ondanks het feit dat we hard ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat onze voorzorgsmaatregelen alle onbevoegde pogingen om deze in te zien, te gebruiken of openbaar te maken, zullen voorkomen.

Erken dat u een belangrijke rol speelt in het beschermen van uw eigen persoonsgegevens. Wanneer u zich voor onze diensten registreert, is het belangrijk dat u een wachtwoord kiest van bepaalde lengte en complexiteit, dit wachtwoord niet aan derden onthult en ons onmiddellijk informeert als u er achter komt dat er sprake is van ongeautoriseerde toegang of gebruik van uw account. Als u denkt dat uw accountaanmeldgegevens bekend of vermoedelijk bekend gemaakt zijn, kunt u uw wachtwoord op elk moment via onze website wijzigen, alsmede onmiddellijk contact opnemen met onze klantenservice. Gegeven de natuur van communicatie- en informatieverwerkingstechnologie, kunnen we niet garanderen dat informatie, tijdens verzending door het internet, absoluut veilig is tegen inbraak van anderen.

Hoe zullen wij uw persoonsgegevens bewaren?

Uw informatie zal worden bewaard op beveiligde computersystemen. We hebben systemen en procedures geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang, onterecht wijzigen of openbaar maken, onjuist gebruik of verlies van informatie te voorkomen.
We moeten uw informatie voor bepaalde tijd vasthouden nadat u deze aan ons heeft verstrekt, zelfs als we niet langer een contractuele relatie met u hebben. Zodra we zulke informatie als niet langer nodig beschouwen, zullen we het vernietigen.

Hoe neemt u met ons contact op en hoe dient u een klacht in?

Als u vragen hebt met betrekking tot uw rechten of het voorliggende beleid of als u vindt dat we uw geheimhoudingsplicht niet gerespecteerd hebben, kunt u met ons contact opnemen via:

Telefoon: +44 203 769 98 97
E-mailadres: info@trading212.com
Adres: Trading 212 UK Ltd.
107 Cheapside
London EC2V 6DN

of

Telefoon: +359 800 46049
E-mailadres: info@trading212.com
Adres: 3 Lachezar Stanchev Str.
Litex Tower, floor 10
Sofia 1756, Bulgarije

We informeren u dat we beveiligingscameratoezicht in onze kantoren gebruiken en wanneer u een van onze kantoorpanden bezoekt, u gefilmd kan worden. Ook zijn wij wettelijk verplicht om al onze telefoongesprekken met klanten vast te leggen.

Functionaris voor gegevensbescherming van Trading 212
U kunt ook met onze functionaris voor gegevensbescherming over elke verzoek in relatie met uw persoonsgegevens contact opnemen:
Email: dpo@trading212.com

Als u niet tevreden bent met de beantwoording van een klacht met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit, namelijk:
Als u een klant bent van Trading 212 UK Ltd.: het kantoor van de Information Commissioner (ICO) op https://ico.org.uk/concerns/ of telefonisch op +44 1625 545 745.
Als u klant bent van Trading 212 Ltd.: Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens op https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5
1592 Sofia, 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.,
Email: kzld@cpdp.bg

Linken naar andere websites

Als u toegang krijgt tot links op de website naar externe websites die geen eigendom zijn van Trading 212, of als u toegang krijgt tot de website via links vanuit andere websites, houdt er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit privacybeleid. Het is verstandig om het privacybeleid te controleren voordat u persoonsgevevens bij deze websites indient.

Open bankieren

Wij gebruiken een programma van TrueLayer Limited (www.truelayer.com) ('TrueLayer') waarmee u informatie over uw betaalrekeningen naar ons en andere dienstverleners kunt sturen.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met hun servicevoorwaarden (https://truelayer.com/enduser_tos/) en de gegevens van uw betaalrekening in te voeren bij TrueLayer of, voor verbindingen met Open bankieren, wordt u door TrueLayer doorverbonden naar uw bank om uzelf te identificeren. De algemene voorwaarden bevatten de voorwaarden waaronder u ermee instemt dat TrueLayer toegang krijgt tot informatie over uw betaalrekeningen om die informatie aan ons door te geven.

Wij gebruiken een programma van TrueLayer om betalingen via uw betaalrekening te initiëren.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de betaling via TrueLayer en de servicevoorwaarden van TrueLayer (https://truelayer.com/enduser_tos/) zijn van toepassing op de betalingsinitiatie. De servicevoorwaarden van TrueLayer beschrijven de voorwaarden waaronder u akkoord gaat dat TrueLayer de betaling via uw betaalrekening initieert.

TrueLayer is onderworpen aan de gegevensbeschermingswetten in het VK en de EU en is verplicht om uw gegevens in overeenstemming met die wetten te behandelen. Tevens moet dit in overeenstemming zijn met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van TrueLayer (https://truelayer.com/privacy/).

TrueLayer is erkend door de Financiële Gedragsautoriteit van het VK onder de betalingsdienstenreguleringen van 2017 om diensten voor accountinformatie en betalingsinitiatie te leveren (bedrijfsreferentienummer: 793171 ).

Automatische Afschrijving

Wij gebruiken GoCardless om uw Incasso betalingen te verwerken. Meer informatie over hoe GoCardless uw persoonlijke gegevens en uw gegevensbeschermingrechten verwerkt, inclusief uw rechten om bezwaar te maken, is verkrijgbaar op gocardless.com/legal/privacy

Mogen kinderen onze diensten gebruiken?

De door Trading 212 aangeboden diensten mogen niet door personen jonger dan 18 jaar worden gebruikt. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar zonder de toestemming van hun ouders/voogd. Als u erachter komt dat een persoon onder de 18 jaar ons onrechtmatig persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen om deze gegevens te verwijderen.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wetten, voorschriften en industrienormen evolueren, waardoor zulke wijzigingen noodzakelijk worden, of de wijzigingen kunnen het gevolg zijn van wijzigingen in onze bedrijfsvoering. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven en er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen. Als de wijzigingen belangrijk zijn, zullen we u voorzien van een prominentere kennisgeving, zoals een e-mailbericht of via onze diensten. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan dit privacybeleid, zou u moeten stoppen met het gebruik van de website en de gerelateerde diensten. Als we dit privacybeleid zodanig wijzigen dat de manier wijzigt waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen van de keuzes die u als gevolg van deze veranderingen hebt.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen