W przypadku wszystkich inwestycji kapitał narażony jest na ryzyko. Wartość inwestycji może spadać i wzrastać i możesz odzyskać mniej, niż zostało zainwestowane.

Ściągnij aplikację

Otwórz konto

Najlepsza realizacja

Miejsc najlepszej realizacji transakcji - RTS 28

Jakości realizacji transakcji - RTS 27