Wartość inwestycji może spadać i rosnąć. Istnieje ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Trading 212

Otwórz konto

Twoje środki i dane są chronione

Podlegamy kontroli CySEC

Trading 212 Markets Ltd. jest zarejestrowana w Cypr, nadzorowanym i regulowanym przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, CySEC (numer rejestracyjny: 398/21))

Ochrona środków

Wszystkie środki klientów są przechowywane osobno na specjalnych kontach bankowych i ubezpieczone w ramach Międzynarodowego Funduszu Odszkodowawczego, ICF (Trading 212 Markets Ltd.).

Poza ICF Trading 212 Markets Ltd. zapewnia klientom bezpłatne prywatne ubezpieczenie w Lloyd’s of London gwarantujące zabezpieczenie do kwoty 1 miliona euro. Więcej informacji można znaleźć w dowodach ubezpieczenia.

Oznacza to, że w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności Trading 212 Markets Ltd., uchybienia, a także niepowodzenia w ochronie Twoich aktywów, wartość Twoich aktywów przechowywanych przez Trading 212 Markets Ltd. jest zabezpieczona przez ICF do kwoty 20 000 € oraz 1 miliona euro przez Lloyd’s of London.

Chronimy Twoje dane

Regularne testy penetracyjne i analizy naszych aplikacji oraz infrastruktury są wykonywane przez amerykański urząd certyfikacyjny Security Metrics zgodnie z normą.

Firmowe procedury i systemy zarządzania, finansów, działalności biznesowej oraz IT są audytowane przez organizację Grant Thornton.

Specjalne centrum bezpieczeństwa bez przerwy monitoruje i analizuje ruch oraz wysyła powiadomienia, aby chronić naszych klientów w czasie rzeczywistym.

Uczestniczymy w programie nagród dla osób zgłaszających błędy, nagradzając za przesłane zgłoszenia.